Visie RNN Eenheid van de rechtbank staat voorop

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Visie RNN Eenheid van de rechtbank staat voorop
Groningen, 31 augustus 2015

De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en versterking van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 (MJP). In dat plan wordt ook aangegeven hoe de door het kabinet opgelegde bezuiniging wordt gerealiseerd.

De Visie van de Rechtbank Noord-Nederland sluit aan op het Meerjarenplan van de rechtspraak. De nadruk in de visie ligt vooral op de eenheid. Die eenheid willen wij onder andere realiseren door concentratie van de kantoorfunctie op twee locaties; Groningen en Leeuwarden. Vakinhoudelijke en organisatorische afstemming wordt hierdoor aanzienlijk gemakkelijker. In Assen wordt nog een uitgebreid zaakspakket (kanton- en politierechterzaken) en bepaalde bestuursrechtzaken behandeld. Deze concentratie levert ook een financieel voordeel op.

Daarnaast willen wij die eenheid realiseren door inhoudelijk te investeren in de ontwikkeling van de rechtbank aan de hand van vijf uitgewerkte pijlers: Integratie, samenwerking en uniformering - Succesvolle implementatie van KEI - Personeelsbeleid dat uitgaat van professionaliteit en resultaatgerichtheid - Rechtbankbrede kwaliteitszorg - Versterking bestuur en management.

Dit is na te lezen in ons Visiedocument RNN 2015-2020 (pdf, 605,5 KB). In aanloop naar dit visiedocument, zijn diverse consultatierondes gehouden en is input gehaald uit de gedane onderzoeken binnen onze rechtbank.

Uitspraken

Meest gelezen berichten