Laden...

Rechtbank Noord-Nederland vernietigt beslissing CBR over gevolgen Alcoholslot Programma (ASP)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > Rechtbank Noord-Nederland vernietigt beslissing CBR over gevolgen Alcoholslot Programma (ASP)
Groningen, 13 mei 2016

Op donderdag 12 mei 2016 heeft rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak van een automonteur die mee moest doen aan het ASP, maar die dat gezien zijn beroep feitelijk niet kon. Het CBR heeft een verzoek van de man om een “verklaring van geschiktheid” af te geven, afgewezen. De rechtbank heeft dit besluit van het CBR vernietigd en het CBR opgedragen eerst een psychiatrisch onderzoek te laten doen naar de rijgeschiktheid van de man.

Alcoholslot Programma

Het CBR heeft de man destijds verplicht om aan het ASP deel  te nemen. Zijn rijbewijs is vervolgens ongeldig verklaard. Als automonteur kan hij echter niet meedoen aan het ASP, omdat hij voor zijn werk in verschillende auto's moet rijden (waarin geen alcoholslot kan worden ingebouwd). Hij zal zijn baan verliezen.

De regelgeving bevat een weigeringsgrond die inhoudt dat iemand die niet meewerkt aan het ASP gedurende een periode van ten hoogste vijf jaar geen "verklaring van geschiktheid" kan verkrijgen bij het CBR. De man heeft deze aanvraag gedaan, terwijl hij niet aan het ASP kan meedoen. Die aanvraag heeft het CBR afgewezen.

Weigeringsgrond

De rechtbank legt de weigeringsgrond zo uit dat aan iemand die niet aan het ASP voldoet, geen “verklaring van geschiktheid” kan worden gegeven voordat de periode van vijf jaar voorbij is. Voor deze man heeft dit onevenredige gevolgen. Het doel van het ASP - bewustwording dat alcohol en verkeer niet samengaan - wordt niet bereikt, terwijl de man zijn baan zal verliezen. De weigeringsgrond moet dus in dit bijzondere geval buiten toepassing worden gelaten.

De rechtbank verklaart het beroep gegrond. Dit betekent niet dat de aanvraag van de man nu zonder meer moet worden ingewilligd: het CBR moet hem door een psychiater laten onderzoeken om te bepalen of hij geschikt is om te rijden. De uitkomst van dat onderzoek is van belang voor de vraag of de man een “verklaring van geschiktheid” krijgt of niet. Daarover zal het CBR een nieuwe beslissing moeten nemen.

Uitspraken