Laden...

Jaarverslag Wrakingskamer 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Regels en procedures > Jaarverslag Wrakingskamer 2020

Inleiding

Geconstateerd kan worden dat het aantal ingediende wrakingsverzoeken fors is gestegen ten opzichte van 2019. De wrakingsgrond lag veelal in het niet verlenen van uitstel van de mondelinge behandeling van de zaak of het wrakingsverzoek zelf, dan wel in de betrokkenheid van de rechter bij een eerdere rechtszaak.

Door de uitbraak van het Coronavirus is besloten dat gedurende deze pandemie alle schriftelijke wrakingsverzoeken door de locatie Groningen afgedaan zullen worden.

De verwachting is dat per 1 april 2021 de code zaakstoedeling in werking zal treden. In het najaar van 2020 is gestart met de voorbereidingen hierop.

Alle uitspraken van de wrakingskamer worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

 

 

Aantal wrakingsverzoeken

In onderstaand overzicht is het aantal wrakingen weergegeven van de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat er gemiddeld 50 wrakingsverzoeken per jaar worden ingediend.

JaarAantal
201353
201439
201562
201655
201755
201849
201941
202054

Gesplitst per rechtsgebied in 2020

RechtsgebiedAantal
Bestuursrecht17
Privaatrecht27
Strafrecht10
Totaal54

 

Afdoening wrakingsverzoeken

Hieronder een overzicht op welke wijze de in 2020 ingediende wrakingsverzoeken zijn geëindigd. Er zijn twee wrakingsverzoeken toegewezen.

Wijze van afdoening wrakingverzoek van 2020

AfdoeningStrafrechtBestuursrechtCiviel recht
Kennelijk niet ontvankelijk113
Kennelijk ongegrond31
Ongegrond6811
Niet ontvankelijk249
Ingetrokken2
Berusting
Gegrond11

Antimisbruikbepaling opgelegd

112
Subtotaal111829
Verschoning gehonoreerd000
Verschoning
niet gehonoreerd
000
Totaal111829

In 2020 zijn twee wrakingsverzoeken gegrond verklaard. Deze zijn gepubliceerd onder de navolgende nummers

  • ECLI:NL:RBNNE:2020:2212
    Gelet op de nevenfunctie van de gewraakte rechter en de wijze van toedeling van de hoofdzaak aan deze rechter is in de gegeven omstandigheden de bij de verzoeker bestaande vrees dat de rechter vooringenomen/niet onpartijdig zou zijn objectief gerechtvaardigd.
  • ECLI:NL:RBNNE:2020:2961
    Betreft bejegening van de verdachte door de oudste rechter op de strafzitting. De verbale en non-verbale uitingen van de oudste rechter kunnen naar het oordeel van de wrakingskamer niet anders worden verstaan dan als een blijk van vooringenomenheid.

 

mr. Th.A. Wiersma, coördinerend voorzitter
K. Bootsman, coördinerend secretaris