Zittingsrooster rechtbank Noord-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Zittingen rechtbank Noord-Nederland

Zittingen van de rechtbank Noord-Nederland vinden plaats op de locaties Assen, Groningen en Leeuwarden. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Bestuursrecht

Locatie Assen, Groningen en Leeuwarden: alle werkdagen

Privaatrecht

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen.

Rolzittingen in Assen, Groningen en Leeuwarden

 • dinsdag vanaf 10.00 uur: nieuwe zaken A t/m K
 • dinsdag vanaf 11.00 uur: nieuwe zaken L t/m Z

Zie ook het nieuwe zaaksverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl) (besluit gerechtsbestuur 19 februari 2016).

Pachtzaken kunnen uitsluitend in Leeuwarden worden aangebracht volgens deze tijdsindeling:

 • vanaf 10.00 uur: nieuwe zaken A t/m K
 • vanaf 11.00 uur: nieuwe zaken L t/m Z

De kantonrechter in Leeuwarden bepaalt op welke locatie de zaak wordt behandeld.

Correspondentieadres pachtzaken:
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
Postbus 20130 8900 HM in Leeuwarden

Handelsrecht
De civiele handelsrolzittingen in Assen, Groningen en Leeuwarden worden gehouden op woensdag om 10.00 uur.

Het (gewijzigde) zaaksverdelingsreglement is op 2 mei 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

    

Strafrecht

Politierechter

De politierechter behandelt zaken waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist.

 • Locatie Assen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • Locatie Groningen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
 • Locatie Leeuwarden: diverse dagen

Economische politierechter

De economische politierechter beslist over zaken die economisch van aard zijn en waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist. Het kan bijvoorbeeld gaan over milieudelicten of arbeidsomstandigheden.

 • Locatie Assen: ongeveer 1 keer per maand op maandag en/of woensdag
 • Locatie Groningen: donderdag
 • Locatie Leeuwarden: ongeveer 1 keer per maand op maandag

Meervoudige kamer

De meervoudige kamer bestaat uit 3 rechters die zaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken.

 • Locatie Assen: dinsdag, donderdag, vrijdag
 • Locatie Groningen: maandag, donderdag en vrijdag
 • Locatie Leeuwarden: dinsdag, donderdag (ook regelmatig op maandag en vrijdag)