Vergunningen parenclub terecht geweigerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Vergunningen parenclub terecht geweigerd
's-Hertogenbosch, 15 juni 2016

De burgemeester van de gemeente Cuijk mocht vergunningaanvragen afwijzen voor een op te richten parenclub in Katwijk. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag geoordeeld.

Een echtpaar had de burgemeester om een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning gevraagd omdat ze een parenclub willen oprichten in Katwijk. De burgemeester wees hun verzoek begin dit jaar af. Volgens de burgemeester zijn er voldoende aanwijzingen dat er ernstig gevaar bestaat dat de man de aangevraagde vergunningen ook zal gebruiken om strafbare feiten te plegen. Dat blijkt volgens de gemeente uit een advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Volgens het echtpaar ondervinden ze door de afwijzing groot financieel nadeel, onder meer omdat ze voor de start van de parenclub erg veel kosten hebben gemaakt. Bovendien moeten ze de woning bij de boogde parenclub verlaten als de vergunningen niet worden verleend. Ook stellen ze dat de burgemeester onvoldoende heeft gekeken of het advies van het LBB zorgvuldig tot stand is gekomen. De burgemeester had volgens het echtpaar moeten kijken naar de ernst van de strafbare feiten en naar het feit dat de man niet veroordeeld is voor de feiten die het LBB noemt.

 

Oordeel rechtbank

Volgens de bestuursrechter mocht de burgemeester in beginsel uitgaan van het advies van het LBB, gelet op de expertise van het bureau. Ook heeft de burgemeester het echtpaar uitgebreid de gelegenheid gegeven te reageren op de bevindingen van het LBB en heeft vervolgens nog aanvullend advies van het LBB gevraagd. De burgemeester hoefde geen eigen onderzoek te doen; het LBB-advies bevat voldoende informatie op grond waarvan de burgemeester gefundeerd kon oordelen dat sprake is van ernstig gevaar dat met de vergunningen strafbare feiten zouden worden gepleegd. Daarbij komt dat uit processen-verbaal van de politie blijkt dat er meerdere incidenten van huiselijk geweld waren en dat de man een nepvuurwapen bezat.

Volgens de rechter mocht de burgemeester concluderen dat er sprake was van een ernstig vermoeden dat de strafbare feiten waren gepleegd en dat soortgelijke feiten bij het exploiteren van de parenclub kunnen worden gepleegd. Verder mocht de burgemeester oordelen dat de financiële gevolgen voor risico van het echtpaar komen. Zij hebben de investeringen gedaan, terwijl ze nog niet wisten of de benodigde vergunningen verstrekt zouden worden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten