AOW-gat voor Defensie onrechtvaardig

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > AOW-gat voor Defensie onrechtvaardig
Zwolle, 24 februari 2015

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de wachtgeldregeling van een medewerker van Defensie moet aansluiten op zijn pensioengerechtigde leeftijd. Defensie maakte een verboden onderscheid op grond van leeftijd door de wachtgelduitkering te beëindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl de pensioenleeftijd stapsgewijs wordt opgehoogd.

65 hangt niet samen met pensioen

De defensiemedewerker was eervol ontslag verleend en een wachtgeldregeling toegekend tot en met 2024, dan wordt hij 65 jaar. Door de stijgende pensioengerechtigde leeftijd starten zijn AOW en pensioen op zijn 67e jaar. Dit betekent voor hem een gat van enkele duizenden euro’s. De rechtbank oordeelt dat de wachtgeldregeling moet duren totdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In dit verband benadrukt de rechtbank dat de leeftijd van 65 jaar inmiddels volstrekt willekeurig is geworden nu deze niet meer samen hangt met het op deze leeftijd gaan ontvangen van AOW of pensioen.

Rechten van de Mens

Eerder oordeelde het College voor de Rechten van de Mens over een soortgelijke zaak. Omdat de ambtenaren na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar geen wachtgelduitkering krijgen en door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd tot aan bijvoorbeeld 67 jaar ook geen AOW-uitkering krijgen, krijgen zij te maken van een inkomstenterugval en worden zij naar het oordeel van te onrechte benadeeld.

Onderscheid tussen ambtenaren

Daarnaast oordeelt de rechtbank Overijssel dat het onrechtvaardig is dat deze leeftijdsbepaling voor andere ambtenaren, zoals Rijksambtenaren, wel is aangepast en voor een andere groep ambtenaren niet.

Uitspraken

Meest gelezen berichten