Besluit monumentenstatus voormalig stadhuis Almelo moet over

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Besluit monumentenstatus voormalig stadhuis Almelo moet over
Almelo, 25 februari 2016

De gemeente Almelo moet een nieuw besluit nemen over de monumentenstatus van het voormalig stadhuis. Rechtbank Overijssel oordeelt dat het college van B en W het besluit op bezwaar niet zorgvuldig heeft voorbereid en de belangen onvoldoende heeft afgewogen.

Belangenafweging

Het voormalig stadhuis in Almelo

Het college had wel een oordeel moeten vormen over de vraag welke monumentale waarden het voormalige stadhuis bezit. Door dit niet te doen kan er geen goede belangenafweging worden gemaakt. Het is dus niet duidelijk of de bescherming van monumentale waarden opweegt tegen herontwikkeling of verkoop.

Het college mag de vereiste belangenafweging niet naast zich neerleggen, ondanks dat het college de handen wil vrijhouden. Het feit dat er geen duurzame en financieel haalbare invulling van het gebouw is gevonden, maakt dat niet anders.

Gebouw bezit monumentale waarden

Het college besloot in april 2015 om het stadhuis niet aan te wijzen tot monument. De Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap waren het hier niet mee eens. Zij vroegen het college om het voormalige stadhuis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De verenigingen wijzen er op dat de monumentencommissie Het Oversticht in een rapport concludeert dat het gebouw zeker monumentale waarden bezit.

Uitspraken

Meest gelezen berichten