Celstraffen voor verduisteren miljoenenerfenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Celstraffen voor verduisteren miljoenenerfenis
Zwolle, 31 mei 2017

Twee mannen van 55 en 39 jaar moeten de gevangenis in voor het verduisteren van vier miljoen euro uit een erfenis die zij beheerden namens een minderjarige. Het gestolen geld moeten zij terugbetalen aan de eigenaar. De 55-jarige man moet van de rechtbank Overijssel 24 maanden de gevangenis in. Aan de 39-jarige legt de rechtbank 18 maanden gevangenisstraf op.

Erfenis

In 2007 overleed de vader van het minderjarige slachtoffer in deze zaak. In zijn testament benoemde de vader zijn op dat moment 12-jarige zoon tot enige erfgenaam. Hij liet hem een aanzienlijk vermogen na. De twee mannen die nu veroordeeld zijn werden benoemd tot bewindvoerder over het geld tot de zoon 25 jaar oud zou zijn. Het was de bedoeling dat zij het geld zo goed mogelijk zouden beheren en het ‘gematigd defensief’ zouden beleggen.

Misbruik

De mannen maakten echter al snel misbruik van het geld. De 55-jarige had een bedrijf dat investeerde in buitenlandse projecten, vaak gefinancierd met aan het bedrijf verstrekte kortlopende leningen. Om te voldoen aan betalingsverplichtingen die daardoor ontstonden maakte hij grote sommen geld over uit de erfenis, met medeweten van de 39-jarige man. In de loop van iets meer dan een jaar liep het bedrag dat aan het bedrijf werd overgemaakt op tot 4 miljoen euro. Het bedrijf ging in 2010 alsnog failliet.

Niet geloofwaardig

Volgens de mannen zelf ging het niet om verduistering, maar om leningen en was het de bedoeling om het geld terug te betalen. De rechtbank oordeelt dat dat niet geloofwaardig is. Het geld werd door het bedrijf niet geïnvesteerd, maar direct gebruikt om al bestaande schulden af te lossen. Ook zijn er nooit zekerheden gesteld tegenover de overgemaakte bedragen en is er nooit rente betaald. Daarom is wel degelijk sprake van verduistering.

Grote schade

De mannen hebben door het geld dat zij moesten beheren te gebruiken voor hun eigen belangen grote schade toegebracht aan een destijds 12-jarige jongen. Het door zijn vader in hen gestelde vertrouwen hebben zij naar het oordeel van de rechtbank ernstig beschaamd. Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank verder rekening gehouden met een aantal bijzondere omstandigheden, waaronder het feit dat ook de mannen zelf uiteindelijk in een financieel slechtere situatie terecht zijn gekomen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten