Chemiebedrijf uit Delden vrijgesproken van overtreden veiligheidsvoorschriften

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Chemiebedrijf uit Delden vrijgesproken van overtreden veiligheidsvoorschriften
Almelo, 24 juli 2017

De rechtbank Overijssel spreekt een chemiebedrijf uit Delden en haar leidinggevende vrij van het overtreden van veiligheidsvoorschriften. Het bedrijf nam telkens in overleg met de inspectie en andere instanties stappen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor mens en milieu te beperken. De risico’s en voorzorgsmaatregelen waren bekend en goedgekeurd door de instanties.

Geen verbod overtreden

Het openbaar ministerie beschuldigde het bedrijf dat het duidelijk onvoldoende maatregelen had getroffen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen te beperken doordat voor ongeveer 75% van de aanwezige installaties geen goede veiligheidsstudies was uitgevoerd. Het wetsartikel waar dit deel van de tenlastelegging over gaat bepaalt dat het bedrijf eerst door de overheid moet zijn verboden om aan het werk te gaan. Dat is in deze zaak niet het geval. Er was geen exploitatieverbod opgelegd en dat is dus ook niet overtreden door het chemiebedrijf.

Beschuldigingen niet bewezen

De rechtbank oordeelt verder dat de andere beschuldigingen niet bewezen zijn.  Deze kwamen er op neer dat het bedrijf tussen 1 januari 2013 en 11 april 2014 een aantal overtredingen beging waardoor er onder andere een explosie en brand op 12 december 2013 konden gebeuren. Zo zouden er geen maatregelen zijn getroffen om een explosie te voorkomen, werkten de medewerkers in strijd met de procedures en was er geen deugdelijk veiligheidsbeheersysteem.

Bedrijf handelde in overleg

Het chemiebedrijf nam telkens in gezamenlijk overleg met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de overige bevoegde instanties de nodige stappen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De toezichthoudende instanties hebben het door het bedrijf opgestelde veiligheidsrapport goedgekeurd en geen opmerkingen gemaakt over het gebruik van installatiescenario’s als wijze van risicoanalyse.

Voorzorgsmaatregelen bekend bij instanties

De instanties kenden de voorzorgsmaatregelen die er waren om een ongeval, zoals de explosie en brand van 12 december 2013, te voorkomen en keurden die goed. Na het ongeval hebben het bedrijf en de inspectie overlegd over de maatregelen die genomen dienden te worden om een vergelijkbaar ongeval te voorkomen. Op aansporing van de inspectie paste het bedrijf de werkwijze aan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten