Thuiszorgorganisatie mag salarissen niet eenzijdig verlagen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Thuiszorgorganisatie mag salarissen niet eenzijdig verlagen
Almelo , 13 november 2015

Thuiszorgorganisatie TSN uit Almelo heeft onterecht de salarissen van zijn thuiszorgmedewerkers verlaagd. Tot dat oordeel komt de kantonrechter in Almelo in een zevental kort gedingen, aangespannen door een groep getroffen medewerkers. De kantonrechter veroordeelt TSN om de medewerkers per direct en met terugwerkende kracht weer het salaris te betalen waar zij volgens hun contract recht op hebben.

Salaris aangepast

TSN is de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, met zo’n 13.000 medewerkers. In april van dit jaar stuurde het bedrijf een brief naar een grote groep thuiszorgmedewerkers. In de brief deelde het bedrijf mee dat het salaris van deze medewerkers naar beneden zou worden aangepast.

Volgens TSN was de aanpassing nodig omdat het bedrijf in zwaar weer verkeert. De tarieven die gemeenten betalen voor thuishulp zijn de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Ook zijn veel thuiszorgmedewerkers volgens het bedrijf in een te hoge functie ingeschaald, die niet past bij de werkzaamheden die zij in werkelijkheid uitvoeren. Volgens de CAO zou TSN daarom het salaris moeten aanpassen aan de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat TSN niet het recht heeft om de salarissen eenzijdig te verlagen zonder eerst de in de CAO voorgeschreven herwaarderingsprocedure te volgen. TSN heeft weliswaar voldoende duidelijk gemaakt dat zij te maken heeft met grote verliezen. Het voortbestaan van het bedrijf is daardoor in gevaar. Maar dat probleem mag naar het oordeel van de kantonrechter niet afgewenteld worden op de thuishulpen. Het gaat om een groep medewerkers die al relatief weinig verdient. Een lager salaris zou hen in financiële problemen kunnen brengen en heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld hun pensioen en eventuele uitkeringen.

TSN heeft daarnaast niet aangetoond dat de medewerkers in de verkeerde salarisschaal zijn ingedeeld. Dat de medewerkers in een aantal gevallen ander werk doen dan in hun functieomschrijving staat, is een keuze van TSN. De gevolgen daarvan komen dan ook voor rekening en risico van het bedrijf. Het betekent niet dat de medewerkers geen recht meer hebben op het overeengekomen salaris.

Uitspraken

Meest gelezen berichten