Uitgesproken Overijssel - november/december 2016

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Uitgesproken Overijssel - november/december 2016
Overijssel, 05 januari 2017

In deze editie van Uitgesproken Overijssel leest u onder andere over: Het ROC van Twente moest 4 miljoen terecht terugbetalen, een kunstenaar die een kerk afbreekt en gevangenisstraffen van 9 en 2,5 jaar voor het uitbuiten van Hongaarse vrouwen.

Uitgesproken Overijssel

In 'Uitgesproken Overijssel' vindt u een selectie van interessante, belangrijke of juist alledaagse uitspraken van Bestuursrecht, Civiel Recht en Strafrecht van de rechtbank Overijssel.

Ondermaatse chauffeursopleiding moest 4 miljoen euro terugbetalen

  • Bestuursrecht
  • Datum uitspraak: 28-12-16
  • Zaaknummer: AWB 14/1442, 14/2298 en 15/2451
  • Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2016:5176

Het ROC van Twente moest in 2014 terecht bijna 4 miljoen euro terugbetalen aan het Rijk omdat hun chauffeursopleiding onder de maat was. Dat oordeelt de rechtbank Overijssel. Het ROC bood in samenwerking met vervoersbedrijf Connexxion tussen 2008 en 2014 een opleiding aan voor chauffeur openbaar vervoer.

Na onderzoeken in 2011 en 2013 concludeerde de onderwijsinspectie dat de uitvoering en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming binnen de opleiding door het ROC van Twente en Connexxion volstrekt ontoereikend was. Het ministerie van Onderwijs eiste daarop (en kreeg) 3.881.925,60 euro aan rijksgelden van de school terug. Het ROC was het niet eens met dit besluit en stapte naar de bestuursrechter.

De rechtbank oordeelt dat dit besluit terecht is genomen. Het ROC bestrijdt het inspectierapport, maar maakt niet of niet voldoende aannemelijk dat de bevindingen van de inspectie niet kloppen. Het ministerie is terecht uitgaan van de conclusie van de inspectie en kon daar consequenties aan verbinden, zoals het terugeisen van een deel van de opleidingsbekostiging.

Kunstenaar krijgt schadevergoeding na afbreken kerk

De gemeente Dinkelland moet aan een kunstenaar 6.834,74 euro schadevergoeding betalen omdat hij in 2011 te snel een kunstwerk moest afbreken. De man had een houten kerk geplaatst op zijn terrein in Ootmarsum om aandacht te vragen voor seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Omdat hier geen vergunning voor was moest het kunstwerk weg. De gemeente had de man een erg korte termijn gegeven om het weg te halen. Te kort, oordeelt de rechter. Want door het tijdsgebrek kreeg de man niet de kans om het houten bouwwerk in die tijd netjes te demonteren, maar moest hij het slopen. Hierdoor kon hij het niet bijvoorbeeld ergens opslaan of weer opbouwen. Omdat dit een verkeerd besluit van de gemeente was, draait die op voor een deel van de geleden schade.

700% huurverhoging?

  • Civiel recht
  • Datum uitspraak: 13-12-16
  • Zaaknummer: 4914444 \ CV EXPL 16-1641 en 4994670 CV EXPL 16-2109
  • Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2016:4951

De Nettorama-supermarkt in Borne verhuurt sinds 1983 een deel van het gebouw aan een andere ondernemer die er vers brood, noten en kaas verkoopt. In het huurcontract is afgesproken dat er jaarlijks een kleine prijsaanpassing mag zijn, een indexering.

In 2015 komt Nettorama erachter dat zij hier nooit gebruik van heeft gemaakt en eist met terugwerkende kracht alsnog dat gemiste geld van de afgelopen 32 jaar. De supermarkt berekent ruim 114.000 euro over de laatste vijf jaren en een maandelijkse huursom van zo’n 3100 euro, wat voor de huurders een huurverhoging van ruwweg 700% betekent. Hoe oordeelt de kantonrechter?

Hongaarse vader en zoon veroordeeld voor mensenhandel

Een vader (53) en zoon (38) uit Hongarije zijn voor mensenhandel veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9 en 2,5 jaar. De mannen dwongen 5 vrouwen uit datzelfde land tot prostitutie in onder andere Den Haag, Amsterdam en Groningen.
De vrouwen zijn in deze vorm van moderne slavernij uitgebuit en mishandeld uit puur winstbejag. De rechtbank oordeelt dat vader ook schadevergoedingen moet betalen van in totaal bijna 460.000 euro en de zoon van zo’n 202.000 euro.

Verzekeringsgeld niet in rook op

Nadat een woning in de gemeente Kampen op 23 februari 2016 in vlammen opging keerde de verzekeraar niet uit. De eigenaar had volgens hen niet voldaan aan enkele garantieclausules. De kortgedingrechter oordeelt anders, verzekeraar Zevenwouden moet toch 50.000 euro betalen als voorschot.

De clausules waar de verzekeringsmaatschappij naar verwijst zijn gericht op het voorkomen van een schoorsteenbrand of een slecht functionerende kachel. Dat was bij deze woningbrand niet de oorzaak van de brand. De brand startte waarschijnlijk in de wasruimte en de oorzaak lag in de elektra.

Met de woningeigenaar is de rechter het eens dat de clausules, een onderhoudscontract voor de schuimblusser en de hout-cv of het bewijs van een geveegd rookkanaal, deze brand niet hadden kunnen voorkomen. Daarnaast waren er voldoende verplichte en onverplichte blusmiddelen aanwezig en was de kachel naar behoren onderhouden.

Verschrijving huurcommissie met gevolgen

De Almelose woningstichting St. Joseph eiste bij de kantonrechter dat een huurder uit zijn woning moest omdat hij een betalingsachterstand had. De huurder is het daar niet mee eens, hij betaalde een verlaagd huurbedrag dat hem was opgedragen door de huurcommissie. Dat bleek een verschrijving van de commissie. Maar voor wiens rekening komt die fout?

De kantonrechter oordeelt dat de fout ligt bij de woningstichting en dat de man zijn huis niet uit hoeft. Van St. Joseph mag worden verwacht dat zij voldoende juridische kennis in huis heeft, of kan halen, om een verschrijving op tijd te zien en daarop te reageren. Zij had binnen 8 weken moeten vragen om rectificatie en ook op zo’n manier dat de huurder nog naar de rechter had kunnen gaan. Dit is niet gebeurd.

Dat de huur tijdelijk was verlaagd naar 243,30 euro per maand kwam door ernstige onderhoudsgebreken aan de woning. Nadat die hersteld waren was het de bedoeling om de huur weer op het oude niveau te brengen, maar door een verschrijving bleef het bedrag op 243,30 euro staan.

Nachtwacht blijft in Madrid

Een replica van het schilderij de Nachtwacht, van Rembrandt van Rijn, blijft hangen bij café-restaurant Madrid in Dalfsen. Dat oordeelt de rechter na een procedure tussen de weduwe van de maker en de eigenaren van Expo Madrid. De weduwe stelde dat zij de eigenaresse was van het nagemaakte kunstwerk nadat haar man, de maker, overleed in 2014.

Expo Madrid betwistte dit. Zij hadden het schilderij in 2001 gekocht via een overeenkomst. De rechter oordeelt dat de weduwe in deze zaak moest bewijzen dat zij de eigenaresse is van het kunstwerk en dat ze dat onvoldoende heeft onderbouwd. De vorderingen worden afgewezen.

Sinds 1992 hangt in een speciale ruimte bij het café-restaurant een replica van 4 bij 5 meter van de oorspronkelijke Nachtwacht. De echte Nachtwacht die is tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam is kleiner dan het oorspronkelijk was. In de loop der tijd is een gedeelte van de zijkanten en bovenkant verwijderd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten