Vergunning Armeens monument Almelo niet ingetrokken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Vergunning Armeens monument Almelo niet ingetrokken
Zwolle, 07 april 2015

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de vergunning voor het monument bij de Armeense kerk in Almelo blijft bestaan. Het college van B&W van Almelo hoeft de vergunning niet in te trekken zoals stichting ‘De Waarheid’ dat eist. Volgens de stichting had in de aanvraag moeten staan dat het ging om een Armeens genocide monument. De vergunning voor het monument is verleend op 14 januari 2014. Het monument werd op 24 mei 2014 onthuld bij de Armeense kerk in Almelo.

Vergunning beoordelen binnen toetsingskader

De rechtbank overweegt dat voorstelbaar is dat mensen geraakt worden door de discussie die al geruime tijd rond dit onderwerp speelt. Dat neemt niet weg dat de gemeente Almelo een aanvraag voor een omgevingsvergunning en de eventuele intrekking daarvan binnen het wettelijke toetsingskader moet beoordelen. De rechtbank moet dat besluit terughoudend toetsen en oordeelt dat het college van B&W zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat er, gelet op de wettelijke bepalingen, geen aanleiding was de vergunning in te trekken.

Aanvraag onvolledig

Volgens stichting ‘De Waarheid’ was de vergunningsaanvraag onjuist of onvolledig. Door het ontbreken van het woord “genocide” had de vergunning niet verleend mogen worden. Dit zou de belangen raken van alle Nederlandse en Duitse Turken die in een straal van 200 kilometer rondom Almelo wonen. Zij konden hierdoor niet tegen de vergunning bezwaar maken.

Belanghebbenden konden bezwaar maken

De gemeente heeft belanghebbenden niet de kans ontnomen om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Dat zijn gelet op de wet zeker niet alle personen die zich bij de kwestie betrokken voelen en die in een straal van 200 kilometer rond Almelo wonen. Zij konden immers ook tegen de op 14 januari 2014 verleende vergunning opkomen, maar hebben dat niet gedaan.

Geen andere beoordeling

De gemeente stelde er geen sprake is van een vergunning die op grond van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend. Als in de aanvraag voor de omgevingsvergunning had gestaan dat de aanvraag zag op een Armeens genocide monument, dan had dat niet tot een andere beoordeling geleid, aldus de gemeente Almelo. Het gaat om de activiteit bouwen, waarvoor de gemeente naar het wettelijke toetsingskader kijkt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten