Voormalig directeur Hogeschool Windesheim veroordeeld voor fraude

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Voormalig directeur Hogeschool Windesheim veroordeeld voor fraude
Zwolle/Lelystad, 21 juli 2011

De man die zich, in zijn functie als directeur Marketing en Communicatie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, jarenlang schuldig maakte aan verduistering, is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Feiten

De man eigende zich een bedrag toe van ruim € 800.000 door valse facturen op te stellen, deze in te dienen en deze vervolgens als budgethouder zelf te ondertekenen. In de jaren waarin dit speelde deed hij daarnaast aangifte bij de belastingdienst met onjuiste gegevens.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn functie en het in hem gestelde vertrouwen. Hij maakte misbruik van het gebrek aan deugdelijk toezicht op zijn handelen. De Hogeschool Windesheim is door zijn handelen ernstig gedupeerd. Verdachte heeft het geld besteed aan luxe goederen voor zichzelf en zijn naasten om zich zo te voorzien van een, normaal gesproken voor hem, te hoge levensstandaard. Hij is alleen met de strafbare feiten gestopt omdat ze aan het licht zijn gekomen. Verdachte heeft tot op heden niets terugbetaald aan de Hogeschool, noch heeft hij daartoe een poging ondernomen.  

In het voordeel van verdachte pleit dat hij door de strafzaak is blootgesteld aan een grote media-aandacht en dat hij zijn baan en inkomen is kwijtgeraakt. Ook heeft hij meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek en heeft hij zich onder psychologische behandeling gesteld. Meegewogen is dat verdachte geen strafblad had en dat uit onderzoek van zijn persoon is gebleken dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is.

Straf

Alles overziende is de rechtbank gekomen tot een gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Als bijzondere voorwaarde is reclasseringstoezicht opgelegd.

Vordering benadeelde partij

De vordering van de Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs als benadeelde partij is afgewezen omdat de burgerlijke rechter bij de rechtbank Zutphen verdachte inmiddels onherroepelijk heeft veroordeeld tot terugbetaling van een geldsom, te weten
€ 510.757. Wel is de maatregel opgelegd dat de Staat de benadeelde partij gaat helpen om een deel van het geld, € 100.000 terug te halen bij verdachte. Dit bedrag is bij gebreke aan betaling en verhaal te vervangen door 365 dagen hechtenis.

Uitspraken

Meest gelezen berichten