Vossenjacht ter bescherming van weidevogels in Overijssel terecht toegestaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Vossenjacht ter bescherming van weidevogels in Overijssel terecht toegestaan
Zwolle, 23 maart 2016

De provincie Overijssel staat terecht toe dat er 's nachts op vossen gejaagd wordt in en rond broedgebieden van weidevogels en korhoenders. Het beroep dat de Faunabescherming tegen de jacht had ingediend is door de rechtbank ongegrond verklaard. De provincie heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de vossenjacht nodig is omdat de vos jaagt op de eieren en kuikens van de vogels, waarvan de stand zeer kwetsbaar is. Ook heeft de provincie voldoende onderbouwd dat er geen andere praktische oplossing is om de vogels tegen de vos te beschermen.

Nachtelijke jacht

Nest met patrijzen eieren
Een nest van de patrijs

De provincie nam eind 2014 het besluit om de nachtelijke jacht op vossen toe te staan in en rond broedgebieden van de vogels. Ieder jaar mag daar vanaf 1 december op de vos gejaagd worden zodat er minder vossen zijn in het broedseizoen van de vogels, dat in februari begint. De jacht is niet meer toegestaan na 15 juli, wanneer de jonge vogels groot genoeg zijn om aan de roofdieren te kunnen ontsnappen. Volgens de Faunabescherming heeft de provincie de noodzaak en de effectiviteit van de vossenjacht echter onvoldoende onderbouwd. Ze stapte daarom naar de rechter.

Voldoende aangetoond

De rechtbank oordeelt dat de provincie voldoende heeft aangetoond dat de vossenjacht nodig is om de weidevogels en korhoenders te beschermen. Alternatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van schrikkeldraad rondom de broedgebieden van de vogels, zijn niet haalbaar omdat die de migratiemogelijkheden van andere dieren belemmeren. Ook zijn de broedgebieden daarvoor te groot. Het besluit van de provincie om de jacht toe te staan kan dan ook in stand blijven.

Uitspraken

Meest gelezen berichten