Werkstraf voor schietende politieagent

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Werkstraf voor schietende politieagent
Zwolle, 28 februari 2013

De meervoudige strafkamer van de Rechtbank Oost-Nederland te Zwolle heeft een politieagent veroordeeld wegens (tweemaal) poging tot doodslag. De rechtbank heeft de politieman een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd en een werkstraf van 180 uur.

Inbraak Deventer

Op dinsdag 9 februari 2010 omstreeks 4.45 uur vond een inbraak plaats in de Kijkshop aan de Korte Bisschopstraat te Deventer. Twee inbrekers hadden zich de toegang tot de winkel verschaft door de onderzijde van een glazen toegangsdeur in te slaan. Na de inbraakmelding ging de verdachte politieman samen met een collega ter plaatse. Toen verdachte bij genoemd winkelpand post had gevat bij de voordeur kwamen beide inbrekers plotseling tevoorschijn en probeerden zij, voorzien van mutsen en een voorhamer, via de verbrijzelde glazen deur naar buiten te komen. Door verdachte is toen twee maal kort achter elkaar een schot gelost, waarbij de ene man een schotwond in het gezicht heeft opgelopen en de andere in zijn linkerbovenbeen is geraakt. Dit heeft voor de slachtoffers langdurig en mogelijk blijvend letsel tot gevolg gehad.

Ambtsinstructie

De politie is, op grond van artikel 8 van de Politiewet, bevoegd om geweld te gebruiken wanneer dit gerechtvaardigd wordt door het daarmee beoogde doel, en dit doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. In de zgn. “Ambtsinstructie” zijn voor de politie nadere regels opgesteld voor het gebruiken van geweld, onder andere ook voor het gebruik maken van een vuurwapen.
De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat het de politieman in de gegeven situatie niet geoorloofd was om zijn dienstwapen te gebruiken, teneinde de twee inbrekers te kunnen aanhouden.

Noodweer

De verdachte politieman heeft ook niet gezegd dat hij op grond van de Ambtsinstructie heeft geschoten, maar dat hij heeft geschoten, omdat hij zich door de twee inbrekers bedreigd voelde.
De rechtbank is echter tot het oordeel gekomen dat er geen sprake was van een aanval op de politieman en de politieman ook niet mocht veronderstellen dat de twee inbrekers het op hem gemunt hadden. Daarbij geldt bovendien voor een politieman, vanwege zijn opleiding en training, dat hij meer dan een gewone burger zelfbeheersing en tactisch inzicht aan de dag moet kunnen leggen en in het geval van een confrontatie met verdachte personen niet te snel naar zijn dienstwapen zal grijpen, maar in staat blijft afgewogen beslissingen te nemen. In de gegeven situatie had de politieman, bij zijn streven om de twee inbrekers aan te houden, anders kunnen en moeten handelen.

Strafmaat

De officier van justitie had tijdens de zitting gevorderd om de politieman schuldig te verklaren zonder oplegging van een straf. De rechtbank is echter van oordeel dat dit onvoldoende recht doet aan de ernst van het feit en de gevolgen die dit onrechtmatige politieoptreden voor de slachtoffers heeft. Wel heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het hier om een politieman gaat die in de uitoefening van zijn functie trachtte een tweetal op heterdaad betrapte verdachten aan te houden, maar ten onrechte meende te moeten schieten. Dat de politieman last ondervindt door de langdurige onzekerheid over de afloop van de zaak, heeft de rechtbank ook in het voordeel van verdachte laten meewegen.

Beklagzaak

Na het onderzoek van de Rijksrecherche besloot het Openbaar Ministerie in 2011 om de politieman niet te vervolgen. Nadat de twee slachtoffers tegen die beslissing een klacht indienden, heeft het gerechtshof te Leeuwarden aan het Openbaar Ministerie een bevel gegeven alsnog vervolging in te stellen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten