Publicatie na zitting achter gesloten deuren bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBezoekinformatie > Persinformatie > Publicatie na zitting achter gesloten deuren bestuursrecht

Publicatie na zitting achter gesloten deuren bestuursrecht

Door het team bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam wordt het volgende beleid gevoerd op het gebied van de plaatsing op deze site bij publicatiebesluiten na zitting met gesloten deuren.

  1. Ook uitspraken gedaan na een besloten zitting worden in beginsel geplaatst op rechtspraak.nl indien bekend is dat daarvoor (pers)belangstelling bestaat.
  2. Indien het uitspraken betreft waarbij een besluit tot publicatie wordt geschorst, wordt een uittreksel van de uitspraak op rechtspraak.nl geplaatst waarin uitsluitend de juridische beoordeling is opgenomen en geen directe of indirecte zaaksgegevens. Indien echter ook weglating van directe en indirecte zaaksgegevens onvoldoende waarborg is voor niet kunnen herleiden naar de betrokken (rechts-)persoon wordt niet gepubliceerd.
  3. Indien het uitspraken betreft waarbij een besluit tot publicatie niet wordt geschorst, worden in geval van publicatie de anonimiseringsrichtlijnen in acht genomen.
  4. Op rechtspraak.nl wordt geen (voor)aankondiging gedaan van de dag van uitspraak.
  5. Dit (gewijzigde) beleid wordt gepubliceerd op rechtspraak.nl.