Laden...

Deze zittingen gaan door bij de rechtbank Rotterdam in week 40 (28 sept - 2 okt 2020)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Deze zittingen gaan door bij de rechtbank Rotterdam in week 40 (28 sept - 2 okt 2020)
Rotterdam, 24 september 2020

Vanaf 11 mei 2020 behandelt de rechtbank Rotterdam weer meer zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit. Zaken die schriftelijk of via tele(fonisch) horen of skype kunnen worden behandeld, doen we voorlopig nog steeds op die wijze af.

De afgelopen periode zijn in onze gebouwen in Rotterdam en Dordrecht maatregelen getroffen waardoor het mogelijk is partijen op een verantwoorde manier te ontvangen. Plexiglasschermen zijn aangebracht en ook de nodige signalering in de wachtruimtes en gangen. 

Week 40

Insolventie

Maandag 28 september
• 09:00 uur: 15 zaken pro forma eindzitting schuldsaneringsregeling in
  Rotterdam en in Dordrecht
• 10:00 uur: 3 zaken toelatingszitting schuldsanering in Rotterdam
• 14:00 uur: verhoor zaak in Rotterdam
• 14:00 uur: 7 zaken dwangakkoorden, verzoek tussentijdse beëindiging
   schuldsanering in Rotterdam

Dinsdag 29 september
• 09:00 uur: 8 zaken pro forma verificatievergadering in Rotterdam en
  in Dordrecht
• 09:00 uur: 32 faillissementszaken in Rotterdam en in Dordrecht
• 14:00 uur: 6 verhoor zaken in Rotterdam

Woensdag 30 september
• 10:00 uur: 7 zaken toelatingszitting schuldsanering in Rotterdam

Donderdag 1 oktober
• 10:00 uur: 6 zaken dwangakkoorden in Rotterdam
• 14:00 uur: 2 zaken verhoren in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 10:00 uur: dwangakkoord zaak in Rotterdam

Bestuursrecht

Maandag 28 september
• 09:30 – 12:00 uur: 5 centrale overheid zaken in Rotterdam
• 09:30 – 12:00 uur: 7 sociale zekerheid zaken in Dordrecht
• 09:30 – 12:00 uur: 5 sociale zekerheid zaken in Rotterdam
• 14:00 uur: voorlopige voorziening zaak in Dordrecht

Dinsdag 29 september
• 10:00 uur: 2 omgevingsrecht zaken in Rotterdam
• 13:00 – 14:30 uur: 4 sociale zekerheid zaken in Rotterdam
• 10:00 en 11:00 uur: 3 voorlopige voorzieningen omgevingsrecht zaken
   in Dordrecht
• 15:30 uur: vreemdelingen zaak in Rotterdam 

Woensdag 30 september
• 09:00 – 10:05 uur: 3 voorlopige voorzieningen zaken in Rotterdam
• 09:00 – 13:30 uur: 8 bewaring zaken in Dordrecht 
• 09:30 – 14:00 uur: 6 vreemdelingen zaken in Dordrecht
• 10:30 uur: sociale zekerheid zaak (telefonisch)

Donderdag 1 oktober
• 10:00 uur: 2 vreemdelingen zaak in Rotterdam
• 10:00 – 16:00 uur: 10 sociale zekerheid zaken in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 10:00 uur: bijzondere competentie zaak in Rotterdam
• 13:00 – 15:00 uur: 6 sociale zekerheid zaken in Rotterdam
• 13:40 – 15:10 uur: 4 belastingen zaken in Dordrecht

Handel en Kanton

Handel

Maandag 28 september
• 10:00 uur: bodemzaak getuigenverhoor in Rotterdam
• 10:00 en 13:00 uur: bodemzaak onbetaalde facturen in Rotterdam
• 13:00 uur: bodemzaak aansprakelijkheid personen in Rotterdam

Dinsdag 29 september
• 09:00 uur: kort geding verkoop woning in Rotterdam
• 09:00 uur: bodemzaak geldlening (skype)
• 09:30 uur: bodemzaak erfenis
• 10:00 uur: bodemzaak onbepaalde facturen (skype)
• 10:15 uur: kort geding verkoop woning in Rotterdam
• 13:00 uur: kort geding executiegeschil in Rotterdam
• 15:00 uur: kort geding continueren overeenkomst in Rotterdam
• 15:00 uur: bodemzaak onrechtmatige daad in Rotterdam

Woensdag 30 september
• 09:00 uur: bodemzaak getuigenverhoor in Rotterdam
• 09:30 uur: bodemzaak bijzondere overeenkomst (skype)
• 13:00 uur: kort geding verkoop woning in Rotterdam
• 13:00 uur: bodemzaak arbeidsovereenkomst (skype)
• 14:00 uur: bodemzaak onrechtmatige daad in Dordrecht
• 15:00 uur: kort geding afgifte auto in Rotterdam

Donderdag 1 oktober
• 09:00 uur: bodemzaak onbetaalde facturen (skype)
• 09:30 uur: bodemzaak in Dordrecht
• 09:30 uur: bodemzaak nakoming overeenkomst in Dordrecht
• 10:00 uur: bodemzaak onrechtmatige daad in Rotterdam
• 13:30 uur: bodemzaak getuigenverhoor in Rotterdam
• 13:30 uur: bodemzaak ongerechtvaardigde verrijking
• 13:00 – 14:00 uur: 2 kort geding benoemen arbiter in Rotterdam
• 15:00 uur: kort geding voorschot schade in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 10:00 uur: kort geding verlengen overeenkomst in Rotterdam
• 10:00 uur: bodemzaak onvoltooide levering in Rotterdam
• 10:00 uur: bodemzaak onbetaalde facturen (skype)
• 10:00 uur: bodemzaak onbetaalde facturen in Rotterdam
• 11:00 uur: bodemzaak verzekeringsrecht in Rotterdam
• 13:00 uur: bodemzaak procesrecht (skype)

Kanton
De kanton zittingen zijn fysieke of skype zittingen en vinden plaats in Rotterdam en in Dordrecht.


Maandag 28 september
• 09:30 – 13:30 uur: 3 mondelingen behandelingen huurrecht zaken in
   Rotterdam
• 09:30 uur: enquête in Rotterdam
• 10:00 uur: mondelingen behandeling voorlopig getuigenverhoor in
   Rotterdam
• 10:00 – 15:30 uur: 4 kort gedingen in Rotterdam
• 10:00 en 14:00 uur: dagvaarding in Rotterdam
• 11:00 uur: mondelinge behandeling verbintenissenrecht in Rotterdam
• 10:00 – 13:30 uur: verzoekschrift in Dordrecht en Rotterdam
• 14:00 uur: dagvaarding in Dordrecht
• 15:00 uur: kort geding huurrecht zaken in Rotterdam

Dinsdag 29 september
• 09:30 uur: arbeidsrecht zaak in Rotterdam
• 10:00 uur: rolzitting in Rotterdam
• 10:00 uur: voortzetting kort geding huurrecht zaak in Rotterdam
• 10:00 en 16:00 uur: verzoekschrift in Rotterdam en Dordrecht
• 10:00 en 13:30 uur: mondelinge behandelingen huurrecht zaken in
   Rotterdam
• 14:00 uur: mondelinge behandeling verbintenissenrecht zaken in
   Rotterdam
• 14:00 uur: enquête in Rotterdam
• 14:00 uur: kort geding in Rotterdam

Woensdag 30 september
• 09:30 en 13:30 uur: arbeidsrecht zaken in Rotterdam
• 09:30 uur: enquête in Rotterdam
• 10:00 uur: kort geding bedrijfsruimte ontruiming in Rotterdam
• 10:00 en 16:00 uur: mondelinge behandeling huurrecht zaken in
   Rotterdam
• 11:15 uur: dagvaarding in Dordrecht
• 13:30 uur: kort geding loonvordering in Rotterdam
• 14:00 uur: verzoekschriftprocedure in Rotterdam
• 15:30 uur: rolzitting in Rotterdam

Donderdag 1 oktober
• 09:30 en 11:00 uur: mondelinge behandeling verbintenissenrecht
   zaken in Rotterdam
• 09:30 – 13:30 uur: 4 mondelinge behandelingen huurrecht zaken in
   Rotterdam
• 09:30 uur: enquête in Rotterdam
• 10:00 uur: 2 dagvaarding in Rotterdam
• 10:00 en 13:30 uur: kort geding loonvordering in Rotterdam
• 10:00 en 14:30 uur: rolzitting in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 09:30 uur: kort geding in Rotterdam
• 09:30 – 13:30 uur: 4 dagvaardingen in Dordrecht
• 09:30 en 15:00 uur: arbeidsrecht zaken in Rotterdam
• 09:30 – 15:00 uur: 3 mondelingen behandeling huurrecht zaken in
   Rotterdam
• 10:00 – 15:00 uur: 5 mondelinge behandelingen verbintenissenrecht
   in Rotterdam

 

Strafrecht

Supersnelrechtzaken kunnen in principe elke dag plaatsvinden. Het is pas kort voor elke zitting bekend hoeveel en welke zaken er worden behandeld. Op dit moment worden er veel corona gerelateerde zaken zoals spugen, hoesten of dreigen met corona via het supersnelrecht behandeld. Uitgangspunt bij supersnelrechtzaken is dat de rechter meteen uitspraak doet.

We behandelen sinds maandag 11 mei weer meer strafzaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten.

Maandag 28 september
• 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer in Dordrecht
• 09:30 uur: 2 getuigenverhoor Kabinet RC in Rotterdam
• 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam en in Dordrecht
• 13:00 uur: PR huiselijk geweld zaken in Rotterdam
• 13:00 uur: meervoudige kamer tbs in Rotterdam
• 13:30 uur: meervoudige kamer in Rotterdam
• 13:30 uur: PR aanhoudingen in Rotterdam
• 13:30 uur: PR in Rotterdam
• 13:30 uur: 3 PR in Dordrecht
• 14:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam

Dinsdag 29 september
• 09:00 uur: PR gedetineerd in Dordrecht
• 09:00 en 09:00 uur: meervoudige kamer mega zitting in Rotterdam
• 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer in Dordrecht
• 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer in Rotterdam
• 09:00 en 13:00 uur: PR in Rotterdam
• 09:30 uur: raadkamer gevangenhouding in Rotterdam
• 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam en in Dordrecht
• 13:30 uur: PR ontnemingen in Dordrecht
• 14:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam

Woensdag 30 september
• 09:00 uur: PR aanhoudingen in Dordrecht
• 09:00 uur: PR economische zaken in Dordrecht
• 09:00 en 09:00 uur: meervoudige kamer mega zitting in Rotterdam
• 09:00 en 13:30 uur: 4 meervoudige kamer in Rotterdam
• 09:00 en 13:30 uur: 3 PR in Rotterdam
• 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam en in Dordrecht
• 13:30 uur: PR CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) in
   Rotterdam
• 14:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam

Donderdag 1 oktober
• 09:00 uur: PR in Rotterdam
• 09:00 en 13:30 uur: PR in Dordrecht
• 09:00 en 13:30 uur: 6 meervoudige kamer in Rotterdam
• 09:30 uur: raadkamer gevangenhouding in Dordrecht
• 12:00 uur: getuigenverhoor kabinet RC in Rotterdam
• 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam en Dordrecht
• 14:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 08:00 uur: getuigenverhoor kabinet RC in Rotterdam
• 09:00 uur: PR CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) in
  Rotterdam
• 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer in Dordrecht
• 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam en in Dordrecht
• 14:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam

Familie en Jeugd

Familie
• Wth zittingen (Wet tijdelijke huisverbod)*
• Wth (Wet tijdelijke huisverbod) piket (gehele week) eventueel telefonisch
• Wvggz- en Wzd-zittingen (Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang)*:
Maandag 28 september
• 08:00 uur: WTH-piket (gehele week)
• 09:00 uur: kort geding in Rotterdam
• 09:00 uur: echtscheiding zaak in Rotterdam
• 09:00 uur: gezag en omgang zaak in Dordrecht
• 09:00 en 10:00 uur: zorgronde

Dinsdag 29 september
• 09:00 uur: 2 zorgrondes
• 09:00 uur: zorgzitting in Rotterdam
• 09:00 – 13:00 uur: 3 echtscheiding zaken in Rotterdam
• 13:00 uur: gezag en omgang in Rotterdam
• 13:00 uur: kind gesprekken in Rotterdam

Woensdag 30 september
• 09:00 uur: 3 zorgrondes
• 09:00 uur: zorgzitting in Dordrecht
• 09:00 - 13:15 uur: 4 gezag en omgang zaken in Rotterdam
• 09:30 uur: echtscheiding zaak in Rotterdam

Donderdag 1 oktober
• 09:00 uur: echtscheiding zaak in Rotterdam
• 10:00 uur: zorgronde
• 13:15 uur: 2 gezag en omgang zaken in Rotterdam
• 09:30 uur: echtscheiding zaak in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 09:00 uur: 3 zorgronde
• 09:00 uur: zorgzitting in Rotterdam
• 09:00 uur: echtscheiding zaken in Rotterdam en in Dordrecht
• 09:00 - 13:15 uur: 3 gezag en omgang zaken in Rotterdam

Jeugd

De jeugdzittingen vinden doorgaans plaats op de rechtbank. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van telehoren/videoconferencing of skype.
• JMK (jeugd meervoudige kamer, straf)
• JRKGH (jeugdraadkamer, straf)
• KR (kinderrechter, straf)
• LP (leerplicht, straf)
• OTS (ondertoezichtstelling, civiel)
• MK OTS (meervoudige kamer ondertoezichtstelling, civiel)
• COMBI (combinatie van LP/KR en OTS, straf en civiel)

Maandag 28 september
• 08:30 uur: OTS in Rotterdam
• 08:30 uur: KR-zitting in Rotterdam

Dinsdag 29 september
• 8:30 en 13:30 uur: 3 OTS in Rotterdam
• 13:30 uur: OTS in Dordrecht

Woensdag 30 september
• 10:00 uur: JRKGH-zitting in Rotterdam

Donderdag 1 oktober
• 8:30 uur: KR-zitting in Rotterdam
• 8:30 en 13:30 uur: 4 OTS-zittingen in Rotterdam
• 13:30 uur: COMBI-zitting in Rotterdam

Vrijdag 2 oktober
• 8:30 uur: KR-zitting in Rotterdam
• 13:00 - 14:30 uur: 5 OTS in Rotterdam en Dordrecht

Publiek en pers

Met ingang van 17 augustus is publiek weer beperkt welkom om zittingen bij te wonen. Publiek kan zich per mail aanmelden bij de rechtbank via publiek.rotterdam@rechtspraak.nl
Klik hier voor meer informatie.

Pers kan beperkt en in overleg met de rechtbank zittingen volgen. Journalisten worden vriendelijk verzocht voor het bijwonen van een zitting contact op te nemen met de afdeling communicatie. Dit kan door een e-mail te sturen naar rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl of te bellen met 088 - 361 19 39.

Uitspraken