Laden...

Zittingslijst week 47 (22 t/m 26 november 2021)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Zittingslijst week 47 (22 t/m 26 november 2021)
Rotterdam, 19 november 2021

Zittingen van de rechtbank Rotterdam vinden plaats in Rotterdam en in Dordrecht. Op de zittingsroosters hieronder ziet u per rechtsgebied een weekoverzicht van de zittingen. 

Publiek en pers

De rechtbank Rotterdam biedt (beperkt) de mogelijkheid voor publiek om fysieke zittingen bij te wonen. Wilt u een zitting bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Pers kan in overleg met de rechtbank zittingen volgen. Journalisten worden vriendelijk verzocht voor het bijwonen van een zitting contact op te nemen met de afdeling communicatie. Dit kan door een e-mail te sturen naar communicatierotterdam@rechtspraak.nl of te bellen met 088 - 361 19 39.

Insolventie

Maandag 22 nov
 • 09:00 uur: RC verhoren in Rotterdam
 • 09:30 uur: 6 zaken schuldsaneringsverzoeken
 • 10:00 uur: 3 zaken dwangakkoorden, tussentijdse beëindiging SSR, voorlopige voorziening in Rotterdam
 • 14:00 uur: verificatievergadering met akkoord zaak in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:00 uur: 8 zaken pro forma verificatievergadering in Rotterdam
 • 09:00 uur: 15 zaken faillissementszitting in Rotterdam
 • 12:30 uur: MK WHOA zaak in Rotterdam
 • 14:00 uur: 6 zaken dwangakkoorden, tussentijdse beëindiging SSR in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:00 uur: 9 zaken pro forma schone lei zitting in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 13:30 uur: 4 zaken RC verhoren in Rotterdam

Bestuursrecht

Maandag 22 nov
 • 09:00 – 12:30 uur: 10 bestuursrechtzaken waarin besluiten van overheden centraal staan in Rotterdam
 • 10:00 – 12:00 uur: 4 sociale zekerheid zaken in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:00 – 10:30 uur: 4 lokale belastingen zaken in Rotterdam
 • 10:00 – 12:00 uur: 2 ruimtelijke ordening voorlopige voorzieningen zaken in Rotterdam
 • 13:00 – 14:30 uur: 3 sociale zekerheid zaken in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:00 – 12:00 uur: 6 sociale zekerheid zaken in Rotterdam
 • 09:30 – 14:30 uur: 7 vreemdelingen zaken in Rotterdam en in Dordrecht
 • 10:00 uur: bijzondere competentie zaak in Rotterdam
 • 10:00 – 12:30 uur: 3 ruimtelijke ordening zaken in Rotterdam
 • 13:00 – 14:15 uur: 3 voorlopige voorzieningen zaken in Rotterdam

Donderdag 25 nov

 • 09:00 – 12:00 uur: 3 voorlopige voorzieningen zaken in Rotterdam
 • 10:00 – 15:45 uur: 9 bestuursrechtzaken waarin besluiten van overheden centraal staan in Rotterdam
 • 13:00 – 15:30 uur: 8 vreemdelingen zaken in Rotterdam en in Dordrecht
 • 13:00 – 16:00 uur: 6 sociale zekerheid zaken in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 09:00 – 11:45 uur: 9 verzet zaken in Rotterdam
 • 09:30 – 14:30 uur: 7 bestuursrecht zaken waarin besluiten van overheden centraal staan in Rotterdam
 • 11:00 – 12:30 uur: 97 lokale belastingen zaken in Dordrecht

Handel en kanton

Handel 

Maandag 22 nov

 • 09:00 en 11:00 uur: bodemzaken bijzondere overeenkomst in Rotterdam
 • 11:00 uur: bodemzaken onrechtmatige daad in Rotterdam
 • 13:00 uur: kort geding verkoop woning in Rotterdam
 • 14:00 uur: kort geding voortzetten bouwwerkzaamheden in Rotterdam
 • 15:00 uur: kort geding splitsing administratie in Rotterdam
 • 15:00 uur: bodemzaken verzekeringsrecht in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:00 en 13:00 uur: 3 bodemzaken bijzondere overeenkomsten in Rotterdam
 • 11:00 uur: bodemzaken zeerecht in Rotterdam
 • 11:00 uur: bodemzaken verdeling gemeenschap in Rotterdam
 • 13:00 uur: kort geding aanbesteding in Rotterdam
 • 13:00 uur: bodemzaken deelgeschil in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:00 uur: bodemzaken voorlopig getuigenverhoor in Rotterdam
 • 09:30 uur: kort geding verlaten woning in Rotterdam
 • 10:30 uur: kort geding inschrijving brp in Rotterdam
 • 11:00 uur: bodemzaken huurrecht in Rotterdam
 • 11:30 uur: kort geding opheffen executieverkoop in Rotterdam

Donderdag 25 nov

 • 11:00 en 15:00 uur: bodemzaken verdeling gemeenschap in Rotterdam
 • 13:00 uur: bodemzaken bestuurdersaansprakelijkheid in Rotterdam
 • 13:00 uur: kort geding verkoop woning in Rotterdam
 • 13:45 uur: kort geding verwijderen publicatie in Rotterdam
 • 14:45 uur: kort geding erfpacht in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 09:00 uur: bodemzaken onrechtmatige daad in Rotterdam
 • 09:00 uur: bodemzaken huurrecht in Rotterdam
 • 09:00 en 10:15 uur: kort geding executiegeschil in Rotterdam
 • 11:00 uur: kort geding verkoop woning in Rotterdam
 • 11:30 uur: kort geding ontruiming in Rotterdam
 • 12:00 uur: bodemzaken privacy wetgeving in Rotterdam
 • 13:00 uur: bodemzaken voorlopig getuigenverhoor in Rotterdam 

Kanton

Maandag 22 nov

 • 09:30 uur: mondelinge behandeling arbeidsrecht zaak in Rotterdam
 • 09:30 en 13:30 uur: mondelinge behandeling verbintenissenrecht zaak in Rotterdam
 • 09:30 uur: sancties voor verkeersovertredingen zaak in Rotterdam
 • 11:00 uur: mondelinge behandeling overig zaak in Rotterdam
 • 13:30 uur: enquête in Rotterdam
 • 15:00 uur: mondelinge behandeling huurrecht zaak in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:30 en 13:30 uur: mondelinge behandeling arbeidsrecht zaak in Rotterdam
 • 10:00 uur: rolzitting in Rotterdam
 • 10:00 en 13:30 uur: arbeidsrechtzaak in Rotterdam
 • 13:30 uur: mondelinge behandeling arbeidsrecht zaak in Rotterdam
 • 13:30 en 15:00 uur: mondelinge behandeling huurrecht zaak in Rotterdam
 • 15:00 uur: mondelinge behandeling verbintenissenrecht zaak in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:30 uur: verzoekschrift huurrecht zaak in Rotterdam
 • 09:30 uur: arbeidsrechtzaak in Rotterdam
 • 09:30 en 15:00 uur: kort geding huurrecht zaak in Rotterdam
 • 09:30 uur: mondelinge behandeling huurrecht zaak in Rotterdam

Donderdag 25 nov

 • 09:30 uur: bewind zaak in Rotterdam
 • 09:30 – 15:00 uur: 4 mondelinge behandelingen huurrecht zaak in Rotterdam
 • 10:00 – 14:45 uur: 3 rolzittingen in Rotterdam
 • 11:00 – 15:00 uur: 3 mondelinge behandelingen verbintenissenrecht zaken in Rotterdam
 • 13:30 uur: mondelinge behandeling arbeidsrecht zaak in Rotterdam
 • 15:00 uur: mondelinge behandeling geldlening in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 09:30 uur: sancties voor verkeersovertredingen zaak in Rotterdam
 • 09:30 – 11:30 uur: 3 mondelinge behandelingen huurrecht zaken in Rotterdam
 • 10:00 en 13:30 uur: kort geding huurrecht zaak in Rotterdam
 • 13:30 uur: mondelinge behandeling arbeidsrecht zaak in Rotterdam
 • 15:00 uur: mondelinge behandeling verbintenissenrecht zaak in Rotterdam

Strafrecht

Maandag 22 nov
 • 09:30 uur: getuigenverhoor kabinet RC in Rotterdam
 • 13:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam
 • 13:30 uur: PR huiselijk geweld in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:00 uur: meervoudige kamer mini mega in Rotterdam
 • 09:00 uur: PR in Rotterdam
 • 09:00 – 12:00 uur: 3 getuigenverhoren kabinet RC in Rotterdam
 • 13:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam
 • 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:00 uur: meervoudige kamer mini mega in Rotterdam
 • 09:00 uur: PR aanhouding in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer in Rotterdam
 • 09:00 en 15:00 uur: 3 getuigenverhoren kabinet RC in Rotterdam
 • 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam
 • 13:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam
 • 13:30 uur: PR in Rotterdam

Donderdag 25 nov

 • 09:00 uur: 2 PR in Rotterdam
 • 09:00 uur: PR ontneming in Rotterdam
 • 09:00 uur: PR wijkrechtspraak in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: 3 meervoudige kamer in Rotterdam en in Dordrecht
 • 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer ontneming in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: meervoudige kamer economische zaken in Rotterdam
 • 09:30 uur: raadkamer gevangenhouding in Rotterdam en in Dordrecht
 • 13:00 uur: uitspraken in Rotterdam
 • 13:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam
 • 13:30 uur: meervoudige raadkamer klaagschriften in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 09:00 uur: meervoudige kamer mini mega in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: PR in Rotterdam
 • 09:00 – 13:30 uur: 6 meervoudige kamer in Rotterdam en in Dordrecht
 • 13:00 uur: snelrecht zitting in Rotterdam
 • 13:00 uur: PR huiselijk geweld in Rotterdam

Familie en Jeugd

Familie

 • Wth zittingen (Wet tijdelijke huisverbod)
 • Wth (Wet tijdelijke huisverbod) piket (gehele week) eventueel telefonisch
 • Wvggz- en Wzd-zittingen (Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang)

Maandag 22 nov

 • 08:00 uur: WTH-piket (gehele week)
 • 09:00 uur: zorgronde in Dordrecht
 • 09:00 en 13:00 uur: gezag en omgang zitting in Rotterdam
 • 09:00 en 13:15 uur: echtscheiding zitting in Rotterdam en in Dordrecht
 • 11:00 - 15:30 uur: 3 kindgesprekken in Rotterdam en in Dordrecht
 • 13:30 uur: wijkrechtspraak in Rotterdam
 • 13:30 uur: PR combi huiselijk geweld in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:00 uur: zorgronde in Rotterdam
 • 11:30 en 15:15 uur: kindgesprekken in Rotterdam
 • 13:00 en 13:15 uur: echtscheiding zitting in Rotterdam
 • 13:00 en 13:15 uur: gezag en omgang zitting in Rotterdam
 • 13:15 uur: kort geding in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:00 uur: 2 zorgrondes in Rotterdam
 • 09:00 uur: kindgesprekken in Rotterdam
 • 09:00 en 13:00 uur: echtscheiding zitting in Rotterdam
 • 09:00 en 13:15 uur: gezag en omgang zitting in Rotterdam en in Dordrecht
 • 10:00 uur: 3 verhuis MK zittingen in Rotterdam

Donderdag 25 nov

 • 09:00 uur: echtscheiding zitting in Rotterdam
 • 09:00 uur: kort geding in Rotterdam
 • 09:15 uur: gezag en omgang zitting in Rotterdam
 • 14:00 uur: kindgesprekken in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 09:00 uur: 2 zorgzittingen in Rotterdam
 • 09:00 uur: zorgronde in Rotterdam
 • 09:00 uur: 3 gezag en omgang zittingen in Rotterdam en in Dordrecht
 • 11:00 uur: kindgesprekken in Rotterdam
 • 13:00 uur: echtscheiding zitting in Rotterdam 

Jeugd 

 • JMK (jeugd meervoudige kamer, straf)
 • JRKGH (jeugdraadkamer, straf)
 • KR (kinderrechter, straf)
 • LP (leerplicht, straf)
 • OTS (ondertoezichtstelling, civiel)
 • MK OTS (meervoudige kamer ondertoezichtstelling, civiel)
 • COMBI (combinatie van LP/KR en OTS, straf en civiel) 

Maandag 22 nov

 • 09:00 uur: leerplicht zitting in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: OTS-zitting in Rotterdam 

Dinsdag 23 nov

 • 09:00 uur: kinderrechter zitting in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: 3 OTS-zittingen in Rotterdam en in Dordrecht
 • 09:00 en 14:00 uur: jeugd meervoudige kamer in Rotterdam
 • 13:00 uur: MK OTS-zitting in Rotterdam 

Woensdag 24 nov

 • 09:00 uur: kinderrechter zitting in Rotterdam
 • 09:15 en 16:15 uur: OTS-zitting in Rotterdam
 • 10:00 uur: jeugdraadkamer in Rotterdam

Donderdag 25 nov

 • 09:00 uur: leerplicht zitting in Rotterdam
 • 09:00 en 13:30 uur: jeugd meervoudige kamer in Rotterdam
 • 10:00 uur: kinderrechter zitting in Rotterdam
 • 13:30 uur: 2 OTS-zittingen in Rotterdam

Vrijdag 26 nov

 • 09:00 en 13:30 uur: 5 OTS-zittingen in Rotterdam en in Dordrecht
 • 13:30 uur: kinderrechter zitting in Rotterdam

Uitspraken