Stages

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Stage bij rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam is een transparante organisatie die binnen de maatschappij een eigen rol vervult. Ze stelt door het aanbieden van stageplaatsen letterlijk haar deuren open voor de maatschappij en voor potentiële toekomstige werknemers. Bovendien presenteert de rechtbank zich graag als aantrekkelijke werkgever en professionele stagebieder. Het stagebeleid draagt hieraan bij door een transparante werving en selectie te hanteren en door de professionele invulling van de stages.

Elk half jaar wordt de rechtbankbrede stagebehoefte geïnventariseerd. Er zijn ongeveer 120 stageplaatsen per jaar op zowel MBO, HBO en WO-niveau. De werving is jaarlijks gepland rond half februari en half september. De openstaande stageplaatsen gepubliceerd via de onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen zijn op de hoogte van het selectie- en wervingsbeleid van de Rotterdamse rechtbank. De stages worden centraal gecoördineerd. De rechtbank werkt hierin o.a. samen met de partners van de Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas. De rechtbank is in staat om interessante, professionele en op maat verzorgde stages aan te bieden.

Lees meer over de opzet en uitvoering van het stagebeleid van de rechtbank Rotterdam (pdf, 863,8 KB).

 

 

Bliksemstage basisschool

Rechtbank Rotterdam organiseert onder andere met JINC en voor de Pro Bono commissie van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) regelmatig bliksemstages.

Stichting JINC

Een bliksemstage is een bedrijfsbezoek van 1 dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8).
In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt de handen uit de mouwen mogen steken. Zo mogen ze een band verwisselen bij een autogarage, kruipen ze in de huid van een advocaat, maken ze hun eigen crème bij de apotheek en helpen ze achter de kassa bij een supermarkt. Op deze manier zien ze welke beroepen er allemaal zijn en kunnen ze écht ervaren wat het werk inhoudt. Doel is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Tijdens hun bezoek aan de rechtbank Rotterdam krijgen de leerlingen in 2,5 uur een kijkje achter de schermen. Ze mogen ook zelf even aan de slag als officier van justitie, advocaat, griffier tijdens een demonstratiezitting onder begeleiding van een rechter. Daarnaast krijgen ze een rondleiding bij de parketpolitie.

Pro Bono commissie Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR)

Samen met de Pro Bono commissie van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) 
organiseert de rechtbank Rotterdam bliksemstages voor plusklassen van de basisschool. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Plusklassen van groep 7 en 8 krijgen op school vijf lessen over het recht via de commissie Pro Bono (JFR). Ze bereiden een casus voor en oefenen met het voeren van een pleidooi en het opstellen van argumenten die gesteund worden door de wetten uit hun wettenbundels. Uiteindelijk komen ze naar de rechtbank om dit ten uitvoer te brengen tijdens het naspelen van de rechtszaak.