Laden...

Beleid toelaten procesdeelnemers en publiek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Bezoekinformatie > Beleid toelaten procesdeelnemers en publiek

 

Uitleg beleid toelaten procespartijen en publiek

In het belang van de gezondheid van de bezoekers en de eigen medewerkers voert de rechtbank Zeeland-West-Brabant beleid voor het toelaten van procespartijen en publiek. Het gaat hier niet alleen om aanwezigen in de zittingszalen, maar ook om het besmettingsrisico bij de toegang en in het openbaar gebied te voorkomen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant hanteert voor het toelaten van procespartijen en publiek de volgende kaders.

  • Per zittingszaal is, vanwege de coronamaatregelen, een maximaal aantal personen vastgesteld dat naast de zittingscombinatie aanwezig mag zijn. Dit vastgestelde aantal personen per zittingszaal mag met het oog op ieders veiligheid niet worden overschreden. Wie kan worden toegelaten, wordt bepaald met inachtneming van het (maximaal) aantal toe te laten personen. De beperkte beschikbare plaatsen worden als volgt verdeeld: eerst procesdeelnemers en daarna publiek.
  • In het belang van de gezondheid van de bezoekers en de eigen medewerkers voert de rechtbank Zeeland-West-Brabant beleid voor het toelaten van procespartijen en publiek. Het gaat hier niet alleen om aanwezigen in de zittingszalen, maar ook om het besmettingsrisico bij de toegang en in het openbaar gebied te voorkomen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant hanteert voor het toelaten van procespartijen en publiek de volgende kaders.

 Procespartijen en publiek

  • Procespartijen zijn die personen waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is voor het verloop van de procedure. Formeel opgeroepen belanghebbenden, bijvoorbeeld ouders van een jeugdige, zijn ook procespartij. Procespartijen hoeven zich niet aan te melden.
  • Familie of vrienden die een zitting uit interesse willen bijwonen, of die hun dierbaren willen steunen zijn geen procespartij.
  • Stagiaires die in het kader van hun opleiding een zitting willen bijwonen of kantoorgenoten die de collega willen vergezellen zijn geen procespartij.
  • Advocaten mogen voor een zitting alleen procespartijen opgeven. Overige belangstellenden moeten zich opgeven als publiek via het e-mailadres bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
  • Een door een advocaat ten behoeve van een getuigenverhoor aangekondigde en opgeroepen getuige hoeft zich niet aan te melden.
  • Voor Familie- en Jeugdrechtzaken geldt dat de zittingen besloten zijn zodat het uitgangspunt is dat alleen procespartijen tijdens de zittingen aanwezig mogen zijn.

Bezoekers

De aanmeldtermijn is maximaal 7 kalenderdagen en minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de zitting.

 

Uitgangspunten voor het toelaten procespartijen en bezoekers per rechtsgebied

De in onderstaande tabel vermelde aantallen zijn het uitgangspunt voor het toelaten van procespartijen en bezoekers, tenzij de rechter anders bepaalt. In alle gevallen geldt, dat dit aantal alleen mogelijk is als de zaalcapaciteit dit aantal ook toelaat, rekening houdend met de anderhalvemetermaatregel.

Strafrecht

Procespartijen
+ aantal personen
Toelichting
Advocaat
+1Per procespartij 1 advocaat. Advocaat verkrijgt toegang met advocatenpas. Aanvullend kan er, als de zaalcapaciteit het toelaat, een tweede advocaat of een stagiaire worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Benadeelde partij
+2Per benadeelde partij maximaal 2 personen ter ondersteuning (begeleiders). Aanmelden (begeleiders) via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Ouders (minderjarige)
+2Bij een minderjarige maximaal 2 ouders ter begeleiding.
Slachtoffer+2Per slachtoffer maximaal 2 personen ter ondersteuning (begeleiders). Aanmelden (begeleiders) via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Tolk+1Per procespartij maximaal 1 tolk. Een officiële tolk krijgt toegang op vertoon van de tolkenpas.
Verdachte
+2Per verdachte maximaal 2 personen ter ondersteuning (begeleider). Aanmelden (begeleider) via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.

Bestuursrecht

Procespartijen + aantal personen
Toelichting
Advocaat+1Per procespartij 1 advocaat. Advocaat krijgt toegang op vertoon van de advocatenpas. Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, een tweede advocaat of een stagiaire worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Eiser/verweerder
1
+1
Per eiser/verweerder maximaal 1 persoon ter ondersteuning. In totaal maximaal 2 personen per eiser/verweerder. Aanmelden (begeleider) via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Gemachtigden+1
Per procespartij maximaal 1 gemachtigde.
Ondernemingen+1 Maximaal 1 vertegenwoordiger per procespartij Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, op verzoek een extra vertegenwoordiger worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl
Overheidsinstantie (niet zijnde verweerder)+1Maximaal 1 vertegenwoordiger Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, op verzoek een extra vertegenwoordiger worden toegelaten. Aanmelden via  bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Tolk+1
Per procespartij maximaal 1 tolk. Een officiële tolk krijgt toegang op vertoon van de tolkenpas.
Verenigingen en stichtingen+1 Maximaal 1 vertegenwoordiger per procespartij Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, op verzoek een extra vertegenwoordiger worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.

Civiel recht

Procespartijen
+ aantal personen
Toelichting
Advocaat
+1Per procespartij 1 advocaat. Advocaat krijgt toegang op vertoon van de advocatenpas. Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, een tweede advocaat of een stagiaire worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Beschermingsbewindvoerder+1 Per procespartij maximaal 1 beschermingsbewindvoerder
Gemachtigde+1Per procespartij maximaal 1 gemachtigde.
Ondernemingen+1 Maximaal 1 vertegenwoordiger per procespartij Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, op verzoek een extra vertegenwoordiger worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl
Schuldhulpverlener+1Per procespartij maximaal 1 schuldhulpverlener
Tolk+1 Per procespartij maximaal 1 tolk. Een officiële tolk krijgt toegang op vertoon van de tolkenpas.
Verenigingen en stichtingen+1 Maximaal 1 vertegenwoordiger per procespartij Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, op verzoek een extra vertegenwoordiger worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Verzoekers/gedaagden/ belanghebbenden/ rechthebbenden/eisers1
+1
Per procespartij maximaal 1 persoon ter ondersteuning (begeleider). Aanmelden (begeleider) via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Wsnp-bewindvoerder+1 Per procespartij maximaal 1 Wsnp-bewindvoerder

Familie- en jeugdrecht

Procespartijen            
+ aantal personen
Toelichting
Advocaat
+1 Per procespartij 1 advocaat . Advocaat krijgt toegang op vertoon van de advocatenpas. Aanvullend kan er, mits de zaalcapaciteit het toelaat, een tweede advocaat of een stagiaire worden toegelaten. Aanmelden via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
Gemachtigden +1 Per procespartij maximaal 1 gemachtigde
Informant +1 Maximaal 1 per belanghebbende
Jeugdbescherming +1 Maximaal 1 per belanghebbende
Ouders (jeugdige) +2 Maximaal 2 per belanghebbende
Raad voor de kinderbescherming +1 Maximaal 1 per belanghebbende
Tolk +1 Per procespartij maximaal 1 tolk. Een officiële tolk krijgt toegang op vertoon van de tolkenpas.
Verzoekers/gedaagden/ belanghebbenden/ rechthebbenden/eisers +1 Per procespartij maximaal 1 persoon ter ondersteuning (begeleider). Pas met bijzondere toestemming van de behandeld rechter krijgt een begeleider toegang tot de zittingszaal. Anders blijft de begeleider op de gang. Aanmelden (begeleider) via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.

Uitzonderingen

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt, zowel op verzoek van de rechter als op verzoek van de procespartij. Dit is alleen mogelijk als de zaalcapaciteit dit toelaat. Hierbij geldt ook de regel dat procespartijen voorafgaand aan de zitting hiervoor een verzoek moeten indienen. Verzoeken kunnen worden gestuurd naar bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.

Bij een besloten zitting wordt geen publiek of pers toegelaten.