Celstraf voor grootschalige fraude Middelburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Celstraf voor grootschalige fraude Middelburg
Middelburg, 21 juli 2016

De hoofdverdachte van herhaalde grootschalige beleggingsfraude moet in totaal meer dan twee jaar de cel in. De fraude vond plaats in 2002-2003 en 2005-2006. De verdediging beriep zich onder meer op schending van de redelijke termijn. Desondanks legde de rechtbank Zeeland-West-Brabant de verdachte onvoorwaardelijke celstraffen op van 15 en 12 maanden.

Beleggingen

De verdachte zette de bedrijven New World Products en Finacor op en was op het moment van de start van het opsporingsonderzoek bezig nogmaals een nieuw, soortgelijk bedrijf op te zetten. Investeerders dachten dat ze met deze bedrijven belegden in citrus- en ananasplantages in Costa Rica, maar het geld verdween en de bedrijven gingen failliet. De rechter acht bewezen dat voor meer dan 1,5 miljoen euro aan beleggingen is gefraudeerd.

Onvoorwaardelijk

De verdediging van de verdachte verzocht eerder om de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Dit vanwege de vertraging in de vervolging en het feit dat verslagen van vertrouwelijke telefoontaps met geheimhouders als bijvoorbeeld advocaten in het dossier terecht waren gekomen. De rechtbank wees dit verzoek af vanwege de ernst van de verdenkingen: de verdachte heeft meer dan eens bewust gefraudeerd en leiding gegeven aan een criminele organisatie. Met inachtneming van de forse overschrijding van de redelijke termijn, de schending van de geheimhoudersgesprekken en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, legt de rechter een straf op van 12 maanden onvoorwaardelijke celstraf in zijn aandeel in Finacor en 15 maanden voor zijn aandeel in de fraude met New World Products.

Medeverdachten

Zijn medeverdachten in de Finacorzaak zijn veroordeeld tot respectievelijk 12 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk, 44 dagen gevangenisstraf (gelijk aan het voorarrest) alsmede 240 uur taakstraf, en 9 dagen gevangenisstraf (gelijk aan het voorarrest) alsmede 180 uur taakstraf.

Uitspraken

Meest gelezen berichten