Rechtbank: gemeente Etten-Leur moet zorg voor moeder toch betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Rechtbank: gemeente Etten-Leur moet zorg voor moeder toch betalen
Breda, 24 februari 2016

De gemeente Etten-Leur heeft volgens de rechtbank ten onrechte een pgb-aanvraag geweigerd van een inwoonster die daarmee de door haar dochter geleverde huishoudelijke zorg wilde betalen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat deze hulp niet beschouwd kan worden als mantelzorg en daarom vergoed moet worden via de Wmo.

‘Geen pgb nodig’

De vrouw ontving voorheen een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee ze haar dochter, die niet bij haar inwoont, betaalde voor huishoudelijke hulp. Na de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2015 besloot het college van burgemeester en wethouders dat het hier om mantelzorg ging. Daarom was volgens het college geen pgb nodig. Ook nadat de dochter gestopt was met het verlenen van hulp bleef men bij dit standpunt. Het college stelde namelijk dat het voor de dochter niet onmogelijk was om hulp aan haar moeder te verlenen.

Mantelzorg is vrijwillig

De rechtbank oordeelt dat als er betaling wordt verlangd voor hulp, er geen sprake kan zijn van mantelzorg. Het college kan volgens de rechtbank niet van de dochter verlangen dat zij onbetaald huishoudelijke hulp aan haar moeder blijft verlenen. Mantelzorg is per definitie vrijwillig en kan dus niet worden afgedwongen. Ook is er geen sprake van gebruikelijke zorg, vindt de rechtbank, omdat de dochter niet bij haar moeder woont. Het college had inmiddels wel voor huishoudelijke hulp gezorgd, maar dit bleek niet passend omdat het geen vaste hulp betrof. Daarom moet de gemeente Etten-Leur van de rechtbank alsnog het pgb aan de vrouw verstrekken. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat, ook als de dochter wel als mantelzorger zou worden aangemerkt, het beleid van het college het verstrekken van een pgb niet in de weg staat.

Uitspraken

Meest gelezen berichten