Rechtbank verbiedt jacht op damherten en ganzen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Rechtbank verbiedt jacht op damherten en ganzen
Breda, 23 december 2015

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ten onrechte ontheffingen verleend voor het afschieten van damherten en het vangen van grauwe en Canadese ganzen met fuiken en vangkooien. Deze uitspraak doet de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak die aangespannen is door de Stichting De Faunabescherming uit Amstelveen.

Populatie damherten reguleren

Gedeputeerde Staten besloten in juni 2015 een ontheffing te verlenen voor het reguleren van het aantal damherten in de natuurgebieden Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen. Damherten zijn een beschermd diersoort waar op grond van de Flora- en Faunawet in principe niet op mag worden gejaagd. Het is mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen, bijvoorbeeld om het aantal dieren te reguleren. Dat mag echter alleen als er daadwerkelijk problemen zijn met het welzijn van de dieren door de grootte van de populatie. Dit is in dit geval niet aangetoond. De ontheffing is daarom door de rechtbank vernietigd.

Ganzen vangen met fuiken en vangkooien

De rechtbank stelt vast dat het aantal grauwe ganzen en Canadese ganzen in Zeeland is toegenomen, net als de schade die ze veroorzaken aan landbouwgewassen. Gedeputeerde Staten konden daarom besluiten dat het noodzakelijk is om de aantallen van deze ganzen in Zeeland te beperken. Deze wet verbiedt in principe het vangen en doden van deze beschermde dieren, het is wel mogelijk om in bepaalde gevallen hiervan ontheffing te verlenen. De ontheffing betrof het jagen met fuiken en vangkooien. Het is echter wettelijk niet toegestaan om zo beschermde vogels te vangen. De rechtbank vindt dat daardoor niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing. De verleende ontheffing is om die reden vernietigd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten