Rechtbank vernietigt besluit gemeente Breda over claim winkelcentrum De Lunet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Rechtbank vernietigt besluit gemeente Breda over claim winkelcentrum De Lunet
Breda, 20 januari 2016

De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat de koper van winkelcentrum De Lunet in Breda op het moment van kopen niet kon weten dat de gemeente van plan was niet langer winkels toe te staan in dit winkelcentrum. Daarom verklaart de rechtbank het beroep van het bedrijf gegrond en vernietigt de rechtbank het besluit dat de gemeente hierover nam.

Detailhandelsnota niet bekend gemaakt

In het verleden waren er al aanwijzingen dat de winkelbestemming van De Lunet aan de Tramsingel zou verdwijnen, maar volgens de rechtbank ging het daarbij om winkels voor de verkoop van dagelijkse goederen, waaronder met name een supermarkt. Er waren tot 2002 geen aanwijzingen dat in De Lunet alle detailhandel zou moeten verdwijnen. Dat is pas met de Detailhandelsnota 2002 concreet geworden. Gebleken is echter dat de Detailhandelsnota 2002 destijds niet is gepubliceerd of op een andere manier bekend is gemaakt. Daarom kan naar het oordeel van de rechtbank niet gezegd worden dat de kopers, Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed, hadden kunnen voorzien dat de gemeente het bestemmingplan zou wijzigen toen ze De Lunet aankochten in 2006. Dat de Detailhandelsnota 2002 is vastgesteld in een openbare raadsvergadering en dat daaraan voorafgaand consultatierondes hebben plaatsgevonden, maakt dit niet anders, oordeelt de rechtbank.

Planschade

Het bedrijf legde een claim van € 10.620.000,-- schadevergoeding neer bij de gemeente omdat ondertussen het bestemmingsplan “Steenakker, Stadionstraat e.o.” van kracht is geworden, waarin de detailhandelsbestemming van het winkelcentrum is ‘wegbestemd’ . Een adviesbureau dat door de gemeente is ingeschakeld raamt de schade voor het bedrijf op € 500.000,--, daarbij opmerkend dat deze schade voor het bedrijf is om dit de schade had kunnen voorzien. De gemeente moet nu binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen op het beroep en de planschadeclaim, waarbij ze de uitspraak van de rechter in acht moet nemen. Beide partijen kunnen in hoger beroep gaan.

Uitspraken

Meest gelezen berichten