Uitspraak in Hedwigepolder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Uitspraak in Hedwigepolder
Middelburg, 24 april 2015

De pachtkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, heeft vandaag uitspraak gedaan in de pachtzaak Hedwigepolder. De verpachter die de meeste gronden in de Hedwigepolder in eigendom heeft, is door de rechter in het ongelijk gesteld.

Het plan om de Hedwigepolder te ontpolderen, is definitief. Dit betekent dat deze polder verandert in een natuurgebied waarin getijden hun gang gaan. Verpachter bezit de meeste gronden in de Hedwigepolder. Hij wilde de grond pachtvrij maken en de polder zelf ontpolderen. De pachters waren het hier niet mee eens.
 
De pachtkamer is van oordeel dat de verpachter niet in staat is om het ontpolderen zelf uit te voeren.
Er is onvoldoende onderbouwd dat de bedrijvengroep van de verpachter gespecialiseerd is in dit soort projecten. Ook is aan de pachtkamer geen plan tot ontpoldering voorgelegd. Om zelf te ontpolderen, heeft de verpachter de medewerking nodig van andere eigenaren. De pachtkamer vindt niet aannemelijk dat die anderen zullen meewerken aan ontpoldering door de verpachter. Daarom worden de pachtovereenkomsten niet beëindigd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten