Laden...

Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuur

De bestuursrechter behandelt zaken tussen de overheid en burgers of bedrijven. Hij behandelt ook conflicten tussen overheidsorganen onderling. Veel zaken waarmee de bestuursrechter te maken krijgt gaan over het milieu, ruimtelijke ordening en sociale zekerheid. Ook het vreemdelingenrecht en het ambtenarenrecht horen bij de bestuursrechter.

 

 

Civiel

De civiele rechter wordt ook wel burgerlijk rechter genoemd. Hij behandelt zaken tussen twee partijen. Dat kunnen burgers zijn, maar ook rechtspersonen zoals stichtingen en bedrijven. Het civiele recht wordt ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Onderwerpen die bij het civiele recht horen, zijn bijvoorbeeld familiezaken zoals echtscheidingen, adoptie, overeenkomsten en faillissementen.

 

 

Kanton

De kantonrechter behandelt o.a. huur- en arbeidszaken en geldvorderingen tot en met €25.000. Geldvorderingen boven dit bedrag behandelt de civiele rechter. De kantonrechter behandelt ook enkele strafzaken. Bijvoorbeeld (verkeers)overtredingen en beroepen tegen verkeersboetes (Mulderzaken).

 

 

Straf

De strafrechter beoordeelt of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Als het om relatief lichte feiten gaat (bijvoorbeeld rijden met te veel alcohol in het bloed) behandelt één rechter de zaak, de politierechter. Bij zwaardere zaken (bijvoorbeeld doodslag) behandelen drie rechters de zaak. In het strafrecht brengt het Openbaar Ministerie de zaak bij de rechter aan.

 

 

Mediation

Mediation is het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict(en) via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator.

Meer informatie

Hier kunt u terecht voor meer informatie over mediation. Voor het opvragen van mediation brochures en voorlichtingsfilms kunt u contact opnemen met het Landelijk stafbureau. Per mail via infodesk-mediation@rechtspraak.nl of via postbus 90613, 2509 LP Den Haag.