Laden...

Maatregelen coronavirus

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Zeeland-West-Brabant > Maatregelen coronavirus

Coronamaatregelen rechtbank Zeeland-West-Brabant: wat betekenen ze voor u?

Hier leest u welke maatregelen de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft getroffen wegens het coronavirus. 

Algemene informatie over de maatregelen die vanuit de Rechtspraak worden getroffen leest u op deze informatiepagina.

Bezoek aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bent u opgeroepen voor een zitting?

 1. Publiek moet zich aanmelden bij openbare zittingen. Zie hieronder bij 'Aanmelden publiek' hoe u zich aanmeldt. Procespartijen krijgen standaard toegang tot de zitting, mits zij geen coronaklachten hebben.
 2. Kom ruim op tijd naar de rechtbank en verlaat het gebouw direct na uw zitting.
 3. Blijf thuis en neem contact op met de rechtbank indien:
  • u verkoudheidsklachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts
  • één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft en koorts (38 graden Celsius of hoger)

Zittingen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant behandelt zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Verschillende aanpassingen in de gerechtsgebouwen, zoals plexiglas en looproutes, maken dit mogelijk.

In eerste instantie gaat het met name om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Bij deze zaken is fysieke aanwezigheid van betrokkenen vaak van groot belang. Ook zijn er weer meer fysieke zittingen van civielrecht (handel, kanton, insolventie – faillissementen en schuldsanering - en bewind) en bestuursrecht. Zaken die schriftelijk of via tele(fonisch)horen of Skype kunnen worden behandeld, doen we voorlopig nog steeds op die wijze af.

Aanmelden publiek

Publiek is beperkt welkom in de rechtszaal. Daarvoor geldt het beleid toelaten procesdeelnemers en publiek,waarbij we de basisregels (rijksoverheid.nl) als uitgangspunt nemen.

Iedereen moet zich vooraf aanmelden. Op deze manier kan rekening worden gehouden met de door de coronamaatregelen beperkte capaciteit in het gerechtsgebouw.

U kunt uw bezoek aanvragen via bezoekers.zwb@rechtspraak.nl.
De aanvraag dient maximaal vijf en minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de datum van het bezoek te worden verstuurd. Aanvragen die eerder of later gedaan worden, worden afgewezen.
Zonder bewijs van toewijzing wordt u niet toegelaten tot het gerechtsgebouw.

In de aanvraag vermeldt u de volgende gegevens:

 • Uw naam
 • Naam van (een van de) partijen(indien onbekend: vul in onbekend)
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Reden van uw bezoek (bijv. ondersteuning procespartij, algemene interesse)
 • Rechtsgebied (bestuursrecht/civiel recht/strafrecht)
 • Welke locatie (Middelburg, Breda, Bergen op Zoom, Tilburg)

Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte in de zittingszaal, gevolgd door de pers en naasten van de partijen. U krijgt op een zo kort mogelijke termijn van ons te horen of het mogelijk is de door u gewenste zaak of zitting bij te wonen.

Gaat mijn zaak door?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant behandelt zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Heeft u vragen over uw zaak? Neem contact op met uw advocaat of gemachtigde.

Mijn zaak is uitgesteld

Bel niet naar de rechtbank over de voortgang van uw zaak. Neem voor vragen contact op met uw advocaat of gemachtigde.

Mijn zaak gaat door

Als in uw zaak een mondelinge behandeling plaatsvindt, hoort u van de rechtbank wanneer en hoe (via telehoren, Skype, telefonisch horen of via een fysieke zitting) deze wordt gehouden.

Journalisten

Wilt u als journalist bij een openbare behandeling of uitspraak van de rechtbank aanwezig zijn? Neem dan tijdig (tot uiterlijk 14.00 uur één werkdag voorafgaand aan de zitting) contact op met de afdeling communicatie via E-mail communicatie.zwb@rechtspraak.nl

Groepsbezoeken

Tot nader order worden geen groepsbezoeken gepland.

Voorzieningen

U kunt gebruikmaken van de toiletten. Er zijn automaten met gratis koffie, thee en water.
Voor snoep, koek, frisdrank en dergelijke uit de automaat, moet u betalen.

Snel naar...


Centrale balies

De centrale balie in Breda is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

De centrale balie in Middelburg is op werkdagen geopend van 8.30 tot 13.00 uur.

U wordt verzocht zoveel mogelijk via post, telefonisch en/of per e-mail aan te vragen. Tenzij het noodzakelijk is dat u langskomt.

Lees hier hoe wij u van dienst kunnen zijn