Laden...

Regeling afhandeling beslagrekesten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Regels en procedures > Regeling afhandeling beslagrekesten

Regeling afhandeling beslagrekesten per locatie

 

Locatie Breda

Met ingang van 1 januari 2013:

  1. Indien een beslagrekest vóór 11.00 uur wordt ingediend in het gebouw aan de Stationslaan 10 te Breda dan wel per fax (nummer 088 - 3610298) is ontvangen bij de griffie van het team handelsrecht, wordt de beslissing op het rekest diezelfde werkdag gegeven.
  2. Nadat de beslissing is genomen zal de griffie een grosse van het verleende beslag (zonder producties) per fax toezenden aan de betreffende advocaat die het verzoek heeft ingediend.
  3. De originele beslissing op het rekest zal diezelfde dag aan de betreffende advocaat per post worden toegezonden of in het postvak van de betreffende advocaat in het gebouw aan de Stationslaan 10 te Breda worden gedeponeerd.
  4. Indien een beslagrekest na 11.00 uur wordt ingediend of per fax wordt ontvangen, wordt de beslissing op het rekest de eerstvolgende werkdag gegeven. Die beslissing wordt beschikbaar gesteld op de wijze als hierboven onder 2. en 3. vermeld.

Deze regeling geldt niet voor beslagrekesten waarbij bijzondere spoed geboden is. In spoedgevallen kan steeds met de griffie een telefonische afspraak worden gemaakt over het moment en de plaats van indienen van een beslagrekest en van ophalen van de beslissing.

Voor het indienen van een beslagrekest buiten openingstijden van de griffie kunt u contact opnemen met de meldkamer in Amsterdam.

Locatie Middelburg

Met ingang van 1 januari 2013:

  1. Indien een beslagrekest vóór 11.00 uur wordt ingediend in het gebouw aan de Kousteensedijk 2 te Middelburg dan wel per fax
    (nummer 088 - 3610269) is ontvangen bij de griffie van het team Civiel recht Middelburg, wordt de beslissing op het rekest diezelfde werkdag gegeven.
  2. Nadat de beslissing is genomen zal de griffie een grosse van het verleende beslag (zonder producties) per fax toezenden aan de betreffende advocaat die het verzoek heeft ingediend.
  3. De originele beslissing op het rekest zal diezelfde dag aan de betreffende advocaat per post worden toegezonden.
  4. Indien een beslagrekest na 11.00 uur wordt ingediend of per fax wordt ontvangen, wordt dit zo mogelijk nog dezelfde werkdag behandeld, anders de daarop volgende werkdag. Die beslissing wordt beschikbaar gesteld op de wijze als hierboven onder 2. en 3. vermeld.

Deze regeling geldt niet voor beslagrekesten waarbij bijzondere spoed geboden is. In spoedgevallen kan steeds met de griffie een telefonische afspraak worden gemaakt over het moment en de plaats van indienen van een beslagrekest en van ophalen van de beslissing.

Voor het indienen van een beslagrekest buiten openingstijden van de griffie belt u met: 06 - 832 153 12.