Laden...

Toezicht op het notariaat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat betekent dit voor u

De Kamers van Toezicht op de notarissen en kandidaat-notarissen in Breda en Middelburg bestaan niet meer. Dit betekent dat u zich, in het geval u een klacht heeft tegen een notaris of kandidaat-notaris die is gevestigd in Zeeland of West-Brabant, met ingang van 1 januari 2013 dient te richten tot de Kamer voor het Notariaat te ‘s-Hertogenbosch.

Voor al uw overige vragen dient u zich te richten tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te Den Haag dan wel het Bureau Financieel Toezicht (BFT) te Utrecht. Laatstgenoemde instanties zullen de toezichthoudende taken, die voorheen door de Kamers van Toezicht werden uitgeoefend, overnemen. Hieronder treft u de contactgegevens van de hiervoor genoemde instanties aan.

Kamer voor het Notariaat in het ressort ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ‘s-Hertogenbosch

Postadres: Postbus 70584,
5201 CZ ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 073 620 24 32

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Bezoekadres: Spui 184,
2511 BW Den Haag

Postadres: Postbus 16020,
2500 BA Den Haag

Telefoonnummer: 070 330 71 11

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Bezoekadres: Euclideslaan 201,
3584 BS Utrecht

Postadres: Postbus 14052,
3808 SC Utrecht

Telefoonnummer: 030 251 69 84