Laden...

Klaas Blankevoort

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechters > Bijzondere rechters > Klaas Blankevoort

Rechter die over rechters oordeelt

De Grote Wrakingskamer – het klinkt als een rechtszaal uit een eng sprookje, waarin ultrastrenge rechters wraak nemen op iemand die iets vreselijks heeft gedaan. In werkelijkheid is het de rechter zelf die daar wordt beoordeeld. 

Als iemand in een rechtszaak verwikkeld is en denkt dat de rechter vooringenomen is, kan hij hem wraken. Dat houdt in dat de zaak wordt stilgelegd en andere rechters in de wrakingskamer bijeenkomen om te oordelen of die persoon een punt heeft. Is de schijn van partijdigheid gewekt? Dan wordt de zaak verder behandeld door een andere rechter. 

De wrakingskamer hoort de verzoeker. De gewraakte rechter is meestal ook aanwezig, om uit te leggen wat er is gebeurd. ‘Soms is zo’n toelichting al genoeg om de kou uit de lucht te halen, dan trekt de verzoeker het wrakingsverzoek weer in’, zegt Klaas Blankevoort, voorzitter van de wrakingskamer in Amsterdam en het Landelijk overleg voorzitters wrakingskamers.

Klaas Blankevoort Klaas Blankevoort

 

Schijn van partijdigheid

Als wrakingsverzoeken worden toegewezen (dat gebeurt in minder dan 5 procent van de zaken) is dat zelden omdat de rechter echt partijdig is. 'Het gaat vrijwel altijd om de schijn van vooringenomenheid, die is gewekt door een verspreking of een onhandig optreden van een rechter. Van bijna ieder wrakingsverzoek dat ik voor me krijg, denk ik: dit had mij ook kunnen overkomen. We kunnen er altijd van leren. Wat ging eraan vooraf, hoe escaleerde dat, kan je dit voorkomen?' 

 

Zwarte jurkenmaffia

Landelijk is het aantal wrakingsverzoeken in 10 jaar verdubbeld. In 2019 waren het er 693. ‘Sommige mensen zien rechters als lid van de zwarte jurkenmaffia, die niet te vertrouwen is’, zegt Blankevoort. ‘Veel wrakingsverzoeken komen uit die hoek. Of van mensen die het niet eens zijn met een beslissing van de rechter. Daarvoor is wraking niet bedoeld, daar is het hoger beroep voor.’

 

Niet persoonlijk 

Moeite met oordelen over collega's heeft hij niet. 'Een rechter zou een wraking niet persoonlijk moeten opvatten. Het enige dat telt, is het belang van integere rechtspraak. Een eerlijk proces is belangrijk voor de rechtzoekende, de gewraakte rechter en de samenleving. De wrakingskamer kan helpen het vertrouwen in de rechtspraak te versterken. Dat maakt dit werk zo mooi.'