De Rechtspraak werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Rechtspraak in Nederland > Modernisering rechtspraak

Over de modernisering van de rechtspraak

Modernisering rechtspraak

De Rechtspraak werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter. Over een paar jaar kan iedereen online een rechtszaak starten. Voor professionele partijen wordt digitaal procederen verplicht. Als particulier kunt u kiezen. De mondelinge behandeling blijft in de rechtszaal. De rechter is gericht op een snelle, goede oplossing van het geschil.

Modernisering in fasen

De modernisering van de gerechtelijke procedures verloopt stap voor stap. Op de ‘Tijdlijn modernisering rechtspraak’ kunt u de planning bekijken.

Animatie modernisering rechtspraak Animatie modernisering rechtspraak

Digitaal of op papier procederen

Digitaal procederen wordt verplicht voor professionals, zoals advocaten, deurwaarders, bestuursorganen en rechtspersonen. Als u zich als particulier niet laat bijstaan door een advocaat, dan kunt u kiezen hoe u de procedure wilt voeren: digitaal of op de traditionele manier. Ook de zzp-ers en informele verenigingen mogen kiezen.

Mijn Rechtspraak

Wilt u een digitale procedure starten, dan doet u dat via Mijn Rechtspraak. Dit webportaal is beveiligd. Particulieren loggen in met hun DigiD, met een extra controle via sms. Organisaties loggen in met eHerkenning en advocaten met hun advocatenpas. Als partij in een rechtszaak dient u hier stukken in, kunt u bekijken hoe uw zaak ervoor staat en communiceert u digitaal met de Rechtspraak. Ook de uitspraak komt in het digitale dossier. 

 

Modernisering per rechtsgebied

 

Civiel recht

Digitaal procederen is als eerste verplicht bij conflicten over een bedrag van meer dan € 25.000 (dagvaardingsprocedures). Daarbij moet u een advocaat inschakelen. De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland houden sinds 1 september 2017 een pilot met de nieuwe digitale procedure. De naam verandert van dagvaardingsprocedure in vorderingsprocedure.

Later is digitaal procederen ook mogelijk in zaken over een bedrag van € 25.000 of minder (kantonzaken zonder advocaat). U kunt dan zelf kiezen of u digitaal of op papier procedeert. Schakelt u voor deze zaken een advocaat of andere professional in, dan procedeert deze wel verplicht digitaal.

Tegelijkertijd met de digitalisering krijgt het civiel recht een vereenvoudigde basisprocedure. Die bestaat uit 1 schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling, waarna de rechter uitspraak doet. De rechter heeft hierin een actieve rol. Hij is gericht op een snelle, goede oplossing van het geschil.

Bestuursrecht

Advocaten procederen sinds 12 juni 2017 verplicht digitaal in asiel- en bewaringszaken. Op enig moment wordt digitaal procederen in alle nieuwe bestuursrechtelijke zaken mogelijk. Als particulier kunt u er dan voor kiezen om uw procedure tegen een bestuursorgaan digitaal te voeren. Voor professionals is dat verplicht.

 

Strafrecht

De politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en het gevangeniswezen stemmen hun digitale systemen op elkaar af. Zo kunnen ze sneller en makkelijker documenten en andere informatie met elkaar uitwisselen. In politierechter-, kinder- en kantonzaken krijgen advocaten hun dossiers nu al digitaal. Dat gaat voor alle zaken gelden. Verder verbeteren de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie hun logistieke samenwerking en worden de procedures eenvoudiger, om strafzaken sneller te kunnen afhandelen.

Digitaal toezicht

De rechter houdt toezicht op het werk van de curator of de bewindvoerder bij faillissementen, schuldsanering en beschermingsbewind. Dit toezicht gaat hij steeds meer online uitvoeren. Sinds december 2014 kunnen curatoren bij alle rechtbanken digitaal informatie over faillissementszaken uitwisselen met de rechter-commissaris.

Vanaf 6 november 2017 gaat de kantonrechter in alle rechtbanken steeds meer met behulp van een digitaal systeem toezicht houden op het werk van de professionele bewindvoerder.
     

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum