Laden...

Coronavirus (COVID-19)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Coronavirus (COVID-19)

De Rechtspraak en het coronavirus

De werkwijze van de Rechtspraak is aangepast vanwege het coronavirus. Rechtbanken, hoven en bijzondere colleges zijn nog maar beperkt toegankelijk. Rechtszaken die nog doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd.

De rechtspraak zet alles op alles om deze zaken toch te kunnen blijven doen. De Rechtspraak heeft voor de komende periode (vanaf 7 april) regels opgesteld.Deze regeling (pdf, 100,4 KB) bevat algemene regels met betrekking tot de aanwezigheid in de rechtszaal, de voorziening Veilig mailen en besloten zittingen. Voor de rechtsgebieden gelden specifieke regels, zie daarvoor de tijdelijke regelingen per rechtsgebied.

Op deze pagina vindt u altijd de laatste informatie. Heeft u nog vragen, bel dan uw advocaat of rechtshulpverlener. Als u die niet heeft, bel dan het gerecht dat uw zaak behandelt of het Rechtspraak Servicecentrum.

Urgente zaken

Voorbeelden van urgente zaken zijn zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling.

Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.

 

Algemene regelingen

In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Voor de wijze waarop zaken gedurende de sluiting van de gerechten worden behandeld heeft het dagelijks bestuur van de Presidentenvergadering de volgende algemene regeling vastgesteld. Deze regeling geldt tot en met 28 april 2020 of zoveel langer als de Rechtspraak besluit bij verlenging van de huidige Coronamaatregelen door het kabinet

 

Tijdelijke regelingen

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF), het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T), het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht hoven (LOVF-hoven), het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel hoven (LOVC-hoven) hebben tijdelijke regelingen gepubliceerd in verband met het coronavirus. Deze regelingen zijn in aanvulling op de reguliere procesreglementen vanwege de bijzondere omstandigheden in verband met corona.

 

 Vragen en antwoorden

>Alles uitklappen

Aangepaste loketfunctie van de Centrale balies

Vanwege de sluiting van de gerechtsgebouwen kunt u niet langskomen bij onze informatiebalie(s). Hieronder ziet u een overzicht van de administratieve handelingen die de informatiebalie uitvoert en hoe u nu van deze diensten gebruik kunt maken. Vanwege de sluiting van de gerechtsgebouwen kunnen wij uw verzoek mogelijk niet direct in behandeling nemen. De snelheid waarmee uw verzoek wordt opgepakt hangt ervan af of het om een urgente handeling gaat.

Mocht uw procedure of situatie echt vereisen dat u persoonlijk stukken in moet dienen, of dat u een kritieke termijn op het laatste moment veilig wil stellen, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de griffie. In uitzonderlijke gevallen, kan dan een afspraak gemaakt worden, zodat u bij aankomst in het gerechtsgebouw toch ter plekke een ontvangstbevestiging ontvangt of bijvoorbeeld voor u een benodigde akte wordt opgemaakt.

Alle contactgegevens van de griffies vindt u op de pagina Contact onder het kopje Contactgegevens instanties.

 

 

 

Nieuws vanuit de Rechtspraak (algemeen) - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws vanuit de Rechtspraak (algemeen)

 

 

Nieuws vanuit de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws vanuit de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges