F.A.Q. Online feedback

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > F.A.Q. Online feedback
>Alles uitklappen
 • ​U kunt door middel van het invullen van een vragenlijst op een anonieme wijze directe feedback geven aan de rechter en de bodedienst. Zij ontvangen deze feedback en kunnen er op die manier van leren. Aan alle partijen die op de zitting komen, wordt feedback gevraagd.

 • ​De Pilot duurt drie maanden, van 1 september tot 1 december 2016.

 • ​Er doen 10 rechtbanken mee aan de pilot met verschillende rechtsgebieden (zie onderstaand schema).

  Rechtbankrechtsgebied
  Overijssel/Zwollestrafrecht
  Noord Hollandfamilie en jeugd
  Limburgstrafrecht
  Gelderlandstrafrecht
  RotterdamKanton
  Midden Nederlandkort geding (kanton /civiel)
  Den Haagjeugd (incl. straf)
  Amsterdamkanton
  Oost Brabant familie en jeugd
  Hof  Amsterdamraadkamer gevangenhouding
 • De vragenlijst kunt u online invullen. U ontvangt de vragenlijst per e-mail of u heeft in het gerecht een inlogcode ontvangen.

 • Uw e-mailadres wordt doorgegeven aan onafhankelijk adviesbureau Amplixs Management B.V. De rechtbank vernietigt de gegevens die u heeft ingevuld zodra deze gegevens zijn doorgegeven aan Amplixs. Amplixs vernietigt uw gegevens zodra u de vragenlijst heeft ingevuld, of na het versturen van de tweede reminder (na een week).

 • ​Het doel is het verbeteren  het optreden ter zitting van de rechter en verbetering van de ontvangst door de bodedienst. Van het inzicht in het eigen handelen kunnen de bodes en de rechter leren. We bekijken met deze pilot of dit nuttige inzichten oplevert voor de bodedienst en de rechter.

 • ​Ja, uw deelname is anoniem. U kunt er voor kiezen niet anoniem te zijn. Dit kunt u aangeven bij het invullen van de vragenlijst.

 • U ontvangt binnen vier werkdagen de link per e-mail. Als u in het gerecht een inlogcode heeft ontvangen, kunt u direct inloggen en de vragenlijst invullen.

 • ​Nee, dit kan nooit invloed hebben op de uitspraak omdat de rechter de feedback pas na de uitspraak ontvangt. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Amplixs bewaart tot die tijd de gegevens. Geen enkele medewerker van de rechtbank kan de feedback inzien.
  U kunt er ook voor kiezen om niet anoniem te zijn. Dan wordt uw feedback na de uitspraak van de rechter, direct naar de rechter toegestuurd. De rechter ziet op welke zaak de feedback betrekking heeft.

 • ​Van de rechters die meedoen aan de pilot worden alle mensen die op zitting komen benaderd om deel te nemen.

 • ​Hieronder staat een overzicht van de thema’s die in de verschillende vragenlijsten aan de orde komen. U geeft een cijfer voor de thema’s en kan uw antwoord toelichten.

  • Algemeen oordeel optreden rechter
  • Uitleg over hoe zitting zal verlopen
  • Kunnen volgen van de zitting
  • Gekend voelen in belang
  • Leiden van de zitting
  • Duur van de zitting
  • Einde van de zitting
  • Helpen bij het vinden van een oplossing (niet bij straf)
  • Bijdrage aan de relatie tussen procespartijen (niet bij straf)
  • Begrijpelijkheid van de uitspraak
  • Ontvangst door receptie / beveiliging
  • Ontvangst door de bode bij de zittingszaal
 • ​De rechter weet niet of u wel of niet feedback geeft.

 • ​De rechter ontvangt de feedback nádat de rechter uitspraak heeft gedaan in uw zaak. Op deze wijze heeft u feedback nooit invloed op de uitspraak. (Ook weet de rechter niet of u deelneemt of niet).

 • ​Het invullen van de vragenlijst duurt  ongeveer 7 minuten. Er zijn 10 vragen. Per vraag kunt u uw antwoord nog toelichten.

 • ​De feedback op de rechter komt alleen bij de rechter terecht. De feedback op de bodedienst gaat naar het hoofd van de bodedienst. Het is aan hen om te bepalen hoe de feedback verder wordt gebruikt.

 • ​Een rechter krijgt de feedback en krijgt daarmee inzicht in de manier waarop zijn of haar handelen ter zitting wordt ervaren. Wat de rechter vervolgens doet met deze inzichten is aan de rechter zelf. U krijgt geen terugkoppeling op uw feedback.

 • Voor andere vragen over de pilot online feedback kunt u terecht bij de projectsecretaris van deze pilot:

  t.nas@rechtspraak.nl (rechtbank Noord Holland)