Nederlandse rechtspraak in internationaal perspectief

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's > Nederlandse rechtspraak in internationaal perspectief

Het belang van goede rechtspraak

"" 

Veel onderzoeken hebben aangetoond dat een goed rechtsstelsel van groot belang is voor een land. Het draagt onder meer bij aan de economie van een land. Bedrijven doen graag zaken met bedrijven in landen met een betrouwbaar rechtssysteem. Als er iets mis gaat tijdens het zakendoen, weten zij dat zij bij de rechter hun recht kunnen halen. Ook is goed functionerende rechtspraak belangrijk voor bedrijven die zich in een land willen vestigen. Voor Nederland is goede rechtspraak extra van belang omdat Nederland een ‘open’ economie heeft met veel im- en export. Ook vervoert Nederland veel goederen, onder meer via Schiphol en de Rotterdamse haven.

EU Justice Scoreboard

De Europese Unie vergelijkt jaarlijks de rechtsstelsels van de landen van de Europese Unie met elkaar, met het doel van elkaar te leren. Met de EU Justice Scoreboard is er daarom niet voor gekozen om een echte ranglijst te maken. In grafieken is af te lezen van welke landen kan worden geleerd.

Score Nederland

Nederland scoort op vrijwel alle onderdelen bovengemiddeld goed. Dan gaat het onder meer om:

  • de gemiddelde duur van verschillende typen rechtszaken
  • de vraag of er voor het algemene publiek online informatie beschikbaar is over hoe een rechtszaak te starten
  • hoeveel geld een land uitgeeft aan ondersteuning van mensen die zelf niet in staat zijn een rechtszaak te betalen (rechtsbijstand)

Op het onderdeel ‘training van rechters’ scoort Nederland het best van alle EU-lidstaten. Daarnaast bestempelt ruim driekwart van de Nederlanders onafhankelijkheid van rechters als goed. Alleen Denemarken, Finland, , Oostenrijk en Duitsland doen het beter: bij koploper Denemarken is dit 86 procent.


Goedkoop

Afgezet tegen het Bruto Binnenlands Product is het Nederlandse rechtsstelsel is relatief goedkoop. Van de 28 onderzochte landen geven er 18 percentueel meer uit aan hun rechtstelsel dan in Nederland het geval is.

 


Rule of Law Index

Sinds 2006 vergelijkt het World Justice Project, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de versterking van rechtsstaten, wereldwijd rechtsstelsels met elkaar. In 2016 deden 102 landen mee aan de Rule of Law Index. Rule of law is moeilijk te definiëren en te meten. Het gaat onder andere om de mate waarin het recht wordt gerespecteerd, de vraag of de rechter onafhankelijk is en of fundamentele rechten van burgers worden gerespecteerd.

Score Nederland

Nederland staat al een paar jaar op de 5e plaats van de algemene ranglijst. Die komt tot stand door rechtsstelsels op een groot aantal onderdelen met elkaar te vergelijken. Voor het onderzoek worden per land 1.000 mensen en lokale experts geïnterviewd. Als het gaat over de toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed, staat Nederland op plek 1.

 

Beste rechtsstelsel

Denemarken kent het beste rechtsstelsel ter wereld, gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden. Daarna komt Nederland. Er wordt voor de index ook een onderscheid gemaakt tussen rechtsgebieden. Wat betreft civiel recht (kan iemand die een conflict heeft met iemand anders of een organisatie zijn recht halen?) staat Nederland op plek 1. Als het gaat om het respecteren van fundamentele rechten staat Nederland 6de; als het gaat om effectieve strafrechthandhaving op plek 9.

 

 

Europees netwerk rechtspraak

De Nederlandse Raad voor de rechtspraak is lid van het ENCJ, het European Network of the Council for the Judiciary. Dit netwerk verbindt de Europese rechtspraakorganisaties binnen de Europese Unie met elkaar. Het ENCJ bevordert goede werkwijzen.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum