Laden...

Trias

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's > Trias Politica


Trias Politica

Staatsmachten

Democratische rechtstaat

Dialogen

Wetgevend | Uitvoerend | Rechtsprekend
 

Onze gezamelijke taak: de rechtsstaat schragen door overleg én tegenwicht

De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke staatsmachten hebben elk hun eigen taak. In onze democratische rechtstaat is de spreiding van deze taken van belang. Zo kunnen de drie staatsmachten elkaar controleren en waar nodig weerstand bieden tegen de andere machten. Spanning is dus inherent aan ons systeem. Daarbij is het van belang om de gezamenlijke taak in beeld te houden: de rechtsstaat schragen door overleg én tegenwicht.


Nieuws over Trias - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over Trias

 

 

Drie uitdagingen voor ambtelijk vakmanschap en integriteitDrie uitdagingen voor ambtelijk vakmanschap en integriteithttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Drie-uitdagingen-voor-ambtelijk-vakmanschap.aspxDen Haag26-10-2021 22:00:00<p>Ambtenaren zijn het gezicht en het geweten van de democratische rechtsstaat. Bij de uitvoering van hun werk houden ze rekening met beleid, richtlijnen, rechtspraak en tradities. Dat helpt hen bij het voorkomen van willekeur en ongelijkheid. Soms echter veroorzaakt dat beleid, die rechtspraak, veroorzaken die richtlijnen en tradities juist onrecht. Wat verhindert ambtenaren bij elk van de staatsmachten om op een rode knop te drukken als de relatie tussen de kwetsbare burger en het recht onder druk dreigt te komen? <br></p><p><a href="https://www.uva.nl/profiel/d/o/i.vandomselaar/i.vandomselaar.html#:~:text=Iris%20van%20Domselaar%20is%20associate%2cCenter%20on%20the%20Legal%20Professions.&text=In%202015%20she%20won%20the%2cJudicial%20Virtues%20and%20Civic%20Friendship.">Iris van Domselaar, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam</a> ziet vanuit haar vakgebied drie uitdagingen voor de individuele ambtenaar die te maken krijgt met dilemma's die raken aan werkethiek en integriteit.<br><br></p>
De trias politica in tijden van de coronacrisisDe trias politica in tijden van de coronacrisishttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/De-trias-politica-in-tijden-van-de-coronacrisis-een-gespannen-relatie.aspxDen Haag13-7-2020 22:00:00<p> </p><p>Het coronavirus COVID-19 heeft onze samenleving doen schudden op haar grondvesten. Nu er niet langer sprake is van een medische noodtoestand, zijn versoepelingen van de noodverordeningen doorgevoerd. Tegelijk ondervindt een groot deel van de samenleving nog de dagelijkse last van het thuiswerken of het wegvallen van inkomsten. Mensen zijn de strenge anderhalvemeter-norm beu. Er vinden demonstraties tegen de inperkingen plaats. </p>
Biografie Cleveringa zou niet misstaan op lege plankje HandelingenkamerBiografie Cleveringa zou niet misstaan op lege plankje Handelingenkamerhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Biografie-Cleveringa-zou-niet-misstaan-op-lege-plankje-Handelingen-Tweede-Kamer-.aspxDen Haag3-5-2020 22:00:00<p>Deze dagen staan we stil bij 75 jaar bevrijding en herstel van de democratische rechtsstaat. Hoewel de musea deze dagen nog dicht zijn, is het <a href="https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/het-museum-van-de-democratie">virtuele museum van de democratie </a>wel geopend. Een prachtig digitaal museum om in rond te dwalen en om je te verdiepen in de Trias Politica, in heden en verleden. Daarbij is ook aandacht voor de Handelingenkamer.  Alles wat er in de Tweede Kamer gezegd wordt, komt in de Handelingen. Deze staan in de oude bibliotheek van het voormalig ministerie van Justitie, die daarom nu de Handelingenkamer wordt genoemd. </p>


Het Trias initiatief wil een podium zijn voor denkers over de democratische rechtsstaat en de trias politica. Bijdragen op deze website zijn bedoeld om debat hierover tussen vertegenwoordigers van de staatsmachten te stimuleren. Meningen in deze bijdragen zijn geuit op persoonlijke titel en verwoorden niet de mening van het Trias initiatief.

 

 
 
 

Dialogen

Het Trias initiatief wil vertegenwoordigers van de drie staatsmachten de gelegenheid bieden om elkaar op te zoeken en kennis te maken. We faciliteren onderlinge dialogen door deelnemers van de verschillende staatsmachten één-op-één aan elkaar te koppelen. Bij voorkeur een startende professional uit de ene staatsmacht aan een ervaren professional uit een andere staatsmacht.

Door dit buddy systeem kunnen beginnende én ervaren professionals in een praktische en open sfeer hun vragen stellen, hun verwondering tonen, de belangenafweging bespreken en beelden uitwisselen. Zo kunnen zij inzicht verkrijgen in de beelden die men over en weer heeft, over de Trias, elkaars werkveld en de kansen en uitdagingen voor de Trias die binnen dat werkveld bestaan.

Agenda

 
 

Reeks bijeenkomsten over samenwerking tussen de staatsmachten

 • Machten in beeld: Uitvoerend & Rechtsprekend – overlap en spanning
 • Machten in beeld: Rechtsprekend & Wetgevend – overlap en spanning
 • Machten in beeld: Wetgevend & Uitvoerend- overlap en spanning
 • Machten in beeld: De toekomst van onze Trias: waar doen we het samen voor?
 • Tijdens deze symposiumserie hanteren we de Chatham House rules. Dat betekent dat deelnemers van deze bijeenkomsten er na afloop over kunnen spreken en/of publiceren, maar dat zij de verkregen informatie niet aan één van de sprekers en/of deelnemers mogen toeschrijven. • Community Vertegenwoordigers

  Digitaal platform Beelden van elkaar

  Doe mee!

  Wat zijn de beelden die jij hebt over de andere staatsmachten? Wat betekent dat voor jouw werkveld? Welke kansen en uitdagingen zie je?

  Deel je beelden via je podcasts, vlogs, blogs, bijdragen en attenderingen in onze besloten LinkedIn-groep (linkedin.com)

  Decoratieve afbeelding van spiegels 
   
   

  Contact met Trias

  Stel uw vraag

  Heeft u een vraag of wilt u met ons in contact komen?
  Stuur een mail naar: Trias (Rechtbank Den Haag)

  U ontvangt binnen een week reactie van ons.

  Sociale media

  Volg ons via
  LinkedIn

  Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.