Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Nijmeegse scooterzaakNijmeegse scooterzaakhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Nijmeegse-scooterzaakStrafzaak tegen 2 mannen die begin 2010 in Nijmegen een man zouden hebben doodgereden terwijl ze op de vlucht waren voor de politie. <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <img src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-nijmeegse-scooterzaak.jpg" /> <span class="rnl-html-block-caption">29 januari 2010, politie houdt een passantenonderzoek op de plek van het ongeluk [Foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p> De Hoge Raad heeft op 20 februari 2018 beslist dat de veroordelingen door het gerechtshof van de 2 verdachten in de Nijmeegse scooterzaak in stand blijven. De 2 mannen werden veroordeeld wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Begin 2010 reden zij in Nijmegen een man dood terwijl ze op de vlucht waren voor de politie. De oudste verdachte kreeg 3 jaar en 10 maanden cel, de jongste 3 jaar en 9 maanden.</p></div></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak Hoge Raad (zaak moet over) <span class="rnl-hidden-text">Genomen</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inhoudelijke behandeling Hoge Raad <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak Hoge Raad <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Veroordelingen Nijmeegse scooterzaak blijven in stand</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De veroordelingen van de 2 verdachten in de zogenoemde ‘Nijmeegse scooterzaak’ wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="link naar persbericht Hoge Raad over Nijmeegse scooterzaak" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Veroordelingen-verdachten-Nijmeegse-scooterzaak-blijven-in-stand.aspx">Veroordelingen Nijmeegse scooterzaak blijven in stand</a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Wat is cassatie?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>In deze zaak werd cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Dit betekent dat de Hoge Raad werd gevraagd de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. </p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Cassatieberoep">Wat is cassatie?</a></li></ul></div></div></div></div> </span> <span> </span></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTable-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20-02-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De Hoge Raad heeft bepaald dat de veroordelingen van de 2 verdachten in de zogenoemde ‘Nijmeegse scooterzaak’ wegens het medeplegen van dood door schuld in het verkeer in stand blijven.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a title="link naar persbericht Hoge Raad over Nijmeegse scooterzaak" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Veroordelingen-verdachten-Nijmeegse-scooterzaak-blijven-in-stand.aspx">Veroordelingen Nijmeegse scooterzaak blijven in stand</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:240">ECLI:NL:HR:2018:240</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:241">ECLI:NL:HR:2018:241</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">16-01-2018</td><td class="rnl-rteTable-default">De veroordelingen van de 2 verdachten dienen in stand te blijven, adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-AG-veroordelingen-verdachten-Nijmeegse-scooterzaak-in-stand-laten.aspx">Conclusie AG: veroordelingen verdachten Nijmeegse scooterzaak in stand laten</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:15">ECLI:NL:PHR:2018:15</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:16">ECLI:NL:PHR:2018:16</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20-06-2016</td><td class="rnl-rteTable-default">Het gerechtshof veroordeelt de oudste verdachte tot 4 jaar cel. De jongste verdachte krijgt een celstraf van 3 jaar en 9 maanden. </td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Celstraffen-voor-doodrijden-voetganger-in-Nijmegen.aspx">Celstraffen voor doodrijden voetganger in Nijmegen</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:2428">ECLI:NL:GHSHE:2016:2428</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:2429">ECLI:NL:GHSHE:2016:2429</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">18-11-2015</td><td class="rnl-rteTable-default">Het gerechtshof beslist om de 2 verdachten niet op de openbare zitting te horen als getuige in elkaars zaak, maar door de raadsheer-commissaris in een besloten verhoor.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Besloten-getuigenverhoor-in-Nijmeegse-scooterzaak.aspx">Besloten getuigenverhoor in Nijmeegse scooterzaak</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">05-08-2015</td><td class="rnl-rteTable-default">De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep wordt later afgerond om dat 1 van de verdachten afwezig is. Hij is vanwege zijn bruiloft in het buitenland.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-Nijmeegse-scooterzaak-later-afgerond.aspx">Inhoudelijke behandeling Nijmeegse scooterzaak later afgerond</a></li></ul></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">04-03-2015</td><td class="rnl-rteTable-default">Op 4 maart 2015 vindt een reconstructie en een schouw plaats in Nijmegen.</td><td class="rnl-rteTable-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Op-4-maart-reconstructie-en-schouw-in-Nijmeegse-scooterzaak.aspx">Op 4 maart reconstructie en schouw in Nijmeegse scooterzaak</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li></li></ul> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Nijmeegse-scooterzaak/Paginas/Nijmeegse-scooterzaak-ontwikkelingen.aspx">Alle ontwikkelingen</a></div></div> <br></span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a><img alt="Afbeelding toevoegen" src="/SiteCollectionImages/nieuwbouw%20Hoge%20Raad%201.jpg" /></a><span class="rnl-html-block-caption">Hoge Raad [foto: Sebastian van Damme]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen zittingen zijn waarbij partijen en/of advocaten verschijnen die hun standpunt toelichten. De uitspraak wordt gedaan tijdens een zogenoemde rolzitting. Deze is openbaar. In het geval er belangstellenden zijn zal de voorzitter in enkele zinnen aangeven wat de uitspraak is.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden">Hoge Raad</a></li><li></li></ul> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Bezoekinformatie/Paginas/Routebeschrijving.aspx">Routebeschrijving</a></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting Hoge Raad</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting Hoge Raad</p><p>Tel: 070 - 361 13 11                                    <br>E-mail: <a href="mailto:info@hogeraad.nl">info@hogeraad.nl</a> </p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Voor zover van toepassing sluit de Hoge Raad aan bij de Persrichtlijn 2013 van de Rechtspraak. Deze richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden." href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span> </div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div></span></span></span>Hoge Raad

 

Uitspraken zoeken