Nijmeegse scooterzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken > Nijmeegse scooterzaak
illustratieve afbeelding

Stand van zaken

29 januari 2010, politie houdt een passantenonderzoek op de plek van het ongeluk [Foto: Hollandse Hoogte]

De Hoge Raad behandelt de strafzaak tegen 2 verdachten in de zogenoemde Nijmeegse scooterzaak. Eerder werden de 2 mannen door het gerechtshof veroordeeld omdat ze begin 2010 in Nijmegen een man zouden hebben doodgereden terwijl ze op de vlucht waren voor de politie. De oudste verdachte kreeg 4 jaar cel, de jongste 3 jaar en 9 maanden. Tegen deze uitspraken is cassatie ingesteld. Dit betekent dat de Hoge Raad – de hoogste rechter van het land – over de zaak zal oordelen.

Procedure

 
 1. Uitspraak rechtbank Genomen stap
 2. Uitspraak gerechtshof Genomen stap
 3. Uitspraak Hoge Raad (zaak moet over) Genomen
 4. Uitspraak gerechtshof Genomen stap
 5. Inhoudelijke behandeling Hoge Raad Te nemen stap
 6. Uitspraak Hoge Raad Te nemen stap
 

Nijmeegse scooterzaak: uitspraak gerechtshof 's-Hertogenbosch

2 mannen die in 2010 een man zouden hebben doodgereden terwijl ze op de vlucht waren voor de politie, zijn door het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Tijdens hun vlucht – na een mislukte overval op een hotel in Nijmegen  zouden ze een rood stoplicht hebben genegeerd en op een zebrapand een man hebben doodgereden. De oudste verdachte kreeg 4 jaar cel, de jongste 3 jaar en 9 maanden. Ook moeten zij de nabestaande van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 10.000 euro. Tegen deze beslissing van het gerechtshof is cassatie bij de Hoge Raad ingesteld.

         

Ontwikkelingen

In deze zaak is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Dit betekent dat de Hoge Raad wordt gevraagd de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. Op dit moment is de zaak in voorbereiding en is een verdere planning nog onbekend.

        

Voorgeschiedenis

 

De Nijmeegse scooterzaak is meerdere keren in de zittingszaal behandeld:

 1. Eind 2010 werden de 2 verdachten door de rechtbank Arnhem veroordeeld tot celstraffen.
 2. In 2012 sprak het gerechtshof ze vrij van het doodrijden van de man.
 3. In 2013 oordeelde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw in hoger beroep moest worden behandeld.
 4. In juni 2016 veroordeelde het gerechtshof 's-Hertogenbosch de 2 mannen. De oudste verdachte kreeg 4 jaar cel, de jongste 3 jaar en 9 maanden.
 5. Tegen de laatste uitspraak van het gerechtshof is cassatie ingesteld. Dit betekent dat de Hoge Raad, de hoogste rechter van het land, zich over de zaak zal buigen.

 

2010: uitspraak rechtbank

De rechtbank Arnhem veroordeelde de (destijds) 19-jarige verdachte tot 8 jaar cel voor het (meehelpen) voorbereiden van de overval en het veroorzaken van het dodelijke ongeval. De 18-jarige medeverdachte werd veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf, maar vrijgesproken van (het medeplegen van) doodslag. De 19-jarige ging in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor het veroorzaken van het dodelijke ongeval. Hij beweerde dat niet hij, maar de 18-jarige de scooter bestuurde.

2012: uitspraak gerechtshof

Eind mei 2012 sprak het gerechtshof Arnhem de 2 verdachten vrij van doodslag. Het gerechtshof noemde het een 'onbevredigende' uitspraak. Het stond volgens het hof vast dat de verdachten tijdens een dollemansrit door Nijmegen de voetganger hebben doodgereden, maar niet wie de scooter heeft bestuurd. Ze werden wel bestraft voor het beramen van de overval. Het Openbaar Ministerie ging in cassatie, waardoor de zaak voor de Hoge Raad werd gebracht.

 

2013: uitspraak Hoge Raad

Eind 2013 diende de zaak voor de Hoge Raad. Deze hoogste rechter op het gebied van strafrecht was van mening dat het feit dat niet was vast te stellen wie de scooter bestuurde, een veroordeling voor het doodrijden van de man niet in de weg hoefde te staan. Als de vlucht al was bedacht bij het plannen van de overval, kon dat volgens de Hoge Raad toch. De zaak moest daarom opnieuw in hoger beroep worden behandeld.

2016: uitspraak gerechtshof

Op 20 juni 2016 diende de zaak voor het gerechtshof 's-Hertogenbosch. De 2 mannen werden veroordeeld voor het doodrijden van de voetganger. De oudste verdachte kreeg een celstraf van 4 jaar, de jongste 3 jaar en 9 maanden. Volgens het hof staat vast dat beide mannen nauw hebben samengewerkt bij de voorbereiding van de overval voorafgaand aan hun vluchtpoging. De vlucht voor de politie en het zeer gevaarlijke rijgedrag lagen volgens het hof besloten in het plan voor de overval. Daarom vindt het hof 'medeplegen' (juridische term voor: bewust samen met een ander een misdrijf begaan) bewezen.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof is cassatie ingesteld.

 

Zitting bijwonen

Afbeelding toevoegen Hoge Raad [foto: Sebastian van Damme]

Procedures bij de Hoge Raad worden vrijwel geheel schriftelijk gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen zittingen zijn waarbij partijen en/of advocaten verschijnen die hun standpunt toelichten. De uitspraak wordt gedaan tijdens een zogenoemde rolzitting. Deze is openbaar. In het geval er belangstellenden zijn zal de voorzitter in enkele zinnen aangeven wat de uitspraak is.

 

Persvoorlichting Hoge Raad

 

Perscontact

Communicatie en (pers)voorlichting Hoge Raad

Mw. drs. M. Beentjes (Mireille)
Tel: 070 - 361 12 37
E-mail: info@hogeraad.nl

 

Landelijke Persrichtlijn 2013

Voor zover van toepassing sluit de Hoge Raad aan bij de Persrichtlijn 2013 van de Rechtspraak. Deze richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

Aanvraagformulier persfaciliteiten

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.

 

Nieuws over de Nijmeegse scooterzaak  Nieuws over de Nijmeegse scooterzaak

 

 

Celstraffen voor doodrijden voetganger in Nijmegen19-6-2016 22:00:00<p>De 2 mannen die in januari 2010 met hun scooter in Nijmegen op de vlucht gingen voor de politie en daarbij een dodelijk ongeval veroorzaakten, moeten hiervoor de cel in. Dat heeft het hof vandaag beslist. In de zaak die bekend is geworden als de Nijmeegse scooterzaak veroordeelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vandaag beide verdachten voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Het hof vindt het rijgedrag van de mannen op hun scooter ‘zeer onvoorzichtig en onoplettend’ (volgens artikel 6 van de Wegenverkeerswet) en legt hen celstraffen op van respectievelijk 4 jaar voor de nu 26-jarige verdachte en 3 jaar en 9 maanden voor de nu 24-jarige verdachte. Ook moeten zij de nabestaande van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 10.000 euro.</p>
Zitting Nijmeegse scooterzaak op 4 maart gaat niet door2-3-2016 23:00:00<p>In verband met ziekte van een van de raadsheren gaat de inhoudelijke behandeling van de Nijmeegse scooterzaak op vrijdag 4 maart niet door.</p><p>Een nieuwe zittingsdatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. </p><p><a href="/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Nijmeegse-scooterzaak/Paginas/default.aspx">Meer informatie over deze zaak in het dossier.</a></p>
Besloten getuigenverhoor in Nijmeegse scooterzaak17-11-2015 23:00:00Het gerechtshof heeft vandaag beslist om de 2 verdachten in de zogenoemde Nijmeegse scooterzaak in een besloten verhoor te horen als getuige in elkaars zaak.<p>Het gerechtshof heeft vandaag beslist om de 2 verdachten in de zogenoemde Nijmeegse scooterzaak niet, zoals in eerste instantie de bedoeling was, op de openbare zitting te horen als getuige in elkaars zaak. Dit zal gebeuren door de raadsheer-commissaris in een besloten verhoor.</p>