Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken

 

 

Dood Nicole van den HurkDood Nicole van den Hurkhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/dood-meisje-eindhoven-1995Een 51-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven in 1995. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> <img alt="Afbeelding toevoegen" src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-dood-eindhovens-meisje.jpg" /></a> <span class="rnl-html-block-caption"> </span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Een 51-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven in 1995.</p></div></div></div></div></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Hoger beroep <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inhoudelijke behandeling gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></span></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Roze blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">12 jaar cel voor verkrachting en doden Nicole van den Hurk</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Een 51-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven in 1995. In tegenstelling tot de rechtbank Oost-Brabant - die de man alleen voor verkrachting veroordeelde - vindt het hof wél wettig en overtuigend bewezen dat hij het meisje ook heeft gedood.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/12-jaar-cel-voor-verkrachting-en-doden-Nicole-van-den-Hurk.aspx">Beslissing gerechtshof 's-Hertogenbosch</a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Wat is hoger beroep?</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Als de officier van justitie en/of de verdachte het niet eens zijn met (een deel van) de uitspraak, kunnen ze in hoger beroep gaan. In het hoger beroep behandelt een gerechtshof de strafzaak opnieuw. De 3 rechters van het gerechtshof heten raadsheren.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul> </div></div></div></div> <span> </span></span></span></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">18-05-2018</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Een 51-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven in 1995. In tegenstelling tot de rechtbank Oost-Brabant - die de man alleen voor verkrachting veroordeelde - vindt het hof wél wettig en overtuigend bewezen dat hij het meisje ook heeft gedood. </td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/12-jaar-cel-voor-verkrachting-en-doden-Nicole-van-den-Hurk.aspx">12 jaar cel voor verkrachting en doden Nicole van den Hurk</a>.</li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:2184">ECLI:NL:GHSHE:2018:2184</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">9-10-2018</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Het hof heeft beslist dat de verdachte in de zaak rond de dood van Nicole van den Hurk in voorlopige hechtenis moet blijven. De raadsman van de verdachte had gevraagd om opheffing daarvan, omdat de man binnenkort twee-derde van de door de rechtbank opgelegde celstraf van 5 jaar heeft uitgezeten. Het hof wijst dit verzoek af. Het wetsartikel waar de raadsman zich op beroept, geldt alleen bij een onherroepelijke veroordeling, aldus het hof.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Verdachte-in-zaak-Nicole-van-den-Hurk-blijft-in-voorlopige-hechtenis.aspx">Verdachte in zaak Nicole van den Hurk blijft in voorlopige hechtenis</a>.</li><li> <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:4181">ECLI:NL:GHSHE:2018:4181</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">30-05-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Het hof wijst het verzoek van het OM af om deskundige dr. Alkemade tot deskundige te benoemen en een zogenoemd 'Bayesiaans' rapport te laten opstellen. De betrouwbaarheid van de methode van het Bayesiaans analyseren is volgens het hof naar de huidige stand van de wetenschap nog onzeker. Het hof zal op grond van het onderzoek ter terechtzitting en op grond van wat door partijen naar voren wordt gebracht zelfstandig een weging en waardering maken van het zich in het dossier bevindende bewijsmateriaal.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:2300">ECLI:NL:GHSHE:2017:2300</a></li></ul> <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:2300&showbutton=true&keyword=ECLI:NL:GHSHE:2017:2300"> </a></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">31-03-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">In de zaak over de dood van Nicole van den Hurk in 1995 heeft het hof vandaag beslist over de verzoeken van de nabestaanden met betrekking tot hun spreekrecht. Ook heeft het hof beslist over de onderzoekswensen van de verdediging.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Hof-beslist-over-spreekrecht-en-onderzoekswensen-in-zaak-rond-dood-Eindhovens-meisje-in-1995.aspx">Hof beslist over spreekrecht en onderzoekswensen in zaak rond dood Eindhovens meisje in 1995</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1417">ECLI:NL:GHSHE:2017:1417</a>                                 </li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">21-11-2016</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 49-jarige man tot 5 jaar cel voor de verkrachting van Nicole van den Hurk, een 15-jarig Eindhovens meisje in 1995. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de man het meisje ook heeft gedood, al wijzen de feiten en omstandigheden wel in zijn richting.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Veroordeling-voor-verkrachting-niet-voor-doodslag-van-15-jarig-meisje-in-1995.aspx">Veroordeling voor verkrachting, niet voor doodslag van 15-jarig meisje in 1995</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:6438">ECLI:NL:RBOBR:2016:6438</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/dood-meisje-eindhoven-1995/Paginas/alle-ontwikkelingen.aspx">Alle ontwikkelingen</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span><span><span><br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Gerechtshof</h3><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>mr. J. Platschorre (voorzitter)</li><li>mr. P.J. Hödl</li><li>mr. J.J. M. Gielen-Winkster</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Advocaat generaal: </p><ul><li>mr. W. Korver</li><li>mr. G. Sta</li><li>mr. E. Vrijhoeven (plv AG)</li></ul></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Advocaten verdachte: mr. J.A.W. Knoester, mr. Y.H.G. van der Hut</p></div></div></div></div></div></div></span></div></div> </span></span> <p class="rnl-rn">       </p> <span><br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a> <img alt="Afbeelding toevoegen" src="/SiteCollectionImages/sHertogenbosch-1539-3453956362-O-2.jpg" /></a> <span class="rnl-html-block-caption">Gerechtshof 's-Hertogenbosch</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Strafzittingen zijn in beginsel openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Om gerechtsgebouw binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht. </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch">Gerechtshof 's-Hertogenbosch</a></li><li></li></ul> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Contact/Paginas/Routebeschrijvingen.aspx">Routebeschrijving</a></div></div> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting gerechtshof 's-Hertogenbosch</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof 's-Hertogenbosch</p><p>Telefoon: (088) 36 11 836<br>E-mail: <a href="mailto:voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl">voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl</a> </p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"><span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"><a href="https://twitter.com/hofdenbosch">Volg ons op Twitter</a> </span> </span></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. " href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span> </div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p></span> <p class="rnl-rn"> </p>gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

Uitspraken zoeken