Fosfaatreductie: melkveehouders vs. de staat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Bekende rechtszaken > Fosfaatreductie: melkveehouders vs. de staat

Stand van zaken

 

Op 1 maart 2017 trad de zogenoemde fosfaatreductieregeling in werking. Hiermee wil de staat het aantal koeien op melkveehouderijen verminderen. Zo wordt volgens de overheid de hoeveelheid fosfaat die, via mest, vrijkomt teruggedrongen en kan Nederland voldoen aan Europese milieunormen.

Verschillende melkveehouders vinden dat zij door de regeling onredelijk hard worden getroffen. Ze vroegen de voorzieningenrechter om de regeling voor hen buiten werking te stellen. De rechter gaf de melkveehouders in meerdere rechtszaken gelijk.

Tegen de uitspraak die de rechter op 4 mei 2017 deed is de staat in hoger beroep gegaan. Inhoudelijk is de zaak op 18 september 2017 door het gerechtshof Den Haag behandeld. Naar verwachting doet het hof op 31 oktober 2017 uitspraak.


Procedure

  1. Diverse uitspraken rechtbank Genomen stap
  2. Voorbereiding gerechtshof Genomen stap
  3. Inhoudelijke behandeling gerechtshof Genomen stap
  4. Uitspraak gerechtshof Te nemen stap

Laatste nieuws

Fosfaatreductieregeling voorwaardelijk buiten werking gesteld

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft uitspraak gedaan in de zaken van 3 groepen melkveehouders tegen de staat over de buitenwerkingstelling van de fosfaatreductieregeling. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende reden om af te wijken van de beslissingen die hij op 4 mei 2017 heeft genomen. Wel is de rechter met de staat van mening dat moet worden vastgesteld of de gevallen waarover nu wordt beslist inderdaad gelijk zijn aan de gevallen waarover op 4 mei 2017 is beslist.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening is een spoedprocedure in het bestuursrecht die naast een zogenoemde bodemprocedure loopt. In een bodemprocedure beslist een rechter definitief over het probleem dat op tafel ligt, maar zo’n procedure is ingewikkeld en duurt soms te lang. In zo’n geval kan aan de voorzieningenrechter gevraagd worden om een snellere, voorlopige beslissing.

Agenda

Naar verwachting doet het hof op 31 oktober 2017 uitspraak.


Ontwikkelingen

Datum

Omschrijving

Uitspraken en nieuws

16-08-2017Voorzieningenrechter in Den Haag doet uitspraak in 4 zaken van melkveehouders tegen de staat.
09-08-2017Voorzieningenrechter in Den Haag doet uitspraak in de zaken van 3 groepen melkveehouders tegen de staat.
04-05-2017 Voorzieningenrechter in Den Haag stelt fosfaatreductieregeling buiten werking voor verschillende melkveehouders.

Raadsheren

De raadsheren die de zaak behandelen zijn:

  • Mr. drs J.J. van der Helm
  • Mr. S.A. Boele
  • Mr. P. Glazener

Zitting bijwonen

 Gerechtshof Den Haag
Zodra de inhoudelijke behandeling van de zaak begint zijn de zittingen in beginsel openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij het gerechtshof Den Haag. Er is beperkte ruimte in de zittingszaal, daarom laat het gerechtshof publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zaal vol is, wordt de toegang geweigerd. Om gerechtsgebouw binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Persvoorlichting gerechtshof Den Haag

Perscontact

Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof Den Haag

  • drs. M.H. (Maartje) Verweij, senior communicatieadviseur / persvoorlichter. Telefoon: 088 - 362 23 41 / 06 226 072 43

Landelijke Persrichtlijn 2013

De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

Aanvraagformulier persfaciliteiten

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.


Meer nieuws - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Meer nieuws

 

 

Uitspraken fosfaatreductieregeling gepubliceerdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Uitspraken-fosfaatreductieregeling-gepubliceerd.aspxDen Haag15-8-2017 22:00:00<p>De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in vier zaken van melkveehouders tegen de Staat over de buitenwerkingstelling van de Fosfaatreductieregeling.</p>
Fosfaatreductieregeling voorwaardelijk buiten werking gesteldhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Fosfaatreductieregeling-voorwaardelijk-buiten-werking-gesteld.aspxDen Haag8-8-2017 22:00:00<p>De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaken van drie groepen melkveehouders tegen de Staat over de buitenwerkingstelling van de Fosfaatreductieregeling.</p>
Regeling fosfaatreductie wordt buiten werking gesteld voor deel melkveehoudershttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Regeling-fosfaatreductie-wordt-buiten-werking-gesteld-voor-deel-melkveehouders.aspxDen Haag3-5-2017 22:00:00<p>Op 1 maart 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Het doel van de Regeling is dat melkveehouders het aantal vrouwelijke runderen op hun bedrijf verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Slagen de melkveehouders daar niet in, dan moeten zij een heffing betalen. Het kan dan gaan om zeer forse bedragen.</p>