Opnamen in de rechtszaal door media

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Persinformatie > Opnamen in de rechtszaal door media

Persrichtlijn

In de persrichtlijn staat wanneer het maken van beeld- en geluidsopnamen is toegestaan en wanneer niet.

 

 Motivering afwijzing opnamen

>Alles uitklappen
 • Achtergrond

  Een hacker wordt er onder andere van verdacht een slachtoffer af te persen voor geld door te chanteren met het online plaatsen van een privévideo. Het slachtoffer, Nikki Lee Janssen, heeft een boek geschreven om anderen te waarschuwen voor dergelijke praktijken.

  De rechtbank heeft een verzoek gekregen om de stem van de verdachte op te nemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De verdachte heeft geen bezwaar tegen de opname, maar wil dan dat zijn stem vervormd wordt.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter heeft ingestemd met het verzoek, mits de stem van de verdachte wordt vervormd.

 • Cameraregistratie van de opkomst van de rechtbank en de voordracht en het requisitoir van de officier van justitie wordt toegestaan. Cameraregistratie van de feitenbehandeling wordt niet toegestaan.
  De voorzitter is van oordeel dat het belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen het maken van filmopnames van de feitenbehandeling.

 • Achtergrond

  De rechtbank Noord-Holland behandelt op 15 november de strafzaak tegen een man die wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Omroep Gelderland wil opnames maken van de opkomst van de rechtbank, de tenlastelegging, het requisitoir en van de behandeling van de feiten, inclusief geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter van de rechtbank staat niet toe dat er opnames van de stem van verdachte worden gemaakt. De voorzitter houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en vindt dat hij vrijuit moet kunnen praten. Het belang van de waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van de openbaarheid. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak en het requisitoir mogen wel beelden worden gemaakt.
 • Achtergrond

  De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed op 25 oktober 2018 uitspraak in de zaak van Klaas Otto, die verdacht werd van onder andere witwassen, bedreiging en mishandeling. RTL Boulevard, Omroep Brabant en ANP waren aanwezig om opnamen te maken van de uitspraak. Tijdens de sluiting van het onderzoek ter zitting, direct voorafgaand aan de uitspraak, deed de verdediging een verzoek tot aanhouding. RTL Boulevard vroeg tijdens de behandeling van dit verzoek of het mogelijk was ook de beslissing van de rechtbank op dit verzoek tot aanhouding te filmen.

  Beslissing van de rechtbank

  Omdat hier van tevoren geen afspraken over gemaakt waren (het verzoek tot aanhouding werd pas bij aanvang van de zitting officieel gedaan) heeft de voorzitter er vanwege het belang van een ordelijk verloop van de zitting voor gekozen de oorspronkelijke afspraken te handhaven en dit verzoek niet in te willigen.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 31 augustus 2018 de strafzaak van een 18-jarige jongeman die ervan wordt verdacht de burgemeester van de gemeente Laarbeek met de dood te hebben bedreigd.

  Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opkomst, tenlastelegging, behandeling van de feiten, het requisitoir en pleidooi. De verdachte maakte bezwaar tegen de aanwezigheid van de cameraploeg.

  Beslissing van de rechtbank

  Het gaat om een zeer jeugdige verdachte, over wie er unanieme adviezen van diverse deskundigen liggen om het jeugdstrafrecht toe te passen. Bovendien heeft deze verdachte een zeer kwetsbare persoonlijkheid. De rechtbank oordeelt daarom dat alleen de opkomst mag worden gefilmd.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelt op 19, 20 en 21 februari de strafzaken tegen 2 mannen die er van verdacht worden 2 broers in een café in Nijmegen om het leven te hebben gebracht.  
  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachten).

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank wijst het verzoek tot opname van de feitenbehandeling en stem van de verdachten af i.v.m. de waarheidsbevinding en de heersende animositeit.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 16 februari 2018 de strafzaak tegen een vrouw die ervan verdacht wordt dat zij op 3 juni 2017 in Velp als fietsster een aan haar schuld te wijten verkeersongeval heeft veroorzaakt, waarbij een 83-jarige vrouw kwam te overlijden.
  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten, inclusief geluidsopnames van de stem van verdachte.

  Beslissing van de voorzitter van de rechtbank

  De voorzitter van de rechtbank wijst het verzoek tot opname van de behandeling van de feiten en de stem van verdachte af. De voorzitter vindt dat het maken van deze opnames een belemmering vormen voor een goede rechtspleging, namelijk voor de waarheidsvinding. Verdachte heeft namelijk aangegeven niet vrijuit te kunnen praten als er opnames worden gemaakt. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven het belang van het maken van opnames.

 • Achtergrond

  De Rechtbank Den Haag behandelde op 13 februari 2018 een strafzaak. De kantonrechter heeft op voorhand een verzoek ontvangen van verdachte, die zich als journalist heeft aangemeld en zelf opnames wilde maken van de behandeling van zijn eigen zaak.

  Beslissing

  De kantonrechter heeft het maken van beelden door de verdachte en opnames van zijn stem niet toegestaan nu betrokkene niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij als journalist werkzaam is. De door hem genoemde website is niet in gebruik.

 • Achtergrond

  Op 2 februari 2018 vindt bij het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een vrouw wordt verdacht van de mishandeling van een gerechtsdeurwaarder en van smaad richting de medewerkers van een notariskantoor.
  Finding Voices, Natu2pers, VitaliFeiten, JDTV en Nico van den Ham hadden gevraagd opnamen te mogen maken tijdens de zitting.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter van het hof staat het niet toe dat in deze zaak, van gevoelige aard, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. De aanwezigheid van camera’s kan naar het oordeel van de voorzitter de noodzakelijke rust ter zitting en aldus de waarheidsvinding verstoren. Het belang van de waarheidsvinding en een goed en ordelijk verloop van de zitting wegen in dit geval zwaarder dan het kunnen maken van beeld- en geluidsopnames van de zitting.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 24 januari 2018 de strafzaak tegen een man die ervan verdacht wordt zijn 54-jarige collega te hebben omgebracht tijdens groenwerkzaamheden in Wageningen.

  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte).

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank wijst het verzoek tot opname van de stem van de verdachte af. De rechtbank houdt rekening met de persoon van de verdachte, zijn psychiatrische problematiek en vindt dat verdachte vrijuit moet kunnen praten. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven openbaarheid.  

  Wel mogen er opnames worden gemaakt tijdens de feitenbehandeling van de professionele procesdeelnemers.

 • Achtergrond

  Op 9 november 2017 vindt bij het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch een regiezitting plaats van een zaak waarin een vrouw wordt verdacht van de mishandeling van een gerechtsdeurwaarder en van smaad richting de medewerkers van een notariskantoor.
  Natu2pers en Finding Voices hadden gevraagd opnamen te mogen maken tijdens de zitting.

  Beslissing voorzitter

  De voorzitter van het hof staat het niet toe dat in deze zaak, van gevoelige aard, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. De aanwezigheid van camera’s kan naar het oordeel van de voorzitter de noodzakelijke rust ter zitting en aldus de waarheidsvinding verstoren. Het belang van de waarheidsvinding en een goed en ordelijk verloop van de zitting wegen in dit geval zwaarder dan het kunnen maken van beeld- en geluidsopnames van de zitting.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 28 september 2017 de strafzaak tegen 5 mannen die er van verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een woningoverval op 29 augustus 2014 in Helmond. Daarbij kwam de 86-jarige bewoonster (Mien Graveland) om het leven.

  Hart van Nederland wilde opnamen maken van de opkomst, tenlastelegging en behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachten). Vier verdachten maakten bezwaar tegen de opnamen van de feitenbehandeling.

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank wil vandaag zo dicht mogelijk bij de gebeurtenis in augustus 2014 komen. Hiervoor is de medewerking van alle verdachten nodig. Omdat 4 verdachten aangeven dat zij door het maken van opnamen worden belemmerd om te praten, stelt de rechtbank in dit geval de waarheidsvinding boven het belang van Hart van Nederland voor het maken van opnamen van de feitenbehandeling. De rechtbank oordeelt daarom dat de behandeling van de feiten niet mag worden opgenomen.

 • De rechtbank zal niet toestaan dat tijdens de getuigenverhoren beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Nog afgezien van de omstandigheid dat de getuigen geen toestemming daarvoor geven (vgl. 3.6.3 van de Persrichtlijn 2013), weegt het belang van de openbaarheid volgens de rechtbank in dit geval niet op tegen het belang van een goede rechtspleging, meer in het bijzonder de waarheidsvinding, die belemmerd zou kunnen worden bij een andersluidende beslissing (vgl. 3.8 van de Persrichtlijn 2013). Ook weegt tot op zekere hoogte de persoonlijke levenssfeer van de getuigen mee. De beslissing wordt naar het oordeel van de rechtbank verder gerechtvaardigd door de omstandigheid dat het sluiten van de deuren tijdens het overgrote deel van de verhoren, mede door deze beslissing, achterwege zal (kunnen) blijven (vgl. 4.57 tussenvonnis van 1 februari 2017) en de omstandigheid dat de schrijvende pers uiteraard wel tot de verhoren toegelaten zal worden.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 16 augustus de strafzaak tegen Thomas B., die ervan verdacht wordt de toen 19-jarige Willianne van Stempvoort te hebben omgebracht. 
  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van verdachte). De advocaat van Thomas B. maakte bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek van de media werd afgewezen. De stem mag niet worden opgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de aard van omstandigheden in deze zaak. Deze zaak heeft een emotioneel beladen karakter. Verdachte uit zich moeilijk en de rechtbank vindt het belangrijk te horen wat verdachte te zeggen heeft. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven verdere openbaarheid. Requisitoir en pleidooi mogen wel worden gefilmd.

 • Achtergrond

  Op 3 augustus 2017 vindt bij de rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een man ervan wordt verdacht een dodelijk verkeersongeval te hebben veroorzaakt. NH Nieuws heeft aangegeven de opkomst van de rechtbank, de voordracht, het requisitoir en de slachtofferverklaring te willen opnemen.

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter wijst het verzoek om de slachtofferverklaring op te nemen af. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van de zaak en de persoon van verdachte. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nabestaanden en overige betrokkenen wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid. De opkomst van de rechtbank, de voordracht en het requisitoir mogen wel worden gefilmd.

 • Achtergrond

  Op 20 juli 2017 dient op Schiphol de tweede pro-formazitting in de zaak van de diamantroof, gepleegd in 2005 op Schiphol. RTL Boulevard heeft gevraagd om behalve het filmen van alle professionele procespartijen ook beeld en stemgeluid van de verdachten te mogen opnemen.

  Beslissing rechtbank

  De rechtbank wijst dit verzoek ten aanzien van het maken van beelden van de verdachten af, nu dit zonder toestemming van de verdachten niet mogelijk is. Het verzoek het stemgeluid van de verdachten op te nemen wordt eveneens afgewezen. Enerzijds omdat de advocaten namens de verdachten hiertegen bezwaar maken, anderzijds omdat de rechtbank wil voorkomen dat het opnemen van het stemgeluid van de verdachten voor dezen een belemmering kan vormen om vrijuit te spreken op de zitting. De rechtbank ziet, gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in de Persrichtlijn 2013, in hetgeen door één van de advocaten naar voren is gebracht en waarbij door een andere advocaat aansluiting is gezocht, geen aanleiding om het maken van opnamen in het geheel te verbieden.

 • ​Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 6 juli 2017 de strafzaak tegen een man die ervan verdacht wordt zijn paarden/pony’s/veulens in Huissen te hebben mishandeld door ze de nodige zorg te onthouden.
  Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte). De verdachte en zijn advocaat maakten bezwaar tegen dit verzoek.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek van Omroep Gelderland werd afgewezen. De stem mag niet worden opgenomen. De rechtbank vindt dat verdachte vrijuit moet kunnen praten. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven openbaarheid. Requisitoir en pleidooi mochten wel worden gefilmd.

 • Achtergrond

  In de week van 3 tot en met 7 juli 2017 worden in de rechtbank de zaken van zes verdachten in hetzelfde onderzoek behandeld. De zaken van vijf verdachten worden met toepassing van het minderjarigenstrafrecht met gesloten deuren behandeld.

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank heeft besloten dat ook de zaak van de meerderjarige verdachte met gesloten deuren behandeld zal worden. De rechtbank ziet geen mogelijkheden de zaak van de meerderjarige verdachte in het openbaar te behandelen zonder dat daarmee de belangen van de minderjarige verdachten worden geschaad. Er is immers sprake van samenhangende zaken en min of meer gelijke verdenkingen tegen alle verdachten. Gelet daarop zullen in de zaak van de meerderjarige verdachte de mogelijke betrokkenheid van de minderjarige verdachten en hun verklaringen besproken worden. In verband met de behandeling met gesloten deuren zal de pers niet tot de zitting worden toegelaten.

 • Achtergrond

  Het gerechtshof Amsterdam behandelde op 4 juli 2017 een strafzaak betreffende een tenlastegelegde mishandeling die in januari 2016 plaatsvond. SBS-shownieuws en RTL-Boulevard vroegen het hof toestemming om de opkomst tenlastelegging, requisitoir, pleidooi, repliek en dupliek te filmen. RTL-Boulevard deed ook een verzoek om de stem van de verdachte op te nemen.

  Beslissing van het hof

  In deze zaak kan de opkomst gefilmd worden alsmede de voordracht. Het verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames wordt voor het overige afgewezen. Dit omdat het belang van de openbaarheid wordt afgewogen tegen andere belangen. Het belang van een goede rechtspleging en de privacy van de verdachte, die een bekende Nederlander is, wegen, mede gelet op de aard van de zaak, dusdanig zwaar dat niet méér beeld- en geluidsopnames kunnen worden gemaakt dan de hierboven vermelde.

 • Achtergrond

  De rechtbank Noord-Holland behandelde op 9 juni 2017 een zedenzaak die in oktober 2016 in Hoorn plaatsvond. Cameraploegen hebben de opkomst van de rechtbank, de tenlastelegging, het requisitoir en de slachtofferverklaring opgenomen. Daarnaast verzocht SBS6 opname te maken van de stem van de verdachte tijdens de behandeling van de feiten.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek tot het opnemen van de stem van de verdachte is afgewezen. De verdachte heeft bezwaar gemaakt tegen dit opnemen. Daarnaast  heeft de verdachte de bijstand nodig van een tolk in de  Somalische taal, zodat het opnemen van de stem van de verdachte zou neerkomen op (ook) het opnemen van de vertaling en daarmee de stem van de tolk.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 24 mei 2017 de strafzaken tegen twee mannen  die er van verdacht worden de 44-jarige man te hebben gedood op 20 januari 2003, nadat hij een rondje ging hardlopen op de Posbank bij Rheden.

  Omroep Gelderland en RTL Boulevard wilden opnamen maken van de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachten). De advocaat van Souris R. maakte bezwaar tegen de opnamen.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek van de media werd afgewezen. Beide stemmen mogen niet opgenomen worden. De rechtbank wil vandaag zo dicht mogelijk bij de gebeurtenis in 2003 komen. De rechtbank stelt de waarheidsvinding in dit geval boven openbaarheid.

  Ook de stemmen van de nabestaande mogen niet worden opgenomen omdat zij hier geen toestemming voor willen geven.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland behandelde op 15 maart een strafzaak van een man die in juni 2016 met  een (van zijn behandelaar) gestolen auto een ongeval veroorzaakt in Zelhem. Hierbij komt het vierjarig kind van het gezin in de aangereden auto, om het leven. Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de opening van de zitting en de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte). De advocaat van W.  maakte bezwaar tegen de opnamen.

  Beslissing van de rechtbank

  Het verzoek van de regionale omroep werd afgewezen. De rechtbank heeft rekening gehouden met de persoon van de verdachte (psychiatrische problematiek) en vindt dat verdachte vrijuit moet kunnen praten. Waarheidsvinding gaat in dit geval boven openbaarheid.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 9 maart 2017 een zaak van een man die in 's-Hertogenbosch een appartement huurt van een woningcorporatie. Deze woningcorporatie wil de man uit zijn woning hebben. De EO wilde opnamen maken van de hele comparitie. De woningcorporatie maakte bezwaar tegen het maken van iedere vorm van opnamen tijdens de zitting.

  Beslissing van de rechtbank

  Openbaarheid is een groot goed. Dat betekent dat camera’s in beginsel welkom zijn bij openbare zittingen, zoals de persrichtlijn ook voorschrijft. In dit geval, een comparitie ter zitting, maakt de rechter een uitzondering. Een van de partijen maakt bezwaar tegen het maken van opnamen. Gezien de aard van het geschil –schending van privacy- is het onvermijdelijk dat privacygevoelige informatie tijdens de inhoudelijke behandeling ter sprake komt, ook wanneer de camera alleen opnamen maakt van de partij die geen bezwaar heeft tegen de opnamen.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland startte op 14 november 2016 een strafzaak met de inhoudelijke behandeling van 4 verdachten, waaronder 2 vrouwen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige zakenman en/of bij de brandstichting van het chalet waar hij is aangetroffen. Omroep Gelderland wilde opnamen maken van de opening van de zitting en de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte) met betrekking tot 1 verdachte (zitting 22 november 2016)

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft beslist dat van de feitenbehandeling geen opnames mogen worden gemaakt.
  Verdachte heeft bezwaar tegen die opnames omdat hij dan niet vrijuit kan verklaren. Een ander belang is dat van de privacy van diverse andere personen die in het dossier voorkomen. Dat kan in deze zaak niet worden opgelost door het vervormen van de stem van verdachte of het wegpiepen van namen, omdat ook andere informatie dan namen aan de orde komt. Waarheidsvinding en privacy gaan hier boven het belang bij het maken van opnames. Aan het belang van openbaarheid wordt voldoende tegemoet gekomen: de zitting is en blijft openbaar en bepaalde delen van de zitting mogen wel worden opgenomen.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland startte op 14 november 2016 een strafzaak met de inhoudelijke behandeling van 4 verdachten, waaronder 2 vrouwen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige zakenman en/of bij de brandstichting van het chalet waar hij is aangetroffen. Omroep Gelderland en RTV Utrecht wilden opnamen maken van de opening van de zitting en de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte) met betrekking tot 1 verdachte (zitting 14 november 2016)

  Beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft beslist dat van de feitenbehandeling geen opnames mogen worden gemaakt.
  Verdachte heeft bezwaar tegen die opnames omdat zij dan niet vrijuit kan verklaren. Een ander belang is dat van de privacy van diverse andere personen die in het dossier voorkomen. Dat kan in deze zaak niet worden opgelost door het vervormen van de stem van verdachte of het wegpiepen van namen, omdat ook andere informatie dan namen aan de orde komt. Waarheidsvinding en privacy gaan hier boven het belang bij het maken van opnames. Aan het belang van openbaarheid wordt voldoende tegemoet gekomen: de zitting is en blijft openbaar en bepaalde delen van de zitting mogen wel worden opgenomen.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 25 oktober 2016 een strafzaak van een vader die verdacht werd van brandstichting in de woning waar op dat moment zijn dochters waren. Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging, de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte) het requisitoir en het pleidooi.
  De verdachte maakte bezwaar tegen het maken van opnamen tijdens de feitenbehandeling.

  Beslissing van de rechtbank

  Voor de feitenbehandeling overwoog de rechtbank, dat het maken van opnamen een belemmering kon vormen voor een goede rechtspleging in het bijzonder de waarheidsvinding vanwege de geestelijke toestand van de man. De rechtbank stemde daarom in met het bezwaar van de verdachte en dat betekende dat Omroep Brabant geen opnamen mocht maken tijdens de feitenbehandeling.

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland startte op 5 september 2016 de inhoudelijke behandeling van een strafzaak met daarin dertien verdachten. Deze mannen en een vrouw worden onder meer verdacht van bezit, (voorbereiding van) productie en verhandelen van grote hoeveelheden drugs. Omroep Gelderland en SBS wilden met betrekking tot twee verdachten op de zitting van 9 september 2016 opnamen maken van de opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging en de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stemmen van de verdachten).

  De advocaten van de verdachten maakten bezwaar tegen het opnemen van de stemmen van de verdachten.

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank besliste dat de stem van de verdachten niet mocht worden opgenomen. De verdachten hebben aangegeven bezwaar te maken tegen het uitzenden van hun stemmen, omdat zij zich dan niet vrij voelen vrijuit te verklaren. De mogelijkheid om vrijuit te spreken weegt in dit geval in het kader van de waarheidsvinding zwaarder dan de openbaarheid. Dat betekent dat Omroep Gelderland en SBS geen opnamen mochten maken tijdens de feitenbehandeling.

 • Beslissing rechtbank

  In het op verzoek van de heer Van Laarhoven en zijn echtgenote bevolen voorlopig getuigenverhoor heeft de Haagse rechter-commissaris ter zitting van 5 september 2016 beslist dat vanaf de daadwerkelijke start van het verhoor geen beeld- en geluidsopnamen meer mochten worden gemaakt.

  Van het daaraan voorafgaande (inleidende) gedeelte van de zitting mochten overigens wel beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt van de professionele procesdeelnemers.

  Achtergrond

  Deze beslissing werd reeds ingegeven door de omstandigheid dat de rechter-commissaris niet tevoren was geïnformeerd dat de getuige toestemming zou hebben gegeven voor het maken van beeld- en geluidopnames. Onder die omstandigheid diende ervan te worden uitgegaan dat die toestemming ontbreekt, ook omdat het ter zitting door de rechter-commissaris expliciet aan de orde stellen of die toestemming al dan niet wordt gegeven een zekere druk op de getuige kan leggen. Voorts dient onder die omstandigheid ervan te worden uitgegaan dat het maken van opnamen van invloed zal zijn bij het afleggen van de verklaring en dus de waarheidsvinding zal belemmeren (zie het hieronder opgenomen gecursiveerde gedeelte uit de toelichting onder artikel 3 van de Persrichtlijn). Dit leidt in het geval van dit (voorlopig) getuigenverhoor niet alleen ertoe dat van de getuige geen beeld- en geluidopnames mogen worden gemaakt, maar ook dat vanaf de werkelijke aanvang van het verhoor evenmin beeld- en geluidsopnames van de professionele partijen mogen worden gemaakt. Een andersluidende beslissing zou er in praktische zin toe leiden dat de (geluids)opnameapparatuur steeds ten tijde van het stellen van een vraag (door een professionele procespartij) aan mag staan, maar vervolgens steeds voordat het antwoord wordt gegeven door de getuige uitgeschakeld moet zijn. Dit is een ook en met name voor de getuige onoverzichtelijke gang van zaken, gezien de continue interactie tussen getuige en professionele procesdeelnemers. Hierdoor moet ook in die situatie ervan worden uitgegaan dat het maken van opnamen van invloed is bij het afleggen van de verklaring. Eveneens is, anders dan bij bijvoorbeeld een pleidooi, gezien genoemde interactie geen sprake van een onderdeel van de zitting waarin slechts professionele procespartijen (vrijwel onafgebroken) aan het woord zijn als bedoeld in de hieronder aangehaalde toelichting op artikel 3 van de Persrichtlijn.

  Relevante bepalingen uit de Persrichtlijn 2013

  3.6.1 Journalisten kunnen beeld- en geluidsopnames maken van de gehele zitting,
  behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
  3.6.2 Tijdens de zitting mogen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt van
  de professionele procesdeelnemers.
  3.6.3 Van de partijen mogen zonder hun toestemming geen beeld- en geluids-
  opnames worden gemaakt. Journalisten kunnen hen zelf verzoeken om
  toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnames. In uitzonderlijke
  omstandigheden kan de rechter het maken van beeld- en geluidsopnames van niet-professionele procespartijen desondanks verbieden.

  Uit de toelichting op artikel 3 van de Persrichtlijn 2013

  “[…]De onderdelen van de zitting die procedureel van aard zijn of waar professionele procesdeelnemers zoals
  advocaten en officieren van justitie aan het woord zijn, mogen wel altijd worden opgenomen […]
  Wie in beeld?
  Over het in beeld brengen van publiek en niet-professionele procesdeelnemers
  (zoals verdachten, andere procespartijen, getuigen, deskundigen of slachtoffers)
  geeft de richtlijn specifieke regels.
  In beginsel wordt er vanuit gegaan dat de niet-professionele procesdeelnemers
  bezwaar hebben tegen opnamen en dat het maken van opnamen deze mensen
  zal beïnvloeden bij het afleggen van verklaringen en dus de waarheidsvinding
  en een goed procesverloop zal belemmeren. Daarom mogen deze mensen niet
  in beeld worden gebracht. Maar deze niet-professionele procesdeelnemers kunnen
  toestemming geven om wel in beeld gebracht te worden. In die gevallen zal de rechter dat in
  de regel toelaten. De zittingsrechter dient hierover dan wel tevoren te worden
  geïnformeerd. In uitzonderlijke gevallen kunnen er belangen zijn om hiervan
  af te wijken.
  Van verdachten in strafzaken mogen daarentegen in beginsel opnames worden
  gemaakt van de stem.”

   

 • Achtergrond

  De rechtbank Gelderland startte op 5 september 2016 de inhoudelijke behandeling van een strafzaak met daarin dertien verdachten. Deze mannen en een vrouw worden onder meer verdacht van bezit, (voorbereiding van) productie en verhandelen van grote hoeveelheden drugs. Omroep Gelderland wilde met betrekking tot twee verdachten op de zitting van 5 september 2016 opnamen maken van de opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging en de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stemmen van de verdachten).

  De advocaten van de verdachten maakten bezwaar tegen het opnemen van de stemmen van de verdachten.

  Beslissing van de rechtbank

  De rechtbank besliste dat de stem van de verdachten niet mocht worden opgenomen. De verdachten hebben aangegeven bezwaar te maken tegen het uitzenden van hun stemmen, omdat zij zich dan niet vrij voelen vrijuit te verklaren. De mogelijkheid om vrijuit te spreken weegt in dit geval in het kader van de waarheidsvinding zwaarder dan de openbaarheid. Dat betekent dat Omroep Gelderland geen opnamen mocht maken tijdens de feitenbehandeling.

 • Achtergrond

  Op 30 augustus 2016 vindt bij de rechtbank Noord-Holland de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een man wordt verdacht van verduistering, valselijk opmaken/vervalsen van een geschrift. RTL Nieuws heeft gevraagd opnames te mogen maken van de stem van verdachte.

  De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen met de volgende motivering

  De voorzitter van de rechtbank staat niet toe dat er beelden van de verdachte en opnames van zijn stem worden gemaakt. Gelet op de verwevenheid van de feiten met de persoonlijke omstandigheden van verdachte acht de rechtbank het niet onaannemelijk dat de verdachte zich door de opnames in zijn proceshouding beperkt zou kunnen voelen. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte moeten daarom in dit geval zwaarder wegen dan de toegevoegde waarde van beeld- en geluidopnames naast andere wijzen van verslaglegging. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak en het requisitoir mogen wel beeld- en geluidopnames worden gemaakt.

 • Achtergrond

  Op 15 januari 2010 waren 2 mannen van 18 en 19 jaar oud samen op een scooter op weg om een hotel in Nijmegen te overvallen. In de buurt van het hotel zagen ze politie en sloegen op de vlucht. Hierbij negeerden ze een rood stoplicht en reden een voetganger aan die later overleed. Beide verdachten ontkennen de bestuurder van de scooter te zijn geweest.
  Het gerechtshof Arnhem spreekt beide verdachten op 29 mei 2012 vrij van het (mede)plegen van doodslag, dood door schuld in het verkeer en gevaarzetting op de weg. De Hoge Raad bepaalt in december 2013 dat de zaak over moet en verwijst deze naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

  De beslissing van de voorzitter

  Het maken van opnamen van de inhoudelijke behandeling wordt niet toegestaan nu dit niet in het belang is van de waarheidsvinding ter zitting.

 • Achtergrond

  Op dinsdag 13 oktober 2015 begint de inhoudelijke behandeling in de zaken Bosrand/Exloo en Dwingelderveld (dood van een 55-jarige man uit Dwingeloo, november 2012 en de dood van een ouder echtpaar uit Exloo, juli 2013). De rechtbank moet beslissen in hoeverre er radio- en tv opnamen mogen worden gemaakt van de behandeling van de zaak. Naast de gebruikelijke verzoeken is er sprake van een verzoek van documentairemakers van de NCRV om de behandeling van de zaak integraal op te mogen nemen met een eigen camera (buiten de gebruikelijke pool bij meerdere verzoeken tot tv-opnamen). Namens een deel van de nabestaanden is aangegeven dat zij bezwaren hebben tegen opnamen in zijn algemeenheid en in het bijzonder in het kader van een Tv-documentaire. Hun bezwaren zijn vooral hierin gelegen dat deze documentaire (mogelijk ver) na afloop van het strafproces zal worden uitgezonden, waardoor zij wederom zullen worden geconfronteerd met deze voor hen uitermate traumatische gebeurtenis. De rechtbank dient de verschillende belangen af te wegen.  Het belang van de openbaarheid, het belang van de privacy van verdachten en het belang van de privacy van slachtoffers en nabestaanden. Het betreft de behandeling van ernstige feiten, die voor de nabestaanden zeer emotioneel beladen zijn.

  Beslissing van de voorzitter

  Opnamen van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de officier van justitie, requisitoir en pleidooien en de beslissing van de rechtbank worden in beginsel altijd toegestaan. De rechtbank ziet, met het oog op de openbaarheid van het strafproces, geen aanleiding hier in deze zaak anders over te  oordelen. Tevens kunnen opnamen worden gemaakt van een inleidende bespreking van de zaak, waarbij globaal het verloop van het politieonderzoek zal worden gememoreerd.   Voor het overige staat de rechtbank audiovisuele opnamen van de bespreking van de feiten en de bespreking van de persoonlijke omstandigheden en de psychologische en psychiatrische rapportages die over verdachten zijn opgemaakt niet toe. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de bezwaren van (een deel van) de nabestaanden. De rechtbank wil hun privacy en ook die van de, inmiddels overleden, slachtoffers zoveel als mogelijk is respecteren. Ook acht de rechtbank het van belang dat de bespreking van de feiten, persoonlijke omstandigheden en rapportages niet wordt belemmerd of beïnvloed door een permanente aanwezigheid van televisiecamera’s. Vorengenoemde beperkingen gelden evenzeer voor de documentairemakers van de NCRV die verzocht hebben filmopnamen te mogen maken. Zoals gebruikelijk mogen geen opnamen worden gemaakt waarbij nabestaanden of publiek in beeld komen. Tevens is het niet toegestaan (beeld- en geluid)opnamen te maken van de verdachten.

 • Achtergrond

  Op 19 mei 2013 komen door een verkeersongeval 3 personen - een oma, opa en hun 2-jarige kleindochter - om het leven. De rechtbank Limburg veroordeelde de veroorzaker van het ongeval op 21 november 2014 tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

  De beslissing van de voorzitter

  De voorzitter heeft besloten dat er geen beeld- en geluidopnames gemaakt mogen worden van de feitenbehandeling, het requisitoir en het pleidooi. Alleen de opkomst en de voordracht mogen opgenomen worden. Ook van de uitspraak mogen opnames worden gemaakt. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van deze zaak en de persoon van de verdachte. Het betreft een zaak waarin het van groot belang is om in alle rust het onderzoek ter terechtzitting te laten plaatsvinden. De aanwezigheid van camera's zou de rust ter terechtzitting en daarmee ook de waarheidsvinding kunnen verstoren.

  Tijdens de rechtszitting worden 2 deskundigen gehoord. Mogelijk moeten zij ook tijdens het requisitoir en het pleidooi worden bevraagd. Om die reden mogen het requisitoir en pleidooi niet worden opgenomen. In dit geval weegt het belang van de waarheidsvinding en een goed en ordelijk verloop van de zitting zwaarder dan het belang van het kunnen maken van opnames van de feitenbehandeling.

 • Achtergrond

  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 3 september 2015 een strafzaak van een man die verdacht wordt van bezit, vervoer, productie en handel in drugs. In zijn woning zijn grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen en materialen om harddrugs mee te produceren. Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging, de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte) en het requisitoir. De advocaat van de verdachte maakte bezwaar tegen de aanwezigheid van een camera in de zittingszaal en subsidiair tegen het opnemen van de stem van de verdachte.

  Beslissing van de rechtbank

  De verdachte gaf aan dat hij zich met een draaiende camera in de zittingszaal niet vrij voelde vrijuit te verklaren. Hij gaf aan voor het eerst te willen verklaren in deze zaak en vreesde voor represailles als die verklaring zou worden opgenomen en uitgezonden op televisie. Naar het oordeel van de rechtbank was gelet op de inhoud van het strafdossier de vrees van verdachte voldoende aannemelijk geworden. Voorstelbaar werd ook geacht dat verdachte zich met een draaiende camera belemmerd kon voelen om vrijuit te verklaren. De opnamen zouden daarom volgens de rechtbank een belemmering kunnen vormen voor een goede rechtspleging, in het bijzonder voor de waarheidsvinding. De rechtbank besliste dat er geen opnamen mochten worden gemaakt van de feitenbehandeling. De opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging en het requisitoir mochten wel worden gefilmd.

 • Achtergrond
  Op 15 januari 2010 waren 2 mannen van 18 en 19 jaar oud samen op een scooter op weg om een hotel in Nijmegen te overvallen. In de buurt van het hotel zagen ze politie en sloegen op de vlucht. Hierbij negeerden ze een rood stoplicht en reden een voetganger aan die later overleed. Beide verdachten ontkennen de bestuurder van de scooter te zijn geweest.
  Het gerechtshof Arnhem spreekt beide verdachten op 29 mei 2012 vrij van het (mede)plegen van doodslag, dood door schuld in het verkeer en gevaarzetting op de weg. De Hoge Raad bepaalt in december 2013 dat de zaak over moet en verwijst deze naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

  De beslissing van de voorzitter
  De voorzitter heeft besloten dat van slechts een deel van de inhoudelijke behandeling beeld- en geluidopnames gemaakt mogen worden. De opkomst mag worden opgenomen, en als de advocaat-generaal en verdediging hiermee akkoord gaan, het requisitoir en de pleidooien. Ook van de uitspraak mogen opnames worden gemaakt.
  Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van deze zaak en de persoon van de verdachten. Het betreft een zaak waarin het van groot belang is om in alle rust het onderzoek ter terechtzitting te laten plaatsvinden. De aanwezigheid van een camera zou naar het oordeel van de voorzitter de noodzakelijke rust ter terechtzitting en aldus de waarheidsvinding kunnen verstoren. In dit geval weegt het belang van de waarheidsvinding en een goed en ordelijk verloop van de zitting zwaarder dan het belang van het kunnen maken van opnames van de inhoudelijke behandeling van de zitting.

 • Achtergrond
  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 9 juli 2015 een strafzaak van een man die verdacht wordt van mensenhandel, seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van zeven vrouwen, waaronder vijf minderjarige meisjes tussen de 14 en 17 jaar. Hij zou vier van die minderjarige meisjes in de prostitutie hebben gebracht. Ook zou hij kinderporno met ze hebben gemaakt. Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging, de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte) en het requisitoir.
  De advocaat van de verdachte maakte bezwaar tegen het opnemen van de stem van de verdachte.


  Beslissing van de rechtbank
  De rechtbank besliste dat de stem van de verdachte niet mocht worden opgenomen. Nu de verdachte had aangegeven dat hij bezwaar maakte tegen het uitzenden van zijn stem, omdat hij zich dan niet vrij voelde vrijuit te verklaren, zou een andersluidende beslissing een belemmering kunnen vormen voor een goede rechtspleging en in het bijzonder de waarheidsvinding.

  De rechtbank stemde daarom in met het bezwaar van de advocaat van de verdachte. Dat betekende dat Omroep Brabant opnamen mocht maken tijdens de feitenbehandeling, maar de stem van de verdachte niet mocht uitzenden.

 • Achtergrond
  Vanaf 8 juli a.s. wordt tijdens zes zittingsdagen het vervolg van de Valkenburgse zedenzaak behandeld bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. Het Openbaar Ministerie heeft 28 personen gedagvaard. Hen wordt verweten ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige prostituee. De rechtbank heeft tijdens de regiezitting van 8 juli de verzoeken van de advocaten om alle zaken achter gesloten deuren te behandelen afgewezen. Ook heeft de rechtbank bepaald dat drie verdachten verplicht zijn te verschijnen. Voor de zittingsdagen waarop deze verdachten verplicht zijn te verschijnen, hebben diverse media het verzoek geuit een tekenaar te sturen.

  Beslissing van de voorzitter
  De voorzitter heeft besloten dat het niet is toegestaan om deze verdachten te tekenen. De rechtbank maakt hiermee een uitzondering op de Persrichtlijn om te voorkomen dat de gedwongen aanwezige verdachten het gezicht worden van dit proces tegen alle klanten.

 • Achtergrond
  Op 5 maart 2015 vindt bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch het laatste stukje van de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een man uit Haelen onder meer wordt verdacht van het gooien van een molotovcocktail naar een politieagent op 21 juni 2012. Hart van Nederland heeft bij het hof een verzoek gedaan voor het maken van beeld- en geluidopnames van deze zitting.  De voorzitter heeft dit verzoek voorafgaand aan de zitting afgewezen.

  Motivering van de beslissing
  Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van deze zaak en de persoon van de verdachte. Het betreft een zaak waarin het van groot belang is om in alle rust het onderzoek ter terechtzitting te laten plaatsvinden. De aanwezigheid van een camera verstoort naar het oordeel van de voorzitter de noodzakelijke rust ter terechtzitting en aldus de waarheidsvinding. In dit geval weegt het belang van de waarheidsvinding en een goed en ordelijk verloop van de zitting zwaarder dan het belang van het kunnen maken van opnames van (delen) van de zitting.

  Pers is voor het overige welkom om de behandeling van de zaak te volgen.

 • Achtergrond
  Op 2, 3, 4 en 6 maart 2015 behandelt de rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, de strafzaken tegen een man en een vrouw die worden verdacht van een reeks van strafbare feiten. Bij de rechtbank is een verzoek binnengekomen om de inhoudelijke behandeling in zijn geheel te mogen registreren door middel van beeld- en geluidopnames. Desgevraagd hebben de procespartijen voorafgaand aan de zitting hun standpunt hieromtrent kenbaar gemaakt. De officieren hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een integrale opname van de behandeling van de strafzaken, met uitzondering van opnames van alle zaken met betrekking tot de benadeelden, en eventueel met uitzondering van de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. De verdachten verlenen geen toestemming voor het maken van beeldopnames van henzelf en maken bezwaar tegen opname van hun stem, ook als stemvervorming zal worden toegepast. De verdediging heeft aangegeven dat het toestaan van beeld- en geluidopnames tijdens de feitenbehandeling ertoe zal leiden dat de verdachten zich niet vrij voelen om te verklaren.

  Beslissing van de voorzitter
  Op grond van de Persrichtlijn 2013 is het maken van beeld- en geluidopnames van de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van de verdachten en van de momenten dat de aangevers aan het woord zijn in het kader van het spreekrecht of ter toelichting van hun civiele vordering, in het algemeen niet toegestaan. Er is geen aanleiding daar in dit geval anders over te oordelen. Ten aanzien van het opnemen van de behandeling van de strafbare feiten waarvan de verdachten worden verdacht, heeft de voorzitter, de verschillende belangen afwegend, besloten beeld- en geluidopnames van de feitenbehandeling, in het bijzonder opname van de stemmen van de verdachten, niet toe te staan. De voorzitter acht het van groot belang dat de verdachten in vrijheid kunnen verklaren en zich daarbij niet belemmerd voelen door de cameraregistratie. Naar het oordeel van de voorzitter dient dat zwaarder te wegen dan de toegevoegde waarde van beeld- en geluidopnames van de feitenbehandeling, naast alle andere wijzen van verslaglegging die bij deze openbare zitting wel zijn toegestaan.

  Wel mogen beeld- en geluidopnames worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de zaak door de officier van justitie en de inleiding door de voorzitter, en later in de week van het requisitoir van de officieren en de pleidooien van de raadslieden. Ook mag te zijner tijd de uitspraak van de rechtbank worden opgenomen.

 • Achtergrond
  Op 11 en 12 februari 2015 behandelt de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar de strafzaak tegen een man die, onder andere, wordt verdacht van verkrachting van en moord op zijn vriendin. De pers heeft verzocht om een cameraregistratie te mogen maken van de opkomst van de rechtbank, de voordracht, de feitenbehandeling en het requisitoir.

  De beslissing van de voorzitter
  Cameraregistratie van de opkomst van de rechtbank en de voordracht en het requisitoir van de officier van justitie wordt toegestaan. Cameraregistratie van de feitenbehandeling wordt niet toegestaan.

  Bij zijn beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van de zaak en de persoon van de verdachte zoals blijkend uit het procesdossier en de deskundigenrapportages. De voorzitter is van oordeel dat het belang van de waarheidsvinding zich verzet tegen het maken van filmopnames van de feitenbehandeling.

 • Achtergrond
  Op vrijdag 12 december 2014 vindt er een regiezitting plaats in de zaken Bosrand en Dwingelderveld. Naar verwachting zal een belangrijk deel van de regiezitting gaan over de door het Pieter Baan Centrum opgemaakte rapportages over de persoonlijkheid van verdachten en de daaruit voortkomende onderzoekswensen.

  Bij de vraag of audiovisuele opnames mogen worden gemaakt dient onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende onderdelen van de zitting. Verschillende belangen spelen bij die beslissing een rol. Het belang van de openbaarheid, het belang van de privacy van verdachten en het belang van de privacy van slachtoffers en/of nabestaanden. De rechtbank maakt ter zake een afweging en deze afweging kan voor de verschillende onderdelen van het proces een andere zijn.

  Opnames van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de officier van justitie, requisitoir en pleidooien en de beslissing van de rechtbank worden in beginsel toegestaan. De rechtbank ziet geen aanleiding hier in deze zaak anders over te  oordelen.

  Opnames van de bespreking van de persoonlijke omstandigheden van verdachten, zoals neergelegd in rapportages, worden in verband met de privacy van verdachten doorgaans niet toegestaan en hiervoor moet tevoren toestemming worden gevraagd. Dergelijke toestemming is gevraagd door documentairemakers van de NCRV. Namens verdachten is aangegeven dat zij tegen deze opnames geen bezwaar hebben.

  Namens een deel van de nabestaanden is aangegeven dat zij bezwaren hebben tegen opnames in het kader van een Tv-documentaire. Hun bezwaren zijn vooral hierin gelegen dat deze documentaire na afloop van het strafproces zal worden uitgezonden, waardoor zij wederom zullen worden geconfronteerd met deze voor hen uitermate traumatische gebeurtenis.
  De omstandigheid dat de nabestaanden het ongewenst vinden dat er - in de toekomst - een documentaire over deze zaak wordt uitgezonden valt echter buiten het bereik van de afweging die de strafrechter thans in het kader van het strafproces dient te maken.

  De belangen van de nabestaanden zouden wel kunnen meebrengen dat er geen opnames mogen worden gemaakt van de bespreking van de feiten, juist in verband met de privacy van de nabestaanden en de privacy van de - inmiddels overleden - slachtoffers en vanwege de indringendheid van beeld- en geluidsopnames. Dit is echter thans niet aan de orde. Op de regiezitting van 12 december worden de feiten niet behandeld.

  Beslissing
  Alles afwegende bepaalt de rechtbank dat er beeld- en geluidsopnames mogen worden gemaakt van de opkomst van de rechtbank, de bespreking van de onderzoekswensen die geen betrekking hebben op de persoon van de verdachten en de beslissing van de rechtbank op eventuele onderzoekswensen.
  De rechtbank geeft toestemming aan de NCRV om tevens beeld en geluidsopnames te maken van de bespreking van onderzoekswensen naar aanleiding van de rapportages van het Pieter Baan Centrum, zoals door hen werd verzocht.

 • Achtergrond
  Ter gelegenheid van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen verdachte Rijnberg, die wordt verdacht van de moord c.q. doodslag op zijn ex-echtgenote Claudia Oskam, is door SBS6 Hart van Nederland en Omroep Brabant verzocht om een cameraregistratie te mogen maken van de feitenbehandeling en om de stem van verdachte te mogen opnemen.
  De voorzitter heeft verdachte kenbaar gemaakt dat hij hierover zijn mening naar voren kan brengen. Een compromis zou kunnen bestaan in het vervormd weergeven van de stem van verdachte. Verdachte heeft te kennen gegeven dat hij behoorlijk zenuwachtig is en onder grote druk staat. Het verlenen van medewerking op dit punt voelt voor hem dan ook niet goed.
  De officier van justitie heeft aangegeven dat de openbaarheid van de zitting een groot goed is, maar dat de belangen van verdachte dit ook zijn. De officier van justitie kan zich derhalve voorstellen dat de stem van verdachte niet wordt opgenomen. De officier van justitie heeft echter geen bezwaar tegen het opnemen van de feitenbehandeling.
  De verdediging is van mening dat verdachte vrijuit een verklaring moet kunnen afleggen en dat dit in het gedrang kan komen. De verdediging geeft derhalve de voorkeur aan het niet opnemen van de stem van verdachte en de feitenbehandeling.

  Beslissing
  De voorzitter verwijst naar de Persrichtlijn 2013, waaruit naar voren komt dat het de media in principe is toegestaan om de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de officier van justitie en de feitenbehandeling te filmen. Voor het opnemen van de stem van verdachte is de toestemming van de verdachte nodig. Verdachte heeft te kennen gegeven dat hij hiermee moeite heeft en bovendien stuit het op bezwaren vanuit de verdediging. De voorzitter overweegt dat de persvrijheid een groot goed is, maar dat de gang van zaken ter zitting hierdoor niet belemmerd mag worden. Zeker in deze zaak is de rechtbank voornemens om met verdachte in gesprek te gaan, temeer omdat hij vele uitvoerige verklaringen heeft afgelegd. Indien verdachte zich door de registratie van de feitenbehandeling en de opname van zijn stem belemmerd voelt om vrijuit te verklaren, zou dit ten koste gaan van de waarheidsvinding.  Gelet hierop bepaalt de voorzitter dat er geen opnames van de feitenbehandeling en de stem van verdachte (al dan niet vervormd) mogen worden gemaakt.

 • Achtergrond
  Op donderdag 18 september 2014 behandelt de kantonrechter van de rechtbank Den Haag een  zaak waarbij een aantal personen moet verschijnen omdat zij hebben gedemonstreerd op het Binnenhof in Den Haag terwijl daar geen toestemming voor was. Vooraf wordt aan de rechter toestemming gevraagd om opnamen te maken van deze zitting.

  De rechter heeft informatie ingewonnen bij de veiligheidsadviseur van de Haagse rechtbank. Daaruit volgt dat bij de Haagse rechtbank maar ook elders in land een aantal keren ordeverstoringen in de zittingzaal zijn geweest doordat er opnamen zijn gemaakt door degene die nu om toestemming om te filmen verzoekt.

  Beslissing
  De rechter heeft op basis van deze informatie ter wille van een ordelijk verloop van de zitting het besluit genomen film- en geluidsopnamen niet toe te staan. Daarbij is in aanmerking genomen dat de zitting openbaar is zodat iedereen, inclusief eventuele schrijvende pers, daarbij aanwezig kan zijn.

 • Achtergrond
  Op 6 augustus 2014 vindt bij de rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een man ervan verdacht wordt zijn moeder te hebben gedood. JDTV heeft aangegeven de zaak in zijn geheel te willen komen filmen. De voorzitter heeft dit verzoek afgewezen met de volgende motivering.

  Beslissing van de voorzitter
  De voorzitter wijst het verzoek om de behandeling van de feiten en de stem van verdachte op te nemen af. Bij deze beslissing heeft de voorzitter rekening gehouden met de aard en omstandigheden van de zaak en de persoon van de verdachte. Het betreft een emotioneel beladen zaak met een groot belang voor verdachte om in vrijheid te kunnen verklaren. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van overige betrokkenen en nabestaanden wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid door middel van het maken.

  Update 5 augustus 2014
  De rechtbank heeft ter wille van het rustige verloop van de zitting besloten dat in het geheel geen beeld- of geluidopnames mogen worden gemaakt.

 • Achtergrond
  Op 24 juli 2014 vindt bij de rechtbank Den Haag de inhoudelijke behandeling plaats van een zaak waarin een vrouw wordt verdacht van fraude en valsheid in geschrifte. Hart van Nederland heeft gevraagd opnames te mogen maken van de stem van verdachte.

  De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen met de volgende motivering:
  Na hervatting van het onderzoek ter terechtzitting, deelt de voorzitter mede dat de rechtbank het maken van beelden van de verdachte en opnames van haar stem niet zal toestaan. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de verwevenheid van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, de zaak anders mogelijk niet in volle omvang kan worden behandeld.

  Daarnaast acht de rechtbank het voorshands niet onaannemelijk dat de verdachte zich door de opnames in haar proceshouding beperkt zou kunnen voelen. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte moeten in het licht van het voorgaande zwaarder wegen dan de toegevoegde waarde van beeld- en geluidopnames naast andere wijzen van verslaglegging. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak, het requisitoir en het pleidooi mogen wel beeld- en geluidopnames worden gemaakt.

 • Achtergrond
  De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, behandelt op dinsdag 15 juli 2014 de strafzaak van een persoon die wordt verdacht van brandstichting in en rondom de eigen woning.

  De pers heeft verzocht opnamen te mogen maken van de opkomst van de rechtbank, de voordracht door de officier van justitie, het requisitoir door de officier van justitie, het pleidooi door de advocaat, de feitenbehandeling en de stem van de verdachte.

  De verdachte en de advocaat maakten bezwaar tegen het maken van opnamen van de stem van de verdachte tijdens de feitenbehandeling. De advocaat heeft ook aangegeven bezwaar te maken tegen het opnemen van zijn gehele pleidooi. De officier van justitie heeft eveneens aangegeven bezwaar te maken tegen het opnemen van haar gehele requisitoir. De rechtbank gaf gehoor aan deze bezwaren en wees het verzoek van de pers gedeeltelijk af.

  De rechtbank gaf aan bewaar te maken tegen het maken van geluidsopnamen tijdens de behandeling. Beeldopnamen van de rechtbank waren wel toegestaan.

  Beslissing van de rechtbank
  In de persrichtlijn zijn uitgangspunten neergelegd die de gerechten betrekken bij de verzoeken om opnames in het belang van de openbaarheid van rechtspraak.

  De rechtbank overweegt dat in deze zaak de bescherming van de privacy van verdachte in ruime zin niet zozeer aan de orde is, omdat in de media al de nodige aandacht aan deze zaak is besteed. Voorts overweegt de rechtbank dat het opnemen van uitsluitend het stemgeluid van verdachte minder inbreuk op haar privacy oplevert, dan het opnemen van geluid en beeld. Gelet echter op de persoonlijkheidsstructuur van verdachte en de problemen die zij in het verleden heeft meegemaakt, zoals in de gedragsdeskundige rapportages naar voren komen en zoals uit eerdere zittingen en ook tijdens de schouw is gebleken, begrijpt de rechtbank het argument dat verdachte zich belemmerd kan voelen om te verklaren. Nu het belang van waarheidsvinding dient te prevaleren boven het belang van de pers om opnamen te maken, staat de rechtbank het de pers niet toe om geluidsopnamen te maken van de behandeling van de feiten.

  De persrichtlijn is een gegeven waarmee we allemaal moeten leren leven. 

  Gelet op hetgeen al is gezegd omtrent de persoonlijke omstandigheden van verdachte, bepaalt de rechtbank dat bij de behandeling van de zaak een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de behandeling van de feiten en van de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte dient verder niet herkenbaar in beeld te worden gebracht. Voorts dient de camera te worden uitgezet bij de bespreking van de persoonlijke omstandigheden van verdachte wanneer deze aan de orde komen bij requisitoir en pleidooi. De officier van justitie en de raadsman worden verzocht aan te geven wanneer zij aan de bespreking van de persoonlijke omstandigheden van verdachte toekomen, om de pers de gelegenheid te geven de camera uit te schakelen.

 • Achtergrond
  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 8 juli 2014 een strafzaak van drie mannen die verdacht werden van een overval op een buurtwinkel in Empel, gemeente ’s-Hertogenbosch. Omroep Brabant wilde geluidsopnamen maken van de voordracht van de tenlastelegging, de behandeling van de feiten en het requisitoir.

  De advocaat van een van de verdachten maakte bezwaar tegen het maken van opnamen van de stem van de verdachte tijdens de feitenbehandeling.

  Beslissing van de rechtbank
  De rechtbank besliste dat de stem van de verdachte, gelet op de jeugdige leeftijd van negentien jaar, niet mocht worden opgenomen omdat dit een belemmering zou kunnen vormen voor een goede rechtspleging. Het verzoek de stemmen van de andere twee verdachten op te nemen werd toegewezen.

 • Achtergrond
  De Rechtbank Den Haag behandelt op 11 juni 2014 de strafzaak van een publiek persoon die wordt verdacht van wapenbezit en handel in verdovende middelen. De pers heeft verzocht beelden van de verdachte en/of opnames van zijn stem te mogen maken. Tegelijkertijd, maar niet gevoegd, wordt ook de strafzaak tegen een medeverdachte behandeld die van soortgelijke feiten wordt verdacht.

  Beslissing
  De rechtbank zal het maken van beelden van de verdachte en opnames van zijn stem niet toestaan. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de verwevenheid van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van verdachte en de medeverdachte, de zaken anders mogelijk niet tegelijkertijd en/of in hun volle omvang zouden kunnen worden behandeld. Daarnaast acht de rechtbank het voorshands niet onaannemelijk dat de verdachte en/of zijn medeverdachte zich door de opnames in hun proceshouding beperkt zouden kunnen voelen. Het belang van de waarheidsvinding en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de (mede)verdachte moeten in het licht van het voorgaande zwaarder wegen dan de toegevoegde waarde van beeld- en geluidopnames naast andere wijzen van verslaglegging. Van de opkomst van de rechtbank, de voordracht van de zaak, het requisitoir en het pleidooi mogen wel beeld- en geluidopnames worden gemaakt.

 • Achtergrond
  In de onderliggende procedure (Mulder-zaak) heeft het Openbaar Ministerie medegedeeld dat rechtbanken elders in het land een aantal keren te maken hebben gehad met personen van de groep waartoe de wrakende partij behoort. De betreffende zittingen waren zeer onrustig, er was sprake van schreeuwen, een grimmige sfeer in de rechtszaal en ordeverstoring. Film- en geluidsopnames droegen daaraan bij. Op verzoek van het openbaar ministerie heeft de gewraakte kantonrechter besloten film- en geluidsopnames bij de zitting van 25 april 2014 niet toe te staan.

  Beslissing
  Op basis van voormelde informatie beslist de wrakingskamer om ter wille van een ordelijk verloop van de wrakingszitting film- en geluidsopnames bij de zitting van maandag 12 mei 2014 niet toe te staan. Bij deze beslissing is in aanmerking genomen dat de zitting openbaar is zodat ieder daarbij in persoon aanwezig kan zijn, inclusief eventuele schrijvende pers.

 • Achtergrond
  De rechtbank Oost-Brabant behandelde op 8 mei 2014 een strafzaak van een stagiaire die verdacht werd van ontucht met twee aan haar opleiding toevertrouwde minderjarige leerlingen. Omroep Brabant wilde opnamen maken van de opening van de zitting, de voordracht van de tenlastelegging, de behandeling van de feiten (inclusief geluidsopnamen van de stem van de verdachte) het requisitoir en het pleidooi.
  De advocaat van de verdachte maakte bezwaar tegen het maken van opnamen tijdens de zitting en pleitte ervoor gedeeltes van de zitting achter gesloten deuren te behandelen.

  Beslissing van de rechtbank
  De rechtbank Oost-Brabant zag op voorhand geen aanleiding de zaak met gesloten deuren te behandelen en wees dat verzoek van de advocaat af. Het feit dat er bezwaar bestond tegen het maken van opnamen kon volgens de rechtbank betekenen dat de verdachte niet vrijuit had kunnen verklaren wanneer opnamen gemaakt zouden worden. De rechtbank zag geen aanleiding af te wijken van de persrichtlijn voor het maken van opnamen tijdens de opening, de voordracht, het requisitoir en het pleidooi. Voor de feitenbehandeling overwoog de rechtbank, dat het maken van opnamen een belemmering kon vormen voor een goede rechtspleging in het bijzonder de waarheidsvinding. Bovendien was volgens de rechtbank een goede verslaglegging van de zaak mogelijk zonder van dat gedeelte opnamen te maken.
  De rechtbank stemde daarom gedeeltelijk in met het bezwaar van de advocaat van de verdachte en dat betekende dat Omroep Brabant geen opnamen mocht maken tijdens de feitenbehandeling.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum