Thema's

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

 

TbsTbshttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/TbsTbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar waren. Tbs’ers verblijven meestal in een gesloten kliniek.<div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 97a328d6-5bbd-4c92-b4c5-a5074bc2371a" id="div_97a328d6-5bbd-4c92-b4c5-a5074bc2371a" unselectable="on"></div><div id="vid_97a328d6-5bbd-4c92-b4c5-a5074bc2371a" unselectable="on"></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Infographic</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:850}, m:{w:660}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <a title="https://webredactie.zmjubit.nl/SiteCollectionImages/TBS-overzicht.png" href="/SiteCollectionImages/TBS-overzicht.png" target="_blank"> <img alt="Infographic waarmee de informatie op deze pagina visueel wordt getoond" src="/SiteCollectionImages/TBS-overzicht.png" /></a> Klik op de afbeelding voor een grotere versie</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"></a> <img src="/SiteCollectionImages/tbs.jpg" />                  </div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Het tbs-systeem in Nederland (beveiliging door behandeling) is uniek in de wereld.</li><li>Vrijgekomen tbs’ers gaan minder snel opnieuw de fout in dan ex-gevangenen.</li><li>Een tbs-patiënt die ondanks zijn behandeling gevaarlijk blijft, kan op een zogenoemde longstay-afdeling van een tbs-kliniek geplaatst worden. Vaak zitten deze patiënten hier voor de rest van hun leven.</li></ul></div></div></div></div></div></div> <span> </span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Vonnis</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan tbs (eventueel in combinatie met een gevangenisstraf) opleggen als de volgende 3 voorwaarden gelden: </p><ol><li>De dader heeft een misdrijf gepleegd waar minstens 4 jaar gevangenisstraf op staat. Of een misdrijf dat speciaal genoemd wordt in de wet, zoals bedreiging. </li><li>De dader heeft het misdrijf (mede) begaan omdat hij leed aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis’. Denk aan een persoonlijkheidsstoornis, psychose of verstandelijke beperking. </li><li>De veiligheid van anderen is in gevaar vanwege de kans op herhaling.                      </li></ol></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Tbs/Paginas/Het-vonnis-tbs.aspx">Het vonnis tbs</a></li>                 </ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Doel tbs</h2><div class="rnl-html-panel-body"><p class="rnl-rn"> </p><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Beschermen van de samenleving</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Tbs (terbeschikkingstelling) is geen straf. Het is een maatregel om de samenleving te beschermen tegen daders met een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling (psychiatrische ziekte, persoonlijkheidsstoornis, verstandelijke beperking). </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Behandeling: terugkeren in de maatschappij</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Tbs’ers krijgen in een tbs-kliniek een behandeling voor hun stoornis. Ze leren om te gaan met hun problematiek. Pas als ze geen gevaar meer vormen voor anderen, kunnen ze (onder begeleiding) stap voor stap terugkeren in de maatschappij.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Tbs/Paginas/Verlenging-en-beeindiging-tbs.aspx">Verlenging en beëindiging tbs</a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Misdrijven tbs</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Daders die (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn, krijgen vaak tbs voor de volgende misdrijven:</p><ul><li>ernstige geweldsmisdrijven waarbij ze geld buit maken (bijvoorbeeld overvallen) </li><li>moord- en doodslag</li><li>zware mishandeling</li><li>seksuele (gewelds)misdrijven (bijvoorbeeld verkrachting of ontucht met minderjarigen)</li></ul></div></div></div></div></div>             </div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Kenmerken tbs'er</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Ongeveer 9 op de 10 is man</li><li>De gemiddelde leeftijd ligt rond de 44 jaar</li><li>In 2016 zaten 108 mensen op een longstay-afdeling</li><li>Ongeveer 1 op de 3 heeft een psychotische stoornis</li><li>Ongeveer 2 op de 3 hebben een persoonlijkheidsstoornis<br></li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li>Bron: <a href="https://www.tbsnederland.nl/media/4528/Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf" title="Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf">Forensische Zorg in getal 2012-2016 - juli 2017 (tbsnederland.nl) <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Tbs in cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> <strong>2016</strong></p><ul><li>98 keer tbs met dwangverpleging opgelegd (waaronder 84 keer tbs in combinatie met een gevangenisstraf)</li><li>70 keer tbs met voorwaarden opgelegd (waaronder 66 keer tbs in combinatie met een gevangenisstraf)</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li>Bron: <a href="https://www.tbsnederland.nl/media/4528/Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf" title="Forensische-zorg-in-getal-2012-2016-juli-2017-.pdf">Forensische Zorg in getal 2012-2016 - juli 2017 (tbsnederland.nl) <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a></li></ul></div></div> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 236c1e9f-09d4-40b9-b584-dd9c9123e580" id="div_236c1e9f-09d4-40b9-b584-dd9c9123e580" unselectable="on"></div><div id="vid_236c1e9f-09d4-40b9-b584-dd9c9123e580" unselectable="on"></div></div> </span> </span> </span></span> </span>

 

 

LevenslangLevenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De meeste mensen die levenslang krijgen, hebben meerdere levensdelicten (moord, doodslag) op hun geweten.<div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 0f07bb56-c770-43f7-9ae5-31f0ca3c60db" id="div_0f07bb56-c770-43f7-9ae5-31f0ca3c60db" unselectable="on"></div><div id="vid_0f07bb56-c770-43f7-9ae5-31f0ca3c60db" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a><span class="rnl-html-block-caption"><img src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" /></span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In Nederland zitten op dit moment ongeveer 40 mensen een levenslange straf uit. </li><li>Iemand die levenslang heeft gekregen, kan alleen vrijkomen door gratie van de koning.</li><li>Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd na verloop van tijd standaard overwogen of veroordeelden in aanmerking kwamen voor gratie. Sindsdien is nauwelijks meer&#160;gratie verleend.</li><li>In 2017 is nieuw beleid ingevoerd. Elke levenslanggestrafte krijgt voortaan na uiterlijk 27 jaar een herbeoordeling. Dient het een legitiem doel om hem nog langer vast te houden?</li></ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="rnl-html-panel"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Hoe lang&#160;duurt&#160;levenslang?</h2><div class="rnl-html-block-body"> <p> <span>Levenslang betekent dat iemand nooit meer vrijkomt, tenzij de koning gratie verleent. Sinds 1986 heeft alleen een gevangene die op sterven lag gratie gekregen. Omdat er geen reële mogelijkheid bestond om een herbeoordeling te krijgen en eventueel vrij te komen, stond de straf de afgelopen jaren ter discussie. Het </span> <span>Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad vonden dat de Nederlandse vorm van levenslang in strijd was met de mensenrechten. Om te voorkomen dat de straf daarom niet meer werd opgelegd, heeft het kabinet het beleid aangepast.</span></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Levenslang/Paginas/Levenslang-ter-discussie.aspx">Levenslang ter discussie</a></li><li> <a href="https&#58;//www.justis.nl/producten/gratie/gratieverzoek-indienen/index.aspx">Gratieverzoek indienen (justis.nl)</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Misdrijven waar&#160;levenslang op staat</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand kan levenslang krijgen als hij bijvoorbeeld</p><ul><li>een moord of meerdere moorden heeft gepleegd</li><li>terroristische misdrijven heeft gepleegd of leiding geeft aan een terroristische organisatie</li><li>een aanslag heeft gepleegd tegen de regering of&#160;de koning</li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" id="div_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div><div id="vid_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Overzicht veroordeling tot levenslang </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het uitsprakenregister staan alle strafzaken sinds 2002 waarin de rechter een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd. Zoek binnen het uitsprakenregister op ‘levenslang’.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//uitspraken.rechtspraak.nl/">Uitsprakenregister</a></li> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Levenslang in perspectief </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In de meeste Europese landen kijkt een rechter na een bepaalde periode of de levenslange gevangenisstraf nog noodzakelijk en legitiem is. In Nederland bestaat die mogelijkheid niet. Wel komt elke levenslanggestrafte nu na 27 jaar in aanmerking voor een herbeoordeling. De koning beslist of gratie wordt verleend. Hij krijgt advies van de minister, het Openbaar Ministerie en de rechter. Het Adviescollege Levenslang informeert de minister over het verloop van de gevangenschap en de eventuele re-integratie activiteiten.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <li> <a href="https&#58;//www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201302-de-levenslange-vrijheidsstraf.aspx?cp=44&amp;cs=6797">De levenslange vrijheidsstraf (wodc.nl)</a></li>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span> </span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TaakstraffenDe taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img alt="Foto van een gestraft met een taakstraf" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" /> </span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Door een taakstraf houdt de gestrafte contact met de samenleving en leert hij zelfdiscipline. Dat verkleint de kans dat hij opnieuw de fout in gaat.</li><li>Bij een taakstraf is de kans kleiner dat de gestrafte ‘besmet’ wordt door zwaardere criminelen.</li><li>De gestrafte&#160;door het uitvoeren van een taakstraf iets goedmaakt voor de samenleving die hij heeft beschadigd.</li><li>Taakstraf eigenlijk werkstraf heet?</li><li>De rechter sinds 2012 niet meer altijd een taakstraf op mag leggen? Dit geldt onder meer voor misdrijven waarvoor&#160;naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld en die&#160;een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge hebben&#160;gehad.</li></ul></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Welke misdrijven?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2015 legde de rechter rond de 30.000 taakstraffen op. Onvoorwaardelijke taakstraffen het vaakst voor&#58;</p><ul><li>Vermogensmisdrijven (33 procent)</li><li>Gewelds- en seksuele misdrijven (25 procent)</li><li>Softdrugsmisdrijven (8 procent)</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/42/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2015">Bron&#58; Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 (cbs.nl)</a></li></ul></div></div></span><br><span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is een&#160;taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf opleggen. Een taakstraf wordt regelmatig opgelegd in combinatie met een andere straf. De rechter kan een taakstraf bijvoorbeeld opleggen samen met een (korte) gevangenisstraf, toezicht van reclassering of boete. In combinatie met een taakstraf is de maximum gevangenisstraf 6 maanden.</p></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Soorten taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand die een taakstraf krijgt, moet onbetaald werk doen. Bijvoorbeeld voor de gemeente, een zorginstelling of Staatsbosbeheer. Het gaat om werk als&#58; hulp in de keuken van het bejaardentehuis, plantsoenendienst, vuil prikken op straat, graffiti verwijderen.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Passende taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De Reclassering zorgt ervoor dat de gestrafte een passende taakstraf krijgt. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij het misdrijf. Is iemand gestraft voor graffiti spuiten, dan kan het zijn dat hij als (taak)straf graffiti moeten verwijderen.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.reclasseringnederland.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/werkstraffen">Meer over taakstraf (reclasseringnederland.nl)</a></li></ul></div></div></span> <p> &#160;&#160;&#160;&#160;</p> <span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Taakstraf in cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aan strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">83.489</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf of jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">25.272</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 30,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">23.652</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 28.3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">21.648</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 25,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 7.451</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 8,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 5.408</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 6,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gelboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160; 976</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 1,1%</td></tr><tr class="rnl-rteTableFooterRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Daling-criminaliteit-aantal-verdachten-en-strafzaken.aspx">Bron&#58; CBS 2014</a></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"></td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen minderjarigen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aantal strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">4.996</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 582</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 11,6%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 144</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 2,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">3.542</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 70,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 477</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 9,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 261</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 5,2%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;16</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 0,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"> <a title="criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014" href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/43/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014">Bron&#58; CBS 2014 </a></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr></tbody></table></div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">2012&#58; Strengere normen voor taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Bij een misdrijf met grote lichamelijke of psychische gevolgen voor het slachtoffer (bijvoorbeeld verkrachting, zware mishandeling) geeft de rechter nooit alleen taakstraf. Als de rechter in zo’n zaak voor een taakstraf kiest, krijgt de gestrafte ook gevangenisstraf. Dat staat sinds 2012 in de wet.</p></div></div></div></div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Recidivisten</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Ook recidivisten die binnen 5 jaar een soortgelijk misdrijf plegen en al een taakstraf deden, krijgen nooit alléén taakstraf. Als de rechter toch een taakstraf oplegt, is dat altijd in combinatie met gevangenisstraf. </p></div></div></div></div></div></div></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Leerstraf en gedragsinterventie</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het jeugdstrafrecht kan een taakstraf ook bestaan uit een leerstraf. Bij een leerstraf volgt de gestrafte een training om zijn onderliggende probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld verslaving of gedragsproblemen.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/leerstraf">Leerstraf&#160;voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/werkstraf">Werkstraf voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span> </span> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VoorarrestEen verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is voorarrest?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld. </p><p>Een verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen. &#160;</p></div></div></div></div></div></div> <div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;850&#125;, m&#58;&#123;w&#58;660&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <a title="Schematische weergave van de procedure tot voorarrest" href="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" target="_blank"><img src="/SiteCollectionImages/infographic-voorarrest.png" /></a>Klik op de afbeelding voor een groter plaatje</span></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;<br></p> <span> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <p> <br> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Tijdsverloop van voorarrest</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Voorarrest kan uit meerdere fasen bestaan&#58; ophouden voor onderzoek en verhoor, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. <br> <br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-body"> <span> </span></div> <span> <div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Onderzoek en verhoor <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inverzekeringstelling <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Voorlopige hechtenis <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Verlengen <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Einde voorarrest <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></div></span> <div class="rnl-html-panel-body"></div><div class="rnl-html-panel-body">&#160;<span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Onderzoek en verhoor</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Nadat een verdachte is aangehouden, kan hij op het politiebureau worden vastgehouden om te worden verhoord. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak en vast te stellen wie de verdachte is. De verdachte mag hiervoor maximaal 9 uur worden vastgehouden. De tijd tussen middernacht en 9 uur ’s ochtends telt daarbij niet mee.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Inverzekeringstelling</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Na de eerste 9 uur kan het zijn dat de verdachte langer op het politiebureau moet blijven in belang van het onderzoek. De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen, maar kan in geval van ‘dringende noodzakelijkheid’ 1 keer met 3 dagen worden verlengd. De inverzekeringstelling mag dus in totaal maximaal 6 dagen duren. </p></div></div></div></div> <span> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Voorlopige hechtenis</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Als de officier van justitie wil dat de verdachte nog langer in voorarrest blijft, vraagt hij de rechter-commissaris om een bevel tot bewaring. Deze speciale rechter kan beslissen dat de verdachte maximaal veertien dagen langer mag worden vastgehouden. Dit mag hij niet zomaar doen. De wet noemt verschillende eisen waaraan moet zijn voldaan. Zo moet de bijvoorbeeld sprake zijn van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en moet er sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Als de rechter-commissaris beslist dat de verdachte langer vast blijft zitten, begint een periode die voorlopige hechtenis heet.</p></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Schorsing-voorlopige-hechtenis">Schorsing voorlopige hechtenis</a></li></ul></div> </div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="2 grijze blokken naast elkaar"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verlengen</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Zijn de 14 dagen voorlopige hechtenis afgelopen en wil de officier van justitie opnieuw verlengen, dan gaat hij naar de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie vordert dan de gevangenhouding. In de raadkamer zitten 3 rechters. De raadkamer kan een bevel gevangenhouding geven voor in totaal maximaal 90 dagen. Meestal wordt door de raadkamer eerst een bevel voor een korte periode gegeven dat daarna een of meer keren kan worden verlengd. Na een periode van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank komen. </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Einde voorarrest</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De verdachte kan aan de rechter een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te beëindigen of te schorsen. Hij kan dan op vrije voeten komen, ook als de zaak nog niet bij de rechtbank is geweest. De uitkomst van zijn strafzaak mag hij dan in vrijheid afwachten. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo kan de rechter bepalen dat de verdachte een enkelband om moet. In sommige gevallen krijgt de verdachte ook een contactverbod met het slachtoffer. Als de verdachte zich niet aan deze voorwaarden houdt, bestaat de kans dat hij terug in voorarrest geplaatst wordt.</p></div></div></div></div></span></span></span></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div></div> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read c9a8bf91-a64e-4b57-9bd5-f1754b3dae8d" id="div_c9a8bf91-a64e-4b57-9bd5-f1754b3dae8d" unselectable="on"></div><div id="vid_c9a8bf91-a64e-4b57-9bd5-f1754b3dae8d" unselectable="on"></div></div></span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/celdeur.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
SupersnelrechtSupersnelrecht is een samenwerking tussen Openbaar Ministerie en de Rechtspraak waarbij verdachten snel voor de rechter komen. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Inleiding</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Supersnelrecht is een samenwerking tussen Openbaar Ministerie en de Rechtspraak waarbij verdachten snel voor de rechter komen. Het gaat om (bewijstechnisch) eenvoudige zaken, waarbij geen verder onderzoek nodig lijkt. (Super) snelrechtzaken worden behandeld bij de politierechter. De verdediging moet akkoord gaan met een behandeling volgens het supersnelrecht. De dader kan zijn eventuele straf direct uitzitten. Zo worden strafzaken zo snel mogelijk afgehandeld.</p></div></div></div></div></div> &#160;&#160; </div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Infographic</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row" data-blok-type="1 afbeelding binnen sectie"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;850&#125;, m&#58;&#123;w&#58;660&#125;&#125;"> <img alt="Infographic supersnelrecht" src="/SiteCollectionImages/Supersnelrecht.png" /> <span class="rnl-html-block-caption"></span></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read b7f88193-434e-44f5-b33d-d1ebcc8f5473" id="div_b7f88193-434e-44f5-b33d-d1ebcc8f5473" unselectable="on"></div><div id="vid_b7f88193-434e-44f5-b33d-d1ebcc8f5473" unselectable="on"></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read a0ebf64f-407f-432c-bd72-e6d98606771c" id="div_a0ebf64f-407f-432c-bd72-e6d98606771c" unselectable="on"></div><div id="vid_a0ebf64f-407f-432c-bd72-e6d98606771c" unselectable="on"></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;<span>&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; </span></p><p class="rnl-rn">&#160;</p></span>aspx<img alt="illustratieve afbeelding" src="/SiteCollectionImages/metro-1209556_1920.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Maatschappelijk effectieve rechtspraakJuridische knopen doorhakken én bijdragen aan het oplossen van onderliggende problemen. Een overzicht van vernieuwende projecten.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is maatschappelijk effectieve rechtspraak?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a><span class="rnl-html-block-caption"><img alt="illustratieve afbeelding van man in toga" src="/SiteCollectionImages/overleg-advocaat.jpg" /><span class="rnl-html-block-caption"></span></span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>Goede rechtspraak bestaat niet alleen uit juridische knopen doorhakken. Goede rechtspraak is ook, waar dat kan en gepast is, proberen de problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Nu zitten soms wetten en regels in de weg en lopen mensen tegen juridische muren op. Daar wil de Rechtspraak wat aan doen. Onder de noemer <em>maatschappelijk effectieve rechtspraak </em>zijn door het hele land ideeën bedacht en in praktijk gebracht die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk effect heeft.</p></div></div></div></div></div></div></div> <span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="row" data-blok-type="Roze blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokken</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Projecten-voor-effectievere-rechtspraak-overal-in-startblokken.aspx">Lees verder</a></li></ul></div></div></div></div> </span></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e200f133-b526-4bc7-bf34-3bdb20487751" id="div_e200f133-b526-4bc7-bf34-3bdb20487751" unselectable="on"></div><div id="vid_e200f133-b526-4bc7-bf34-3bdb20487751" unselectable="on"></div></div></span> <br> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Achtergrondinformatie</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Jaarplan 2018&#58; rechtspraak die Nederland écht verder helpt</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>In het Jaarplan 2018 vertelt de Rechtspraak over zijn plannen en hun randvoorwaarden. De impact van uitspraken van rechters moet maximaal zijn en daarom wil de Rechtspraak&#160;inzetten op het landelijk ontplooien van veelbelovende – vaak lokale – initiatieven die hieraan bijdragen. De plannen zijn noodzakelijk, maar kosten ook geld. Geld dat de Rechtspraak zelf niet heeft. Samen met het ministerie voor Justitie en Veiligheid wordt hiervoor naar een oplossing gezocht.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="jaarplan-van-de-Rechtspraak-2018.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/jaarplan-van-de-Rechtspraak-2018.pdf">Jaarplan 2018 <span class="rnl-file-properties">(pdf, 621,1 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Experimenteerbepaling</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Juridische procedures zijn op dit moment vaak te complex voor de&#160;problemen van gewone mensen. De drempel om naar de rechter te gaan is vaak te hoog. De Rechtspraak wil experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen in plaats van het conflict alleen maar groter te maken. In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan te komen met een wetgeving waardoor rechters de ruimte krijgen te experimenteren met eenvoudige procedures. De Rechtspraak is erg blij met de aankondiging van deze 'experimenteerbepaling'.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-verheugd-over-wetgeving-die-experimenten-mogelijk-maakt-.aspx">Rechtspraak verheugd over wetgeving die experimenten mogelijk maakt</a> </li><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetgeving-om-te-experimenteren-met-eenvoudige-procedures-snel-in-de-steigers.aspx">Wetgeving die experimentele procedures mogelijk maakt snel in de steigers</a> </li><li> <a href="https&#58;//www.rijksoverheid.nl/regering/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst">Regeerakkoord 2017 (rijksoverheid.nl)</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Rechtspraak die ertoe doet</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>In de eerste helft van 2016 heeft de Raad voor de rechtspraak onderzoek laten doen naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Raad wilde weten wat rechters en gerechtsambtenaren precies bedoelen&#160;als zij zeggen dat zij hun taak niet altijd optimaal te kunnen uitvoeren. 62 rechters, deskundigen en rechtzoekenden zijn hiervoor uitvoerig geïnterviewd. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Link naar pdf van boekje Rechtspraak die ertoe doet" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Kwaliteit-van-de-rechtspraak/Paginas/rechtspraak-die-ertoe-doet.aspx">Rechtspraak die ertoe doet</a></li><li> <a href="http&#58;//njb.nl/highlights/maatschappelijk-effectieve-rechtspraak.20396.lynkx">Maatschappelijk effectieve rechtspraak (njb.nl)</a></li></ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/overleg-advocaat.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />