Thema's in de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 

 

Nederlandse rechtspraak in internationaal perspectiefNederlandse rechtspraak in internationaal perspectiefhttps://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Paginas/Nederlandse-rechtspraak-in-internationaal-perspectief.aspxDe Nederlandse rechtspraak scoort in internationaal perspectief goed. Dat blijkt uit de EU Justice Scoreboard (vergelijking rechtsstelsels landen Europese Unie) en de Rule of Law Index (vergelijking rechtsstelsels wereldwijd).<span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Het belang van goede rechtspraak</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a><span class="rnl-html-block-caption"><img src="/SiteCollectionImages/internationaal.jpg" /> </span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Veel onderzoeken hebben aangetoond dat een goed rechtsstelsel van groot belang is voor een land. Het draagt onder meer bij aan de economie van een land. Bedrijven doen graag zaken met bedrijven in landen met een betrouwbaar rechtssysteem. Als er iets mis gaat tijdens het zakendoen, weten zij dat zij bij de rechter hun recht kunnen halen. Ook is goed functionerende rechtspraak belangrijk voor bedrijven die zich in een land willen vestigen. Voor Nederland is goede rechtspraak extra van belang omdat Nederland een ‘open’ economie heeft met veel im- en export. Ook vervoert Nederland veel goederen, onder meer via Schiphol en de Rotterdamse haven. </p></div></div></div></div></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">EU Justice Scoreboard</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De Europese Unie vergelijkt jaarlijks de rechtsstelsels van de landen van de Europese Unie met elkaar, met het doel van elkaar te leren. Met de <a title="Eu Justice Scoreboard" href="http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=56908"> EU Justice Scoreboard</a> is er daarom niet voor gekozen om een echte ranglijst te maken. In grafieken is af te lezen van welke landen kan worden geleerd.</p></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Score Nederland</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Nederland scoort op vrijwel alle onderdelen bovengemiddeld goed. Dan gaat het onder meer om:</p><ul><li>de gemiddelde duur van verschillende typen rechtszaken</li><li>de vraag of er voor het algemene publiek online informatie beschikbaar is over hoe een rechtszaak te starten</li><li>hoeveel geld een land uitgeeft aan ondersteuning van mensen die zelf niet in staat zijn een rechtszaak te betalen (rechtsbijstand)</li></ul><p>Op het onderdeel ‘training van rechters’ scoort Nederland het best van alle EU-lidstaten. Daarnaast bestempelt ruim driekwart van de Nederlanders onafhankelijkheid van rechters als goed. Alleen Denemarken, Finland, , Oostenrijk en Duitsland doen het beter: bij koploper Denemarken is dit 86 procent.</p></div></div></div></div></div></div> </span> <span><br> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Goedkoop</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Afgezet tegen het Bruto Binnenlands Product is het Nederlandse rechtsstelsel is relatief goedkoop. Van de 28 onderzochte landen geven er 18 percentueel meer uit aan hun rechtstelsel dan in Nederland het geval is.</p></div></div></div></div></div></div> </span> <span> <div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Eu Justice Scoreboard" href="http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=56908">2017 EU Justice Scoreboard</a></li></ul></div> </span></div><p class="rnl-rn"> </p></div></span><br><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Rule of Law Index</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Sinds 2006 vergelijkt het <a title="World Justice Project" href="http://worldjusticeproject.org/publications">World Justice Project</a>, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de versterking van rechtsstaten, wereldwijd rechtsstelsels met elkaar. In 2016 deden 102 landen mee aan de <a title="Rule of Law Index" href="http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index">Rule of Law Index</a>. Rule of law is moeilijk te definiëren en te meten. Het gaat onder andere om de mate waarin het recht wordt gerespecteerd, de vraag of de rechter onafhankelijk is en of fundamentele rechten van burgers worden gerespecteerd.</p></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Score Nederland</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Nederland staat al een paar jaar op de 5e plaats van de algemene ranglijst. Die komt tot stand door rechtsstelsels op een groot aantal onderdelen met elkaar te vergelijken. Voor het onderzoek worden per land 1.000 mensen en lokale experts geïnterviewd. Als het gaat over de toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed, staat Nederland op plek 1. </p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Beste rechtsstelsel</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Denemarken kent het beste rechtsstelsel ter wereld, gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden. Daarna komt Nederland. Er wordt voor de index ook een onderscheid gemaakt tussen rechtsgebieden. Wat betreft civiel recht (kan iemand die een conflict heeft met iemand anders of een organisatie zijn recht halen?) staat Nederland op plek 1. Als het gaat om het respecteren van fundamentele rechten staat Nederland 6de; als het gaat om effectieve strafrechthandhaving op plek 9.</p></div></div></div></div></div></div> </span></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index">Rule of Law Index</a></li></ul></div></div> <span> <p class="rnl-rn"> </p> <p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Europees netwerk rechtspraak</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De Nederlandse <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Paginas/default.aspx">Raad voor de rechtspraak</a> is lid van het ENCJ, het <a href="https://www.encj.eu/">European Network of the Council for the Judiciary</a>. Dit netwerk verbindt de Europese rechtspraakorganisaties binnen de Europese Unie met elkaar. Het ENCJ bevordert goede werkwijzen. </p></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https://www.encj.eu/">European Network of the Council for the Judiciary</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></span></span>

 

 

Berechting van jonge verdachtenVoor verdachten tussen de 12 en 18 jaar geldt meestal het jeugdstrafrecht. De rechter kan hier soms van afwijken als hij dat nodig vindt. Hoe is dit wettelijk geregeld?<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Berechting verdachten 12 - 23 jaar</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"></a> <img src="/SiteCollectionImages/jongere-voor-de-rechter.jpg" /></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Voor verdachten vanaf 18 jaar (ten tijde van het plegen van het feit) geldt in principe het volwassenenstrafrecht. De rechter kan hier soms van afwijken, afhankelijk van de geestelijke ontwikkeling van verdachten. Een belangrijke doelstelling van het opleggen van een straf is voorkomen dat iemand opnieuw een strafbaar feit pleegt. </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Jeugdstrafrecht.aspx">Jeugdstrafrecht</a></li><li> <a href="https&#58;//rechtvoorjou.nl/naar-de-rechter/ik-word-verdacht">Ik word verdacht (rechtvoorjou.nl)</a></li></ul></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Verschillen tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Jeugdstrafrecht kenmerkt zich door een pedagogische aanpak. Als verdachten nog jong zijn, is het vaak nog&#160;mogelijk gedrag&#160;bij te sturen. De hersenen van&#160; jongeren zijn nog volop&#160;in ontwikkeling. Binnen het jeugdstrafrecht worden naast de verdachte zelf ook zijn omgeving,&#160;bijvoorbeeld zijn ouders,&#160;andere gezinsleden en vrienden, betrokken. Strafrecht voor volwassenen is meer gericht op vergelding. Rechters proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van verdachten als ze in de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar zitten.</p></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Jeugdstrafrecht voor volwassenen</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan er voor kiezen om verdachten van 18 tot 23 jaar te straffen volgens het jeugdstrafrecht. Vanaf 23 jaar geldt altijd het strafrecht voor volwassenen.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Jeugdstrafrecht.aspx">Jeugdstrafrecht</a></li> <li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht/Paginas/Adolescentenstrafrecht.aspx">Adolescentenstrafrecht</a> </li> </ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Volwassenstrafrecht voor jeugdigen</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Als verdachten 16 of 17 jaar zijn, kan de rechter besluiten om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen&#160;omdat een jeugdstraf niet past bij hun geestelijke ontwikkeling en/of een misdrijf te ernstig wordt gevonden voor het opleggen van een jeugdstraf. Verdachten jonger dan 16 jaar worden altijd volgens het jeugdstrafrecht berecht.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx">Volwassenenstrafrecht</a></li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Waarom deze aanpak?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Jongeren van 16 tot 23 jaar hebben een groot aandeel in de criminaliteit; zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van alle delicten. Het is belangrijk om aan deze jongeren en jongvolwassenen een straf op te leggen en begeleiding te bieden die effectief is. Voor de jongere zelf, maar ook voor de samenleving. Voor de ene jongere is gevangenisstraf het meest effectief, bij de ander werken een taakstraf en gezinsbegeleiding beter. Neurobiologisch onderzoek laat zien dat er een groot verschil is in de ontwikkeling van hersenen van jongeren. Zo kan een&#160; 20-jarige&#160;het geestelijk niveau hebben van een puber&#58; bijvoorbeeld weinig zelfinzicht&#160;en sterk beïnvloedbaar. Een 17-jarige daarentegen kan juist al een volwassen besef hebben van zijn gedrag. Sommige hersenfuncties, zoals planning en flexibiliteit, zijn soms pas ver na de 18de verjaardag volledig ontwikkeld. Bij iedereen voltrekt zich&#160;dit proces in een ander tempo. </p></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Hoe gaat berechting van jeugdigen&#160;in de praktijk?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Wanneer de officier van justitie van mening is dat een verdachte (tot 23 jaar) in aanmerking komt voor toepassing van het jeugdstrafrecht, kan deze verdachte tijdens zijn voorarrest geplaatst worden in een justitiële jeugdinrichting in plaats van in een gevangenis. De officier van justitie laat zich adviseren, bijvoorbeeld&#160;door de reclassering en door de Raad voor de Kinderbescherming. De&#160;beslissing om het jeugdstrafrecht wel of niet toe te passen is aan de rechter. </p><p>In een justitiële jeugdinrichting worden jongeren intensief behandeld. Ze leren bijvoorbeeld omgaan met kwaadheid, lastige morele keuzes en hoe ze zich sociaal vaardig kunnen gedragen. Daarnaast gaan ze naar school of volgen ze een stage. Dit kan ook buiten de jeugdinrichting zijn, betrokkenen zijn dan alleen buiten school- of stage-uren om in de inrichting. De jongeren moeten daarbij voldoen aan strikte voorwaarden. </p></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Maximale straffen jeugdstrafrecht</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De maximale vrijheidsstraf die een rechter in het jeugdstrafrecht kan opleggen&#160;bij kinderen van 14 en 15 is&#160;1 jaar. Bij kinderen van 16 en 17 is dit 2 jaar.&#160;De rechter kan onder jeugdstrafrecht ook de maatregel 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) opleggen. Die maatregel&#160;kan 7 jaar duren. In uitzonderlijke gevallen kan de PIJ-maatregel worden omgezet in een tbs-maatregel.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Maximale straf volwassenenstrafrecht</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>In het volwassenenstrafrecht is, behalve levenslang, een maximale gevangenisstraf van 30 jaar mogelijk.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read f6654956-552b-48b6-9bb5-7433ba4bb54e" id="div_f6654956-552b-48b6-9bb5-7433ba4bb54e" unselectable="on"></div><div id="vid_f6654956-552b-48b6-9bb5-7433ba4bb54e" unselectable="on"></div></div></span></span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/jongere-voor-de-rechter.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
TaakstraffenDe taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" /> </span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Door een taakstraf houdt de gestrafte contact met de samenleving en leert hij zelfdiscipline. Dat verkleint de kans dat hij opnieuw de fout in gaat.</li><li>Bij een taakstraf is de kans kleiner dat de gestrafte ‘besmet’ wordt door zwaardere criminelen.</li><li>De gestrafte&#160;door het uitvoeren van een taakstraf iets goedmaakt voor de samenleving die hij heeft beschadigd.</li><li>Taakstraf eigenlijk werkstraf heet?</li><li>De rechter sinds 2012 niet meer altijd een taakstraf op mag leggen? Dit geldt onder meer voor misdrijven waarvoor&#160;naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld en die&#160;een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge hebben&#160;gehad.</li></ul></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Welke misdrijven?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In 2015 legde de rechter rond de 30.000 taakstraffen op. Onvoorwaardelijke taakstraffen het vaakst voor&#58;</p><ul><li>Vermogensmisdrijven (33 procent)</li><li>Gewelds- en seksuele misdrijven (25 procent)</li><li>Softdrugsmisdrijven (8 procent)</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https&#58;//www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/42/criminaliteit-en-rechtshandhaving-2015">Bron&#58; Criminaliteit en Rechtshandhaving 2015 (cbs.nl)</a></li></ul></div></div></span><br><span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wat is een&#160;taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf opleggen. Een taakstraf wordt regelmatig opgelegd in combinatie met een andere straf. De rechter kan een taakstraf bijvoorbeeld opleggen samen met een (korte) gevangenisstraf, toezicht van reclassering of boete. In combinatie met een taakstraf is de maximum gevangenisstraf 6 maanden.</p></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Soorten taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand die een taakstraf krijgt, moet onbetaald werk doen. Bijvoorbeeld voor de gemeente, een zorginstelling of Staatsbosbeheer. Het gaat om werk als&#58; hulp in de keuken van het bejaardentehuis, plantsoenendienst, vuil prikken op straat, graffiti verwijderen.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Passende taakstraf</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De Reclassering zorgt ervoor dat de gestrafte een passende taakstraf krijgt. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij het misdrijf. Is iemand gestraft voor graffiti spuiten, dan kan het zijn dat hij als (taak)straf graffiti moeten verwijderen.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//www.reclasseringnederland.nl/wat-wij-doen/werken-met-werkgestraften/veelgestelde-vragen">Meer over taakstraf (reclasseringnederland.nl)</a></li></ul></div></div></span> <p> &#160;&#160;&#160;&#160;</p> <span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Taakstraf in cijfers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aan strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">83.489</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf of jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">25.272</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 30,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">23.652</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 28.3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">21.648</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 25,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 7.451</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 8,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160; 5.408</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 6,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Gelboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160; 976</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 1,1%</td></tr><tr class="rnl-rteTableFooterRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Daling-criminaliteit-aantal-verdachten-en-strafzaken.aspx">Bron&#58; CBS 2014</a></td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"></td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1">Strafopleggingen minderjarigen (2014)</th><th class="rnl-rteTableHeaderOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th><th class="rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1"></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Totaal aantal strafopleggingen</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">4.996</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 100%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 582</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 11,6%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 144</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 2,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">3.542</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 70,9%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 477</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 9,5%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; w.o.&#58; voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160; 261</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 5,2%</td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">Geldboete en taakstraf</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">&#160;&#160;&#160;&#160;16</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">= 0,3%</td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"> <a title="2014criminaliteitrechtshandhaving2013.pdf" href="http&#58;//www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B2821F57-D11C-4F6B-A7C9-4CA69874AE39/0/2014criminaliteitrechtshandhaving2013.pdf">Bron&#58; CBS 2014 (cbs.nl) <span class="rnl-file-properties">(pdf, 0 B)</span></a></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr></tbody></table></div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">2012&#58; Strengere normen voor taakstraf</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Bij een misdrijf met grote lichamelijke of psychische gevolgen voor het slachtoffer (bijvoorbeeld verkrachting, zware mishandeling) geeft de rechter nooit alleen taakstraf. Als de rechter in zo’n zaak voor een taakstraf kiest, krijgt de gestrafte ook gevangenisstraf. Dat staat sinds 2012 in de wet.</p></div></div></div></div> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Recidivisten</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Ook recidivisten die binnen 5 jaar een soortgelijk misdrijf plegen en al een taakstraf deden, krijgen nooit alléén taakstraf. Als de rechter toch een taakstraf oplegt, is dat altijd in combinatie met gevangenisstraf. </p></div></div></div></div></div></div></span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </div>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Leerstraf en gedragsinterventie</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het jeugdstrafrecht kan een taakstraf ook bestaan uit een leerstraf. Bij een leerstraf volgt de gestrafte een training om zijn onderliggende probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld verslaving of gedragsproblemen.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/leerstraf">Leerstraf&#160;voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li><li> <a href="http&#58;//www.kinderbescherming.nl/voor-kind-en-ouder/straffen-voor-jongeren/wat-is-een-taakstraf/werkstraf">Werkstraf voor minderjarigen (kinderbescherming.nl)</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span> </span> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Taakstraf.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
LevenslangLevenslange gevangenisstraf is de zwaarste straf die rechters in Nederland kunnen opleggen. De meeste mensen die levenslang krijgen, hebben meerdere levensdelicten (moord, doodslag) op hun geweten.<span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" /></span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In Nederland zitten op dit moment ongeveer 40 mensen levenslang vast.</li><li>Iemand die levenslang heeft gekregen kan alleen vrijkomen door gratie van de koning.</li><li>Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd na verloop van tijd standaard overwogen of veroordeelden in aanmerking kwamen voor gratie. Sinds dat is afgeschaft, is vrijwel nooit meer gratie verleend.</li></ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="rnl-html-panel"><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Levenslang is ook echt levenslang</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Levenslang betekent dat iemand nooit meer vrijkomt, tenzij de koning gratie verleent. Sinds 1986 heeft alleen een gevangene die op sterven lag gratie gekregen. Omdat er geen reële mogelijkheid is om een herbeoordeling te krijgen en eventueel vrij te komen, staat de straf nu ter discussie.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Levenslang/Paginas/Levenslang-ter-discussie.aspx">Levenslang ter discussie</a></li><li> <a href="https&#58;//www.justis.nl/producten/gratie/gratieverzoek-indienen/index.aspx">Gratieverzoek indienen (justis.nl)</a></li></ul> </div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h2 class="rnl-html-block-header">Misdrijven waar&#160;levenslang op staat</h2><div class="rnl-html-block-body"><p>Iemand kan levenslang krijgen als hij bijvoorbeeld</p><ul><li>een moord of meerdere moorden heeft gepleegd</li><li>leiding geeft aan een terroristische organisatie</li><li>een aanslag heeft gepleegd tegen de regering of&#160;koning(in)</li></ul></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div></div></div></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p><span><p class="rnl-rn">&#160;</p><p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" id="div_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div><div id="vid_e8178360-e67e-4ab9-ac3c-edcaba0dfc94" unselectable="on"></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Overzicht veroordeling tot levenslang </h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In het uitsprakenregister staan alle strafzaken sinds 2002 waarin de rechter een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd. Zoek binnen het uitsprakenregister op ‘levenslang’.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="http&#58;//uitspraken.rechtspraak.nl/">Uitsprakenregister</a></li> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Levenslang, perspectief op verandering</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In de meeste Europese landen kijkt een rechter na een bepaalde periode of de levenslange gevangenisstraf nog noodzakelijk en legitiem is. In Nederland bestaat die mogelijkheid niet.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; <li> <a href="https&#58;//www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201302-de-levenslange-vrijheidsstraf.aspx?cp=44&amp;cs=6797">De levenslange vrijheidsstraf (wodc.nl)</a></li>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> </span> </span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Levenslang.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
WrakingIedereen heeft recht op onpartijdige rechtspraak. Als één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter vooringenomen is, kan hij verzoeken om de rechter te laten vervangen door een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek. <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/wraking.jpg" />&#160;</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>In 2015 waren er onder de bijna 1,6 miljoen rechtszaken 620 wrakingsverzoeken. 25 keer werd de rechter daadwerkelijk vervangen.</li><li>Een rechter kan zelf besluiten om zich terug te trekken uit een rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat er een bekende betrokken is bij de zaak. Een rechter verschoont zich dan.</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Wraking/Paginas/Situaties-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Situaties om uw rechter te wraken</a></li></ul></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wrakingsprocedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><ul><li>Vindt u dat een rechter partijdig is? U kunt voor, tijdens of na de zitting een wrakingsverzoek indienen. Wordt uw rechtszaak behandeld door een meervoudige strafkamer? Dan kunt u de 3 rechters wraken.&#160;&#160;</li><li>Is de rechter het eens met de wraking? Dan trekt hij zich terug. Er komt een vervanger. </li><li>Is hij het niet eens met de wraking? Dan beslist de wrakingskamer. Deze beslissing is bindend.</li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Wraking/Paginas/Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx">Procedure om uw rechter te wraken</a></li></ul></div></div> </span> <br> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" id="div_27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" unselectable="on"></div><div id="vid_27478231-f2a4-4178-9194-351918041657" unselectable="on"></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Steeds meer wrakingsverzoeken</h2><div><div><div><div><div class="rnl-html-block-body"><p>Wraking komt relatief weinig voor. Maar het aantal wrakingsverzoeken stijgt. Vooral verdachten die hun eigen verdediging doen, wraken hun rechter. Een oorzaak van de stijging is de media-aandacht voor recente bekende wrakingszaken, bijvoorbeeld de zaak tegen Geert Wilders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.</p><h3>Cijfers</h3><p>In 2009 werd&#160;418 keer een wrakingsverzoek ingediend, waarvan er 15 werden toegekend. In 2015 waren er 713 verzoeken, waarvan er 32 werden toegekend. In 2016 daalde dit aantal naar 620, waarvan er 25 werden toegekend.&#160;In het Rechtspraak jaarverslag 2015 staat een volledig overzicht&#160;van&#160;wrakingscijfers van&#160;2008 t/m 2015.</p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Brochure-Wraking-bottom-up.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Brochure-Wraking-bottom-up.pdf">Wraking Bottom-up <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,2 MB)</span></a></li><li> <a href="http&#58;//www.jaarverslagrechtspraak.nl/verslag/wrakingsverzoeken-en-gehonoreerde-wrakingen">Wraking en klachten (jaarverslagrechtspraak.nl)</a>&#160;(jaarverslag 2015) </li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> <span> </span> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wraking onder de loep</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Er gaan stemmen op om de wrakingsprocedure te verbeteren. Eén van de voorstellen is om wrakingsverzoeken te laten behandelen door rechters uit een ander gerecht dan het gerecht waar de gewraakte rechter werkt. Er loopt nu een experiment met 2 gerechtshoven die elkaars wrakingsverzoeken behandelen.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Wraking/Paginas/Verbeteringen-wrakingsprocedure.aspx">Verbeteringen van de wrakingsprocedure</a></li> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> </span> <p>&#160;</p></span> <p>&#160;</p>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/wraking.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />
VechtscheidingenDe Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal problematische echtscheidingen (vechtscheidingen). Vooral de positie van kinderen vraagt om aandacht.<span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Wist u dat?</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="&#123;d&#58;&#123;w&#58;300&#125;&#125;"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/Vechtscheiding.jpg" /></span>&#160;</div>&#160;</div>&#160;</div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Jaarlijks moeten zo’n 70.000 kinderen omgaan met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 80 procent van de scheidende ouders (al dan niet getrouwd) lukt het om afspraken te maken over de zorg voor hun kinderen, de verdeling van geld en goederen en eventuele alimentatie. In circa 20 procent van de gevallen lukt dit niet. Deze scheidingen kunnen zodanig uit de hand lopen dat gesproken wordt een vechtscheiding. Daarbij zijn ouders zo verbeten bezig met hun eigen strijd, dat ze de belangen van de kinderen nogal eens uit het oog verliezen. Vooral als de kinderen inzet zijn van strijd, is dat zeer schadelijk. </p></div></div></div></div></div> </div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Werkwijze aanpassen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p> Familierechters hebben verschillende initiatieven ontwikkeld om binnen procedures over vechtscheidingen de problemen voor kinderen te verminderen, en er in ieder geval voor te zorgen dat die niet erger worden. Initiatieven die hun bestaansrecht hebben bewezen, worden in 2017 bij alle gerechten ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd. ‘De klassieke opzet van een rechtszaak, het zogenaamde toernooimodel, leent zich niet goed voor het voorkomen van een vechtscheiding’, schrijft voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak in <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Paginas/Rechtspraak-magazine-nummer-1-2016.aspx">Rechtspraak magazine van maart 2016</a>. Partijen staan daarin tegenover elkaar’. Als je elkaar het licht in de ogen niet gunt en niet nuchter kunt nadenken, maakt die opzet de kwaadheid alleen maar groter, aldus Bakker.</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div> </div> <p class="rnl-rn">&#160;</p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Verschillende initiatieven</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Rechtbanken en gerechtshoven hebben de afgelopen tijd op proef gewerkt met nieuwe werkwijzen. Verschillende pilots worden wetenschappelijk geëvalueerd. De Raad voor de rechtspraak wil pilots die zich in de praktijk hebben bewezen in 2017 al invoeren. Enkele voorbeelden&#58;</p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p><div class="row"><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">De regierechter</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Alle geschillen rond een scheiding (of het nu om boedelscheiding gaat of de verdeling van de zorg voor de kinderen) worden door dezelfde rechter behandeld. Hij vergaart informatie en behandelt de verschillende kweties voor zover mogelijk in 1 keer. De rechter heeft oog voor de totale problematiek die escalatie van het ouderconflict veroorzaakt. De rechter stelt de positie van de kinderen centraal. De benadering is gericht op het oplossen van het hele conflict&#58; de rechter levert maatwerk voor beide ouders én kinderen.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div></div><div class="col-sm-6 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Uniform hulpaanbod</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div></div><div class="col-sm-12 col-md-4"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header"><p>Dossiers scannen</p></h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen, is er kans dat het uit de hand loopt, zijn er financiële kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt extra snel een zitting gepland, waar de benodigde instanties vertegenwoordigd zijn, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo’n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of mediation mogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de rechtbank de ouders om dat eerst te proberen. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul>&#160;</div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Visiedocument</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In een <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx">visiedocument</a> over vechtscheiding, dat de familierechters in november 2016 hebben gepubliceerd, worden zowel de huidige werkwijze als de pilots die bij verschillende rechtbanken lopen uitvoerig beschreven. De bedoeling is dat de nieuwe werkwijzen in samenhang de schade bij kinderen in vechtscheidingen zoveel mogelijk beperken. </p><p>Contactpersonen namens de Rechtspraak voor problematische echtscheidingen&#58; mr. D.J. Klijn, <a href="mailto&#58;d.j.klijn@rechtspraak.nl">d.klijn@rechtspraak.nl</a> en mr. J. Visser, <a href="mailto&#58;johan.visser@rechtspraak.nl">johan.visser@rechtspraak.nl</a></p></div></div></div></div><p class="rnl-rn">&#160;</p></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Vechtscheidingen/Paginas/Visiedocument-Rechtspraak-over-echtscheidingen.aspx">Visiedocument</a></li></ul></div></div> <p class="rnl-rn">&#160;</p> <div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 8bc1da7d-7aed-4d53-87ff-b3f22af4ce54" id="div_8bc1da7d-7aed-4d53-87ff-b3f22af4ce54" unselectable="on"></div><div id="vid_8bc1da7d-7aed-4d53-87ff-b3f22af4ce54" unselectable="on"></div></div> </span></span> </span>aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Vechtscheiding.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />