Akte non-verzet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Akte non-verzet

Een akte non-verzet is een verklaring (akte) waarmee u bewijst dat niemand zich verzet tegen een belangrijke organisatiewijzing. Bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing. U vraagt de akte aan bij de rechtbank.

Bekendmaking en termijnen

Voordat u een akte non-verzet kunt opvragen, moet de wijziging eerst bekendgemaakt worden bij de Kamer van Koophandel en via een advertentie in een landelijk dagblad. De termijnen waarbinnen mensen een verzet kunnen indienen zijn wettelijk bepaald en verschillen per situatie.

Verloopt de wettelijke termijn op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag?

Dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Let op: soms is bepaald dat de eerstvolgende werkdag gelijk staat aan een algemeen erkende feestdag. Bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag. Kijk dit goed na of controleer het via een advocaat.

Kalendermaand

Een termijn van een maand is een kalendermaand, niet 4 weken.

Meest voorkomende situatiesWettelijke termijn
Liquidatie van een organisatie2 maanden
Intrekking van aandelen2 maanden
Fusie van organisaties1 maand
Afsplitsing deel van organisatie1 maand
Opheffing aansprakelijkheid2 maanden

Aanvragen akte non-verzet bij de rechtbank

Zodra de wettelijke termijn is verstreken, kan de griffie van de rechtbank een akte non-verzet opmaken. U kunt al wel eerder bij de griffie van de rechtbank kenbaar maken dat u de akte wilt aanvragen.

In de aanvraag zet u in elk geval:

  • de statutaire naam van de organisatie en de statutaire vestigingsplaats.
  • de verklaring van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat en wanneer de rekening en verantwoording (en eventueel het plan van verdeling) aldaar is gedeponeerd.
  • een kopie van de advertentie in het nieuwsblad (bijvoorbeeld een landelijk dagblad) waarop ook de datum van verschijnen staat.

Deze aanvraag dient u in bij de griffie van de rechtbank met het werkgebied waar uw organisatie statutair gevestigd is.

Kosten akte non-verzet

Voor het aanvragen van een akte non-verzet betaalt u griffierecht. Dit is € 127. De akte wordt toegezonden nadat de nota is voldaan.

       

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum