Informatie voor de niet-professionele bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Informatie voor de niet-professionele bewindvoerder

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.

Informatie voor de niet-professionele bewindvoerder

Heeft de kantonrechter u tot bewindvoerder benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen, de mogelijke vergoeding voor uw werkzaamheden, en de formulieren die u nodig heeft. De taken en verplichtingen van een eventuele tweede bewindvoerder zijn dezelfde als die voor de eerste bewindvoerder.

 Taken bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • Beheer

  U voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).

  Werkzaamheden

  Dit betekent dat u:

  • controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
  • gewone dagelijkse uitgaven betaalt
  • zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
  • belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
  • de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
  • zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen


  U zorgt ook voor een aantekening van het bewind in het kadaster, als er onroerende goederen zijn (zoals een huis of land), en in het handelsregister als er een onderneming is.

 • De betrokkene mag de onder bewind gestelde goederen niet zelfstandig verkopen en er geen hypotheek op afsluiten. Ook mag hij geen andere contracten sluiten, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement. Hij heeft daarvoor uw toestemming nodig.

  Geeft u die toestemming niet, dan kan de betrokkene de kantonrechter schriftelijk om vervangende toestemming vragen.

 • Voor het sluiten van een aantal contracten heeft u toestemming nodig van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u toestemming vragen aan de kantonrechter.

  Deze toestemming van de betrokkene of van de kantonrechter is in ieder geval nodig bij:

  • uitgaven boven de € 1.500
  • verkoop van het huis
  • afsluiten van hypotheken
  • het aangaan of verstrekken van leningen
  • beleggen van geld
  • schenken of aannemen van schenkingen
  • het starten van een juridische procedure


  De toestemming van de kantonrechter vraagt u aan met het formulier machtigingsverzoek (pdf, 706 KB). U stuurt bewijsstukken mee naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld.

  Bij grote uitgaven, zoals de aanschaf van een auto of een nieuw bed, stuurt u een offerte mee met het machtigingsverzoek.

  Bij combi-uitgaven, zoals een verhuizing, stelt u een begroting op. U onderbouwt deze begroting met offertes, waar dat kan. Kleinere uitgaven, voor bijvoorbeeld serviesgoed of textiel, benoemt u in een lijst. De totale begroting stuurt u mee met het machtigingsverzoek. Goedkeuring vindt doorgaans plaats onder de voorwaarde dat u bij de eerstvolgende rekening en verantwoording de bonnen en facturen meestuurt.

  Formulier Machtigingsverzoek (pdf, 706 KB)

  Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank.

 • Is de betrokkene een erfgenaam en is de nalatenschap positief dan kunt u de nalatenschap alleen zuiver aanvaarden met toestemming van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u als bewindvoerder de nalatenschap:


 Verplichtingen bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • U bent verplicht aan de kantonrechter te sturen:

  • bij het begin van het bewind: de boedelbeschrijving
  • jaarlijks: de periodieke rekening en verantwoording
  • elke 5 jaar: een brief waarin u aangeeft of het bewind nog steeds passend is
  • bij het einde van het bewind: de eindrekening en verantwoording

   

  U informeert de kantonrechter direct per brief als:

  • de medebewindvoerder of de betrokkene overlijdt
  • de betrokkene of u verhuist
  • u langdurig verhinderd bent om uw taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van het bewind. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. U stuurt het binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

  Opsturen formulier boedelbeschrijving
  U kunt gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan. 

  Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. 

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB)
  Adressen rechtbanken

 • Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.

  U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier rekening en verantwoording.

 • Bij het einde van het bewind, of bij het einde van uw werkzaamheden als bewindvoerder, maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening en verantwoording legt u af aan de:

  • betrokkene, of
  • opvolgend bewindvoerder, of
  • erfgenaam van betrokkene

  Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Als hij niet akkoord gaat, moet hij de redenen aangeven.

  Voor de eindrekening na uw ontslag of de opheffing van de maatregel, kunt u gebruikmaken van het formulier Rekening en verantwoording. (pdf, 782,2 KB)
  Voor de eindrekening na overlijden van betrokkene gebruikt u het formulier Eindrekening en verantwoording na overlijden (pdf, 890,9 KB).

 • De bewindvoerder dient eens in de vijf jaar via het formulier Vijfjaarlijkse evaluatie verslag uit te brengen over het verloop van het bewind en de vraag of het bewind moet voortduren. Zo kan het zijn dat een minder vergaande maatregel passender is of dat een verderstrekkende voorziening nodig is. De kantonrechter zal u als bewindvoerder minimaal een keer per vijf jaar om een dergelijk verslag vragen. De bewindvoerder dient de kantonrechter te informeren op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

 Vergoeding bewindvoerder

>Alles uitklappen

Wat is bewind? (video)


Contactgegevens bewindsbureaus

Bekijk het overzicht met de bewindsbureaus van de verschillende rechtbanken.


 Veelgestelde vragen: bewindvoerders

>Alles uitklappen

Bent u een professionele bewindvoerder? Een overzicht van de kwaliteitseisen, reglementen, formulieren, aanvraagprocedure en uitoefening van uw taken staan op de pagina Reglementen, procedures en formulieren Curatele, bewind en mentorschap.

 

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik bewind aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de bijlagen naar de kantonrechter van de woonplaats van degene voor wie u de maatregel vraagt. Meer over de aanvraagprocedure.

Wie kan professioneel bewindvoerder worden?

U kunt als natuurlijk persoon, rechtspersoon of eenmanszaak een verzoek indienen om professioneel beschermingsbewindvoerder te worden. Bekijk ook de veelgestelde vragen van professioneel beschermingsbewindvoerders.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum