Kosten procedure bewind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Kosten procedure bewind

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewindBewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor bewind valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten procedure bewind

Voor onder andere het aanvragen, het verzoek tot het instellen, van bewind betaalt u griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt. Voor onder andere het aanvragen van afwezigheidsbewind, het verzoek tot ontslag en benoeming van een bewindvoerder betaalt u geen griffierechten.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van de griffierechten hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

U betaalt geen griffierecht voor:

  • Aanvragen van afwezigheidsbewind
  • Wijzigen (verzoek tot ontslag en benoeming) van een bewindvoerder 

Let wel: de benoeming van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

U betaalt wel griffierecht voor: 

  • Aanvragen (verzoek tot instellen) van bewind
  • Bewind beëindigen
  • Bewind wijzigen in mentorschap of curatele

 

 

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

 


 Proefberekening griffierechten 2018

Vraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een beschermingsmaatregel? Of gaat u in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Ik wil een aanvraag indienenIk ga in hoger beroep

Vraag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en gaat u in hoger beroep bij het gerechtshof? Of wilt u na het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad?

In hoger beroep bij het gerechtshofIn cassatie bij de Hoge RaadDat weet ik niet

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 79(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 318(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 329(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

Lees meer over de Curatele, bewind of mentorschap. Of neem voor juridisch advies contact op met een juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

 Proefberekening griffierechten 2017

Vraag

Wilt u een aanvraag indienen voor een beschermingsmaatregel? Of gaat u in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?

Ik wil een aanvraag indienenIk ga in hoger beroep

Vraag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter en gaat u in hoger beroep bij het gerechtshof? Of wilt u na het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad?

In hoger beroep bij het gerechtshofIn cassatie bij de Hoge RaadDat weet ik niet

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 78(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 313(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 324(Indicatief bedrag)Opnieuw berekenen

Lees meer over de Curatele, bewind of mentorschap. Of neem voor juridisch advies contact op met een juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. De termijn gaat de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht binnen moet zijn, staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

 

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum