Laden...

Procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Het is mogelijk om van bewindvoerder te veranderen of een tweede bewindvoerder te laten benoemen. Wijziging van een bewindvoerder vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De kantonrechter oordeelt hierover.

Er is geen verschil in rechten of taken van een eerste of tweede bewindvoerder.

    

>Alles uitklappen
 • De bewindvoerder of de persoon die onder bewind staat (betrokkene) kan een verzoek indienen bij de kantonrechter. U bent de verzoeker.

 • U schrijft een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter met hierin de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • de bewindvoerder die er nu is
  • de betrokkene
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Ook zet u in de brief wat u aan de kantonrechter vraagt en waarom (het verzoek en de gronden). U sluit uw brief af met uw handtekening.

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Stuur de brief naar de rechtbank (sector kanton). Stuur de bijlagen mee. Doe dit naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De nieuwe of tweede bewindvoerder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bewindvoerder kan een bekende van de betrokkene zijn. Hij kan familie zijn, maar dit hoeft niet.

  Er zijn ook professionele bewindvoerders. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen voordat de kantonrechter hen kan benoemen. Lees meer over de eisen aan professionele bewindvoerders (rijksoverheid.nl).

 • De kantonrechter beoordeelt uw verzoek. Soms vindt hij het nodig om een zitting te houden. De griffie van de rechtbank stuurt dan een uitnodiging naar:

  • de betrokkene
  • de bewindvoerder die er nu is
  • de voorgestelde nieuwe bewindvoerder/te benoemen tweede bewindvoerder
 • De kantonrechter kan met het verzoek akkoord gaan of het afwijzen. Hij zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De griffie stuurt de beschikking per post naar:

  • de oude bewindvoerder
  • de nieuwe bewindvoerder of tweede bewindvoerder
  • de betrokkene

  Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek?

  De nieuwe of tweede bewindvoerder start op de dag nadat de griffie de beschikking heeft verstuurd.

  De kantonrechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de nieuwe of tweede bewindvoerder.

  De griffie registreert de naam van de nieuwe of tweede bewindvoerder in het Centraal curatele- en bewindregister.

  Wijst de kantonrechter het verzoek af?

  Wijst de kantonrechter het verzoek af, dan geeft hij daarvoor in de beschikking zijn redenen.

  Bent u het niet eens met de uitspraak?

  U kunt tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Voor het verzoek voor een andere of tweede bewindvoerder betaalt u geen griffierechten.

Let op: het aanstellen van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Doorlooptijd procedure andere of tweede bewindvoerder aanstellen

Over het algemeen vindt een zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoek plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum