Burenruzie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCategorieen > Huis en omgeving > Burenruzie

Procedures burenruzie

Buren mogen elkaar volgens het burenrecht niet dusdanig overlast bezorgen dat het woongenot wordt belemmerd. Het risico is wel vrij groot dat een rechtszaak de relatie met uw buren verder verstoort.

U kunt een van de volgende twee procedures starten.

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan vervolgens op de dagvaarding reageren.

Kort geding

In een kort geding vraagt u de rechter om een snelle, voorlopige beslissing (voorlopige voorziening). Voor een kort geding moet u een spoedeisend belang hebben.

 

Naar welke rechter

Bij welke rechter u de procedure kunt starten, is afhankelijk van de vordering:

€ 25.000 of minder

Heeft u een vordering van maximaal € 25.000? Of een vordering van onbepaalde waarde, waarbij duidelijk is dat de waarde niet hoger is dan € 25.000? Dan gaat u naar de kantonrechter.

Meer dan € 25.000 of onbepaalde waarde

Voor een vordering van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde gaat u naar de civiele rechter.

 

Van rechter naar mediator

Als u een procedure bent gestart en u komt bij de rechter, dan zal de rechter tijdens de zitting met alle partijen onderzoeken welke oplossingsmethode in uw situatie het beste lijkt te passen: een uitspraak, een schikking of mediation. Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk een oplossing op maat krijgt. Daarom kijkt de rechter ook of uw zaak zich misschien leent voor mediation en beide partijen hiermee instemmen. Als dat het geval is, ontvangt u een mediationvoorstel. Dat kan schriftelijk voorafgaand aan de zitting. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


Hoe verloopt mediation?

Als u tijdens de gerechtelijke procedure voor mediation kiest, helpt de mediationfunctionaris van de rechtbank u bij het regelen van de mediation.


Kosten mediation

Bij mediation naast rechtspraak zijn de partijen samen verantwoordelijk voor het betalen van de mediator


Loopt er nog geen gerechtelijke procedure en wilt u uw conflict oplossen via mediation? Ga naar mediation via het Juridisch Loket (juridischloket.nl).

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum