Kosten aanvraag conservatoir beslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Conservatoir beslag > Kosten aanvraag conservatoir beslag

Conservatoir beslag is het beslag dat de deurwaarder legt op bezittingen van een schuldenaar. De deurwaarder doet dit met toestemming van de rechter, voorafgaand aan de procedure over het geschil. Op die manier wil de schuldeiser ervoor zorgen dat de schuldenaar de vordering ook echt betaalt nadat hij hiertoe veroordeeld is. Om een conservatoir beslag aan te vragen of op te laten heffen start u een procedure binnen het civiele recht. Een advocaat is daarbij verplicht.

Kosten aanvraag conservatoir beslag

Aan een procedure rondom het aanvragen of opheffen van conservatoir beslag zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat. Als u degene bent die beslag legt, betaalt u ook de kosten voor een deurwaarder.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Wanneer de termijn ingaat, hangt af van de rol die u heeft:

 

Verzoeker (u bent de rechtszaak gestart)

De betalingstermijn geldt vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Verweerder (tegenpartij in de rechtszaak)

De betalingstermijn gaat in op het moment dat u een verweerschrift indient. 

 

Als u niet op tijd betaalt:

  • kan de rechtbank de zaak inhoudelijk niet in behandeling nemen
  • houdt de rechter geen rekening met uw verweer, hij wijst het verzoek toe


U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht binnen moet zijn, staat samen met de IBAN vermeld op de griffienota.

 

Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik conservatoir beslag op mijn bezittingen laten opheffen?

Door middel van een kort geding, door de hoofdprocedure af te wachten of tijdens de hoofdprocedure de rechter te vragen het beslag op te heffen.

Wat kost het om toestemming te krijgen voor het leggen van conservatoir beslag?

U betaalt als eiser de kosten voor de rechter: de griffierechten. Ook betaalt u de kosten voor uw advocaat en in inschakelen van een deurwaarder.

Hoe snel kan ik toestemming krijgen om conservatoir beslag te leggen?

Dit is afhankelijk van het spoedeisende belang. Toestemming kan soms binnen enkele uren worden gegeven.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum