Consumentenzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Consumentenzaken

Heeft u als consument een conflict met een leverancier over een product? U kunt naar de kantonrechter. Gaat uw zaak over een consumentenkrediet (lening) van een bank of instelling? Afhankelijk van de hoogte van het bedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. Is er haast bij, dan kunt u een spoedprocedure starten. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Consumentenzaken

Wanneer bent u consument?

Als consument handelt u met een privédoel. U koopt bijvoorbeeld bij een (online) winkel of een bedrijf een kast of een computer, die niet bedoeld is voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik. Of u sluit een consumentenkrediet (geldlening) af bij een bank of een andere instelling.

 

Consumentenrecht: wat als een product niet aan uw verwachting voldoet?  

Deugt er iets niet aan uw aankoop? Is het product al kapot ruim voordat u dat verwachtte? Of heeft u een product kapot of beschadigd bezorgd of geleverd gekregen?

In het consumentenrecht maakt het, voor uw recht op vergoeding, niet uit of het gebrek veroorzaakt is door de bezorger, de winkelier/leverancier of de fabriek. Het maakt ook niet uit of u de afspraken met uw leverancier schriftelijk of mondeling heeft gemaakt.

Als de leverancier u geen vervangend product wil of kan geven of u geen compensatie biedt, kunt u een uitgebreide procedure of spoedprocedure starten bij de kantonrechter.

 

Consumentenkoop

Het belangrijkste aspect van een consumentenkoop is dat een product te allen tijde moet voldoen aan de verwachtingen van de koper. In alle redelijkheid. Een product dat niet aan die verwachtingen voldoet, is een gebrekkig product. De algemene voorwaarden van de verkoper hebben daar geen invloed op.

 

Voorbeeld consumentenkoop

Een nieuwe wasmachine mag bij normaal gebruik niet al na een jaar kapotgaan. Ook als de (fabrieks)garantietermijn van een jaar is verstreken, mag de koper die verwachting hebben. In zo’n geval mag de koper eisen dat hij een nieuwe wasmachine of een schadevergoeding krijgt. Het hangt af van de omstandigheden wat er in dat geval redelijk is.

Particulier koopt van particulier

Let op! Koopt u als particulier een (tweedehands) product van een andere particulier? Dit is geen consumentenkoop.
U kunt wel een procedure starten als u dat wilt. Bijvoorbeeld als u wel heeft betaald, maar uw aankoop niet heeft ontvangen. Gaat het om een bedrag niet hoger dan € 25.000, dan gaat u naar de kantonrechter. Boven de € 25.000 gaat u naar de civiele rechter.


Consumentenkrediet

Heeft u een consumentenkrediet (lening) afgesloten bij de bank, maar uw rente niet betaald? Als de bank wil dat u het geleende bedrag in één keer terugbetaalt en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u een procedure starten bij de rechter.

 

Minder dan € 40.000

Gaat het om een bedrag van minder dan € 40.000? Dan kunt u een consumentenzaak bij de kantonrechter starten. U heeft 2 mogelijkheden:

€ 40.000 of meer

Gaat het om een bedrag van € 40.000 of meer? Dan kunt u een consumentenzaak bij de civiele rechter starten. U heeft 2 mogelijkheden:

 

 

Spoed

Wilt u een snelle beslissing van de rechter? U kunt mogelijk een kort geding aanspannen. Dat kan alleen als u een spoedeisend belang heeft, waardoor u de uitspraak in een uitgebreide (bodem)procedure niet kunt afwachten.

 

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure? 

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een procedure bij de civiele rechter?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten

Hoelang duurt een uitgebreide procedure?

Een uitgebreide procedure duurt minimaal 3 maanden en vaak langer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn een advocaat of andere juridisch adviseur in te schakelen.


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum