Laden...

Kosten en vergoeding curatele

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Curatele > Kosten en vergoeding curatele

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding curatele

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Bij sommige curateleprocedures hoeft u geen griffierecht te betalen. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u ook voor zijn werk. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de curator vaststellen.

Griffierechten curatele

Voor het aanvragen, het verzoek tot het instellen, van curatele betaalt u griffierechten. Als u de curatele wenst te beëindigen of wilt wijzigen in de maatregel bewind of mentorschap, bent u eveneens griffierechten verschuldigd. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Voor het verzoek tot ontslag of de benoeming van een curator betaalt u geen griffierechten. Let wel: de benoeming van een curator is niet hetzelfde als het aanvragen van curatele. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van de griffierechten hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

Tarieven 2019

De tarieven 2019 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 


Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding curator

Als de kantonrechter u aanstelt als curator, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen. Deze vergoeding deelt u als er een tweede curator is. U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd op het formulier ‘rekening en verantwoording’. Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de curator terecht bij de gemeente.

Hoogte vergoeding 2019

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding (excl. btw) is in 2019:

  • voor een niet-professionele curator € 1.106
  • voor een niet-professionele bewindvoerder € 614
  • voor een niet-professionele mentor € 614

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de niet-professionele curator. Voor sommige situaties geldt een ander tarief (overheid.nl).

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik curatele aan?

U vult het aanvraagformulier (pdf, 724,8 KB) in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum