Overzicht rechtbanken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Erfenis > Overzicht rechtbanken

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis dient u een verklaring af te leggen bij de griffie of de Centrale Balie van de rechtbank in het gebied van de laatste woonplaats van de overledene. Dit kunt u doen door een brief te sturen waarin u het volgende vermeldt:

  • Uw persoonsgegevens
  • De gegevens van de erflater/erfenis waar het om gaat
  • Uw verklaring dat u de erfenis aanvaardt of verwerpt

U kunt er ook voor kiezen naar de rechtbank te gaan en de verklaring mondeling af te leggen.

Contactgegevens en adressen rechtbanken erfenis aanvaarden of verwerpen